Intrång identifierat i en anställds e-post – kundernas pengar är inte i fara

En utomstående part har fått tillgång till ett begränsat antal kunders personuppgifter. Vi kontaktar de kunder som berörs av dataintrånget personligen.

Office 365-inloggningsuppgifter som tillhör en anställd vid OP Kapitalförvaltning hamnade tillfälligt i utomstående händer till följd av nätfiske 14.11.2023. Till följd av dataintrånget är det möjligt att en utomstående part har fått tillgång till uppgifter om ett begränsat antal kunder.

Kundernas pengar var inte i fara på grund av dataintrånget. De berörda kunderna informeras eller har informerats personligen om det inträffade. Händelsen kräver inga åtgärder av dem eller av våra andra kunder.

– OP har en kontinuerlig och heltäckande övervakning av cybersäkerheten. Fallet i fråga uppdagades snabbt och vi reagerade genast på det. Vi har gjort nödvändiga myndighetsanmälningar och anmält dataintrånget till polisen, som utreder ärendet. Vi ber så mycket om ursäkt för det som inträffat, säger OP:s informationssäkerhetsdirektör Teemu Ylhäisi.