koulutus

Alla bankens kontor stänger 3.11. undantagsvis redan kl. 14.00

Onsdagen 3.11. stänger alla bankens kontor sina dörrar kl. 14.00, eftersom bankens personal har ett skolningstillfälle. Vi beklagar eventuella besvär.

OP Gruppens kundtjänst betjänar på telefonnummer 0100 0500 kl. 8-16. OP-Mobilen och vår nättjänst www.op.fi betjänar dygnet runt.