Skadetjänsten ersätter företagens Länktjänst

Vi har lanserat den nya Skadetjänsten, med vilken anställda i olika uppgifter i ditt företag kan anmäla olycksfall som skett i arbetet och på fritiden. Du kan även i fortsättningen erbjuda dina anställda en direktlänk till skadeanmälningar för olika skadeslag.

Införandet av tjänsten kräver åtgärder av dig. Ta redan nu del av de åtgärder som behövs för att införa tjänsten. Nu lönar det sig för dig att godkänna alla oavslutade skadeanmälningar i tjänsten op.fi, så att du får alla anmälningar sparade och skickade till oss för skadehandläggning. Den nya tjänsten ersätter den nuvarande Länktjänsten. Därför lönar det sig att börja använda den nya tjänsten genast. Ta de nya direkta skadeanmälningslänkarna i bruk i företagets intranät senast i februari 2021.

Varför en ny tjänst?

Lagen om digitala tjänster ålägger oss att erbjuda digitala tjänster i enlighet med tillgänglighetskraven. Tillgängliga tjänster förbättrar bland annat jämställdheten och användningen av våra digitala tjänster. Samtidigt förnyar vi gammal teknik och gamla lösningar och säkerställer att våra tjänster även i fortsättningen är säkra och samtidigt även enklare att använda. Vid anmälan i Skadetjänsten krävs stark identifiering med bankkoder eller med mobilcertifikat.  

Vad är Skadetjänsten?

I Skadetjänsten finns skadeanmälningar för de flesta skadeslagen. Skadetjänstens skadeanmälningar finns tillgängliga i tjänsten op.fi för dem av företagets användare som har rätt till företagets försäkringar i webbtjänsten. De anställda i företaget som inte har rätt till företagets försäkringar i tjänsten op.fi, kan anmäla skador och söka ersättning i Skadetjänsten på hae-korvausta.op.fi. För att underlätta för dina anställda kan du även erbjuda en direktlänk till skadeanmälan i Skadetjänsten.