Felaktig information i arbetsolycksfallsförsäkringens kundmeddelande – vi sänder fakturan separat

Vi berättade felaktigt i arbetsolycksfallsförsäkringens kundmeddelande 1.1.2024 att vi sänder försäkringsfakturan tillsammans med det nya försäkringsbrevet. Felet gäller kundmeddelandet för Olycksfallsförsäkringen för företagare och för Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Vi sänder en försäkringsfaktura i december antingen som nätfaktura eller per post.

Om du har frågor når du vår kundtjänst per telefon 0100 5335 (lna/msa) eller genom att sända oss ett meddelande via tjänsten op.fi. 

Vi beklagar de eventuella olägenheter som vårt fel förorsakat.