Kallelse till ordinarie andelsstämma

Medlemmarna i Andelsbanken för Åland kallas till ordinarie andelsstämma onsdagen den 10 april 2024 kl. 14:00 på Hotell Arkipelag, Strandgatan 35, Mariehamn.

Deltagande i stämman

Bankens medlemmar har rätt att delta i stämman.

Deltagarna ombeds anmäla sig till efterföljande servering på tfn 010 257 2901 eller per e-post andelsbanken.for.aland@op.fi senast 2 april 2024.

Mariehamn den 20 mars 2024
Styrelsen