Ny olycksfallsanmälan för företagare i Skadetjänsten

Som företagare kan du i fortsättningen anmäla olycksfallsskador med den nya skadeanmälan i Skadetjänsten i tjänsten op.fi och på adressen hae-korvausta.op.fi.

Vi har förnyat flera skadeanmälningsblanketter för våra företagskunder. Den senaste är olycksfallsanmälan för ensamföretagare, som vi publicerade nyligen. Den nya skadeanmälan är klarare och tydligare än tidigare, vilket gör det lättare att göra en anmälan. Skadetjänsten kan också användas med webbläsaren i telefonen. Det betyder att du kan göra anmälan var och när som helst.

Tidigare förnyade skadeanmälningar är:

  • anmälan av fastighets-, byggnads- och egendomsskador
  • anmälan om gruppolycksfall
  • anmälan om fordons- och trafikskada samt
  • anmälan om resenärskada.

Du hittar alla skadeanmälningar genom att logga in i tjänsten op.fi. Arbetstagare i ditt företag som inte har rätt till företagets försäkringar i op.fi kan göra skadeanmälan på adressen hae-korvausta.op.fi. Läs mer om ämnet i vår tidigare nyhet.