Företagens låneamorteringar kring årsskiftet

Årets sista dag är i år en söndag. Amorteringar och räntor med förfallodag 31.12.2023 debiteras automatiskt på kontot först 2.1.2024. Gör så här om du vill att amorteringarna ska debiteras före slutet av 2023.

Om du vill att årsskiftets amorteringar ska debiteras före slutet av 2023, ska du betala den kommande betalningsposten på förhand i tjänsten op.fi senast torsdag 28.12.2023

Du kan betala en post enligt betalningsplanen på förhand i tjänsten op.fi när en faktura har bildats för krediten. För bostadsbolagslån bildas fakturan cirka 25 dagar före förfallodagen och för övriga företagskrediter cirka 8 dagar före förfallodagen. Gör så här:

  • Välj Ny betalning.
  • Skriv lånets nummer som mottagare. 
  • Välj Post enligt betalningsplan.

Om du använder Web Services-kanalen, gör så här

Om du använder Web Services-kanalen och betalar en kredit från ett konto i andelsbanken, registreras betalningen under 2023 då du väljer 28.12.2023 som förfallodag för betalningen.

Om du vill göra en extra amortering, gör så här

Du kan göra en extra amortering på ett bostadsbolagslån i tjänsten op.fi. Använd funktionen Ny betalning och skriv lånets nummer som mottagare. Du kan betala en post enligt betalningsplanen och en extra amortering i en och samma betalning eller betala dem som två separata betalningar.

Om bostadsbolaget inte använder våra digitala tjänster, kan du be om en extra amortering med en separat blankett senast 20.12.2023

Gå till blanketten