Reppu joka selkään, En ryggsäck på varje rygg, 2022

Insamlingen en ryggsäck på varje rygg inleds igen – donera tillbehör till en mindre bemedlad skolelev

Vasa Andelsbank samlar igen tillsammans med Hope rf ryggsäckar och skoltillbehör som donationer till mindre bemedlade. Med insamlingen vill vi säkerställa att alla kan klara sin skolgång med ett leende på läpparna.

Redan innan coronakrisen levde mer än 112 000 barn i Finland i ekonomiskt utsatta familjer, och situationen har försämrats ytterligare i och med pandemin. I de barnfamiljer som omfattas av Hope rf:s verksamhet är all hjälp välkommen, och nu behövs det hjälp framför allt inför den spännande skolstarten.

Vasa Andelsbank stöder i år mindre bemedlade barns och ungas jämlika skolväg. Insamlingen genomförs i samarbete med Hope rf som hjälper mindre bemedlade familjer.

– Alla har rätt att glatt gå i skola, och med små gärningar kan man åstadkomma betydelsefulla upplevelser. Vi vill tillsammans med HOPE rf fästa uppmärksamhet vid barnfamiljers hjälpbehov och uppmuntra också våra kunder till goda gärningar, säger vd Ulf Nylund vid Vasa Andelsbank.

I kampanjen En ryggsäck på varje rygg kan vem som helst donera en ryggsäck eller ett pennfodral. Vi hoppas att gåvogivarna packar in ryggsäckarna snyggt och att ryggsäckarna är nya.

Hope rf:s verksamhetsledare Nora Nederström berättar att hon har fått mängder av tacksam respons från kundfamiljer. Glada möten har kontinuerligt uppstått under åren.

Samarbete till förmån för skolelever upplevs som angeläget, för vi vill möjliggöra en trevlig skolgång för allihopa. Utrustningen spelar en stor roll för skolivern, och därför är även möjligheten till en egen ryggsäck viktig. En ny ryggsäck säkerställer att barnet kan känna sig likvärdigt bland sina jämnåriga.

– Det är viktigt att man kan vara sin egen stil i egen ålder.

Nederström betonar också hur viktiga tillbehör så som ryggsäcken är under hela skoltiden.

– Förutom de som börjar skolan behöver även äldre elever tillbehör de gillar, påminner hon.

Målet med insamlingen som ordnas redan för sjätte gången är att, liksom de fem senaste åren, glädja skolelever i alla åldrar i hela landet. Tidigare år har mängden donationer varit hisnande.

– Jag vill redan nu rikta ett tack till alla gåvogivare, konstaterar Nederström glatt.

Donationer kan levereras under tiden 11–29. juli till Vasa Andelsbanks kontor.