Asiakasillat

Välkommen på vår placeringskväll onsdagen den 1.11.2023

Om inflationsmonstret tämjs skulle det vara en lättnad för aktiemarknaden, men den nuvarande ekonomiska miljön utmanar branscher på många olika sätt och vid olika tidpunkter. Vad betyder det för dig som sparar och placerar? Var hittar man möjligheter till värdeökning nu och i framtiden? Välkommen att del av OP Gruppens syn på slutet av året – hur skall du positionera dina placeringar?

Välkommen på vår placeringskväll onsdagen den 1.11.2023 kl. 18.00 på Academill, stora auditoriet, Strandgatan 2, Vasa. 
  

PROGRAM 
startar kl. 18.00 
  

Välkomsthälsning
Simo Vuorenlinna, bankdirektör, Vasa Andelsbank
 

OP Ryhmän näkemys markkinasta – hyötyä yhdistelmästrategioilla.  Edut ja mahdollisuudet
portföljförvaltare Harri Kojonen, OP Kapitalförvaltning

 

OP Gruppens aktiesyn, aktuella lyft
kapitalförvaltare Nic Esselström, OP Private

 

Dra nytta av marknadens möjligheter med kapitalgaranti
kundspecialist Mariella Järvi, Vasa Andelsbank

 

Planera i förväg, intressebevakningsfullmakt och testamente
bankjurist Maria Rajamäki, Vasa Andelsbank


Servering  
 
Tillställningen är tvåspråkig - "OP Ryhmän näkemys" endast på finska
 
Varmt välkommen!

 

Begränsat antal platser. För serveringens skull ber vi att ni anmäler er senast 24.10.2023 på adressen 
www.lyyti.in/Sijoitusilta_7582 eller genom att ringa 010 256 3823 eller 010 256 3889.