Nu kan du ladda ner bokföringsmaterial också i tjänsten op.fi

Då du anlitar vår faktureringstjänst finns sammandragen över försäljningsfakturor och leverantörsfakturor samt verifikatkontoutdragen i tjänsten op.fi.

Som kund hos OP:s faktureringstjänst kan du göra sammandrag över och ladda ner bokföringsmaterial i OP:s mobilappar men nu också i tjänsten op.fi. Du kan ladda ner materialet i pdf- eller csv-format. Då är det lätt att hantera dem till exempel i Excel och sända dem till bokföraren per e-post. 

I tjänsten samlas bokföringsmaterial för de 18 senaste månaderna. I tjänsten finns sammandrag över försäljningsfakturor som sänts till kunderna, leverantörsfakturor samt verifikatkontoutdrag. Du kan välja om du vill ha materialet avgiftsbestämt, dvs. enligt fakturans betalningsdag, eller prestationsabserat, dvs. enligt fakturadatumet.

Beträffande försäljningsfakturor får du en sammanställning över fakturorna för ifrågavarande månad samt fakturakopior som bilder. Över leverantörsfakturorna får du fakturakopior som bilder. 

Du kan sammanställa bokföringsmaterialet genom att logga in i tjänsten op.fi och där välja Konton, betalning och fakturering.