Meddelande till ägarkunderna i Vasa Andelsbank

Till ägarkunderna, dvs. medlemmarna i Vasa Andelsbank meddelas att vid Vasa Andelsbanks ordinarie fullmäktigesammanträde 17.4.2023 behandlas, utöver de ärenden som ska behandlas vid det ordinarie fullmäktigesammanträdet, också godkännandet av fusionen mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank.