Vasa Andelsbanks servicenät förnyas 1.6.2024

Vasa Andelsbanks kontor i Sideby och Övermark slås ihop med kontoret i Närpes. Sammanslagningarna beror på det förändrade kundbeteendet. Våra kunder har allt oftare valt att sköta sina ärenden på något annat av vår banks kontor eller via nättjänsten.

Nedläggningen av kontoren kräver inga åtgärder av våra kunder. Exempelvis konto- och lånenumren förblir oförändrade. Kontorens personal övergår till Vasa Andelsbanks andra kontor.


Vid kontoret i Korsnäs ändras servicetiderna för kassatjänster fr.o.m. 1.5.2024 till följande:

onsdagar och fredagar 9.30 – 12.30

Öppethållningstiderna i övrigt samma som tidigare.                                            Vi finns också i fortsättningen nära

Precis som hittills kan våra kunder sköta sina ärenden på vilket som helst av Vasa Andelsbanks kontor. Våra kontor närmast Sideby och Övermark är:

  • Närpes kontor, Närpesvägen 25
  • Korsnäs kontor, Silverbergsvägen 20

Närpes kontoret är öppet må-on, fre 9.30 – 16.00, to 9.30 -.17.00 och erbjuder kassatjänster torsdagar 9.30 – 12.00 och 13.00 – 16.00.

Korsnäs kontoret är öppet må-ti, to-fre 9.30 – 16.00, on 9.30 – 17.00 och erbjuder kassatjänster onsdagar och fredagar 9.30 – 12.30.