Päivi Eloniemi OP Keski-Pohjanmaasta ja Laura Hartikainen HOPE Kokkolan toimintaryhmästä asettelevat lahjoitusreppuja Reppu joka selkään -reppukeräyspisteelle.
Vi möjliggör tillsammans en glad skolstart för alla, uppmuntrar Päivi Eloniemi vid OP Mellersta Österbotten och Laura Hartikainen vid Hope Karleby.

Insamlingen en ryggsäck på varje rygg inleds igen – donera tillbehör till en mindre bemedlad skolelev

På OP Mellersta Österbottens kontor i Kalajoki, Karleby och Ylivieska samlar man in skolryggsäckar till barn i ekonomiskt utsatta familjer. Vem som helst kan delta i insamlingen genom att donera en ny ryggsäck eller ett nytt pennfodral. Insamlingstiden är den 11–29 juli. Med insamlingen vill vi säkerställa att alla kan klara sin skolgång med ett leende på läpparna.

Redan innan coronakrisen levde mer än 112 000 barn i Finland i ekonomiskt utsatta familjer, och situationen har försämrats ytterligare i och med pandemin. I de barnfamiljer som omfattas av Hope rf:s verksamhet är all hjälp välkommen, och nu behövs det hjälp framför allt inför den spännande skolstarten. Insamlingen genomförs i samarbete med Hope rf som hjälper mindre bemedlade familjer.

– Alla har rätt att glatt gå i skola, och med små gärningar kan man åstadkomma betydelsefulla upplevelser. Vi vill tillsammans med HOPE rf fästa uppmärksamhet vid barnfamiljers hjälpbehov och uppmuntra också våra kunder till goda gärningar, säger verkställande direktör Jyrki Rantala vid OP Mellersta Österbotten.

I kampanjen En ryggsäck på varje rygg kan vem som helst donera en ryggsäck eller ett pennfodral. Samlingstiden är 11.-29.7. och donationen kan lämnas in på OP Mellersta Österbottens kontor i Kalajoki, Karleby och Ylivieska under öppettiderna mån–fre kl. 10–16.30. Samarbetspartnerna är aktivitetsgruppen Hope rf i Karleby och diakonarbetet i lokala församlingar i Kalajoki och Ylivieska. 

Hope rf:s verksamhetsledare Nora Nederström berättar att hon har fått mängder av tacksam respons från kundfamiljer. Glada möten har kontinuerligt uppstått under åren. 

Samarbete till förmån för skolelever upplevs som angeläget, för vi vill möjliggöra en trevlig skolgång för allihopa. Utrustningen spelar en stor roll för skolivern, och därför är även möjligheten till en egen ryggsäck viktig. En ny ryggsäck säkerställer att barnet kan känna sig likvärdigt bland sina jämnåriga.

– Det är viktigt att man kan vara sin egen stil i egen ålder. 

Nederström betonar också hur viktiga tillbehör så som ryggsäcken är under hela skoltiden. 

– Förutom de som börjar skolan behöver även äldre elever tillbehör de gillar, påminner hon. 

Målet med insamlingen som ordnas redan för sjätte gången är att, liksom de fem senaste åren, glädja skolelever i alla åldrar i hela landet. Tidigare år har mängden donationer varit hisnande.
 
– Jag vill redan nu rikta ett tack till alla gåvogivare, konstaterar Nederström glatt.