Av de husbolagslån som OP Mellersta Österbotten beviljat har bara 10 procent ränteskydd – ränteuppgången har överraskat en del av husbolagen

Många husbolags ekonomi påverkas av ränteuppgången och de högre boendekostnaderna. Enligt OP Gruppens statistik har cirka åtta procent av husbolagen i hela landet och cirka 10 procent hos OP Mellersta Österbotten tagit ett ränteskydd för sitt lån.

Av OP Mellersta Österbottens kunder har privatkunderna klart flitigare skyddat sina bolån mot en ränteuppgång än vad husbolagen har gjort. Ränteskyddsgraden för bolånen är cirka 35 procent, medan skyddsgraden för husbolagslånen är 10 procent. Den vanligaste referensräntan för husbolagslån är 12 månaders Euribor, som har stigit snabbt. Ränteuppgången kan innebära en ökning i ränteutgifterna på flera hundra euro för husbolagens aktieägare. 

– Det är inte för sent att ränteskydda husbolagslånen. Ränteskyddet är ett slags försäkringsprodukt som ser till att kostnaderna för finansieringen inte stiger över en viss nivå och hjälper bolaget att förutse sin ekonomi. Ränteutsikterna är grumliga och husbolagen är fortfarande intresserade av att ränteskydda sina lån, påminner OP Mellersta Österbottens Företagsbanks kundrelationschef Julia Salo.

Om ett husbolag har skyddat sig mot risken för att låneräntan ska stiga, är det lättare att planera eventuella kommande renoveringar på längre sikt.

– För aktieägarna handlar det ofta främst om boendekostnaderna. Men ekonomisk framförhållning innebär också att husbolagets betalningsförmåga tryggas på lång sikt, vilket är en förutsättning för finansiering av kommande renoveringar, säger Julia Salo.

Inte bra att öka på renoveringsskulden

En betydande del av husbolagen i Finland är äldre än 40 år, och därför funderade man vid många bolagsstämmor i våras på renoveringar och hur de ska finansieras. En stor del av en fastighets tekniska funktioner behöver uppdateras med 20–40 års intervall, och många husbolag är snart inne på följande renoveringsomgång.  

– Under coronaepidemin sköts en del av renoveringarna upp, vilket ökade husbolagens renoveringsskuld. Det ökar behovet att renovera nu och inte i framtiden. Också förbättringar i energieffektiviteten är aktuella efter den gångna vintern, säger affärsrörelsedirektör Jarkko Mehtälä från OP Koti Pohjanmaa.  

Ett husbolags långsiktiga underhållsplan är en viktig del i bekämpningen av renoveringsskulden och ofta också ett bevis på att bolagets ekonomi sköts på ett systematiskt och högklassigt sätt.

När bolaget planerar totalrenoveringar eller andra projekt är det bra att komma ihåg att om vissa kriterier uppfylls kan miljövänliga projekt finansieras med gröna lån vars villkor är fördelaktigare än villkoren för vanliga lån. Sådana projekt är till exempel totalrenoveringar och andra renoveringar som förbättrar energieffektiviteten samt laddplatser för elbilar.
Regionens positiva investeringsutsikter och den förväntade ökningen av nya arbetstillfällen kräver inte bara byggande av nya bostäder utan även god förvaltning av befintligt bostadsbestånd. Kvalitetsboende är en faktor som lockar framtidens experter till vår region, påminner andelsbankens experter.