Lahjoitus

OP Raseborg donerar totalt extra 50 000 euro för att stödja barn och ungas hobbyverksamhet.

Vår grunduppgift i andelsbanken är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Vi ägs av våra kunder och vi når framgång tillsammans. Vi vill vara en aktiv samhällsaktör och stöda den lokala livskraften och verksamhetsområdets välmående.

Att stödja barn och ungas hobbyverksamhet är en av våra viktigaste ansvarsuppgifter. I enlighet med vårt kundlöfte -tillsammans genom alla tider, är det viktigt för oss att hjälpa och stödja vårt närområdes välmående och hela regionens livskraft i dessa utmanande tider, beskriver OP Raseborgs vd Mats Enberg.
 
OP Raseborg har stöttat hundratals barn och ungas verksamhet med lokala klubbar och föreningar under åren. Vi tycker att det är viktigt att barn och unga har en hobby, och vi vet att föreningar ger de unga en trygg plats att röra sig och göra aktiviteter samtidigt som de stödjer barnets utveckling.
 
Med årets extra donation på 50 000 euro ökar vi vårt tidigare stöd för barn och unga i år till totalt 130 000 euro. Första prioritet vid val av ansökningar är att möjliggöra fortsättningen av ungas fritidsintressen trots den svåra ekonomiska situationen som råder för både familjer, föreningar och klubbar. Exempelvis föreningar som har eller kommer att bygga upp ett system för att öronmärka medel till familjer och unga med ekonomiska svårigheter har en fördel i ansökningsprocessen.
 
Stödet riktas till klubb- och föreningsnivå och donationens syfte bör stöda bankens värderingar människonärhet, ansvarsfullhet och framgång tillsammans, till exempel:
·        Barn och barnfamiljer med ekonomiska svårigheter
·        Hobbyverksamhet för barn och unga
·        Ansvarsfulla projekt och andra motiverade ändamål
 
Fyll i ansökan noggrant, vi behandlar alla ansökningar efter den sista återlämningsdagen. 
  • Ansök senast 31 mars 2023.
  • Du får en bekräftelse på din ansökan till din e-post. Vid behov ber vi om mer information.
  • Observera att vi riktar vårt stöd mot klubb- och föreningsnivå, vi stödjer inte enskilda lag eller individer.
  • Till nationella projekt deltar vi som en del av OP Gruppen.
Tack för ert intresse! #opraseborg
 
Hälsningar
OP Raseborg