Asiakasillat

Välkommen på vårens placeringskvällar med Vasa Andelsbank!

Som talare på placeringskvällarna hör du bankens egna experter, dessutom har vi på kvällen i Vasa besök av OP Gruppens chefsekonom Reijo Heiskanen.

 

Placeringskvällen i Vasa är tvåspråkig, på övriga orter hålls kvällarna på svenska.

 

Placeringskvällarnas program:

  • Välkomsthälsning
  • Marknadens möjligheter och utsikter
  • Optimera förhållandet mellan risk och avkastning
  • Planera för din framtid redan idag, OP:s juridiska tjänster
  • OP:s fondförsäkring – skattetekniskt sparande och arvsplanering i samma paket

 

Orter, tider och anmälningar

Nykarleby 22.4. kl. 18.00 Kredu. https://www.lyyti.in/Kundkvall_5820

Malax 23.4. kl. 18.00, Minettes kök. https://www.lyyti.in/Kundkvall_1229

Närpes 25.4. kl. 18.00, Vocana. https://www.lyyti.in/Kundkvall_2849

Vasa 29.4. kl. 18.00, Academill. https://www.lyyti.in/Sijoitusilta_5923

Vörå 7.5. kl. 18.00, Norrvalla. https://www.lyyti.in/Kundkvall_4161

 

Ni kan också anmäla er direkt till närmaste kontor.

Välkomna!