Kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse

 
Lagstiftningen som gäller betaltjänster ändras i år. Lagändringarna syns för våra kunder som förändringar i identifieringen och bekräftelsen av betalningar. Kontrollera att dina kunduppgifter är uppdaterade och att du har anslutit ett nummer för tilläggsbekräftelse till din kod. Ditt nummer för tilläggsbekräftelse och ditt mobiltelefonnummer kan vara desamma.
 
I fortsättningen går det inte att sköta ärenden i tjänsten op.fi med bara nyckeltal. Vid inloggning och betalning kompletteras identifieringen vid behov förutom med nyckeltalslistan också med ett textmeddelande till ditt nummer för tilläggsbekräftelse. När du får en bekräftelsebegäran som textmeddelande till din telefon ska du kontrollera att uppgifterna motsvarar den transaktion som du har gjort och bekräfta identifieringen genom att skriva in det nyckeltal som du fick i textmeddelandet. Utöver en nyckeltalslista måste du alltså ha en apparat som kan ta emot textmeddelanden och som har ett gällande nummer för tilläggsbekräftelse anslutet till din kod. Det kostar dig inget att ta emot bekräftelsemeddelanden och du ska inte svara på meddelandena.

Du kan lätt kontrollera och ansluta numret för tilläggsbekräftelse så här:
 
Om numret för tilläggsbekräftelse är fel i dina uppgifter:
  • Kontakta vår telefontjänst eller din bank.