Se upp för falska meddelanden!

Falska e-postmeddelanden och eventuellt också falska textmeddelanden fiskar efter nättjänstkoder och kontaktinformation av OP:s kunder. Avsändaren i meddelandena kan påminna om OP:s kundtjänst, eller så kan det finnas en allmän hänvisning till nätbanken i meddelandet. Meddelandet kan vara utformat så att man med det försöker fiska också andra bankers koder.

Meddelandet kan också hänvisa till PSD2-direktivet och be om registrering av en fiktiv kodläsare. Länken i meddelandet kan leda till en falsk nätsida som påminner om OP:s nättjänstsida där man ber om kontaktinformation, nättjänstkoder och ett foto av nyckeltalslistan.

Om du har lämnat ut personliga uppgifter, till exempel ditt telefonnummer, på en falsk webbplats, kan bedragaren låtsas vara bankens representant och ringa från ett telefonnummer som har förfalskats att se ut som numret till OP:s kundtjänst. Samtalet kan också komma från ett nummer som påminner om kundtjänstens telefonnummer. Lämna inte ut någon information till bedragare!

Du kan kontrollera att du är på bankens rätta webbplats bl.a. på följande:

  • Certifikatet för sidan har beviljats till OP Gruppen (t.ex. OP Osuuskunta).
  • Certifikatet har OP:s nätadress (domain)
  • Certifikatet har beviljats/utfärdats av Symantec, Entrust eller DigiCert
  • Certifikatet är i kraft

Kom ihåg att OP aldrig ber någon att logga in i nättjänsten via en länk i ett e-postmeddelande eller textmeddelande för att uppge personuppgifter eller koder.

Lämna aldrig ut och avslöja inte dina koder eller nyckeltal för någon annan – inte ens banken eller myndigheterna ber om dina koder med ett textmeddelande, per telefon eller e-post t.ex. för uppdatering av uppgifter eller vid lagändringar. Ändringar som gäller dina koder eller uppgifter ska du alltid göra genom att logga in i bankens egen tjänst eller genom att besöka bankens kontor. Här ser du vilka tjänster OP godtar: Tjänster som du kan använda med dina koder. I oklara fall ska du alltid kontakta vår kundtjänst.

Om du har lämnat ut dina nättjänstkoder på en falsk webbplats, ska du omedelbart spärra dina koder genom att ringa telefontjänsten på numret 0100 0500 (vardagar klockan 8–22, lördagar klockan 10–16, lna/msa). Utanför telefontjänstens öppettider ska du spärra dina koder genom att ringa Spärrtjänsten +358 20 333 (24 h/dygn). Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat.

Skicka det falska meddelandet till oss per e-post som en bilaga till e-postmeddelandet. Så här sparar och skickar du meddelandet:

Beroende e-postleverantör varierar sparsätten, men det vanligaste sättet att spara meddelanden är följande

  1. Välj Arkiv - Spara som
  2. I fönstret Spara som väljer du den mapp där du vill spara meddelandet
  3. I fältet Filnamn skriver du det namn du vill ge filen
  4. Godkänn utgångsformatet i Filformat eller välj ett annat format
  5. Lägg till filen som du sparat som bilaga till e-postmeddelandet och sänd meddelandet till tietoturvailmoitukset(a)op.fi

I e-postmeddelandet ska du också meddela ditt namn, din kontaktinformation och namnet på din bank (t.ex. OP Mallby). Vi svarar inte direkt på meddelanden som sänds till den här e-postadressen, utan du får ett automatiskt svar. Anmäl det som hänt också till OP 0100 0500 telefontjänsten eller din bank.

 

Exempel på falskt e-postmeddelande:

 

Exempel 1 på en falsk webbplats:

 

Exempel 2 på en falsk webbplats: