Edustajiston vaalit

Ägarkunderna i Vasa Andelsbank valde fullmäktige

Ägarkunderna i Vasa Andelsbank röstade i fullmäktigevalet 4–17.11 och valde inom sig ett fullmäktige för banken för de följande fyra åren.

– Fullmäktige valdes nu för fjärde gången i Vasa Andelsbank. Det är fint att nästan 3000 ägarkunder deltog i valet av fullmäktige för banken, säger Vasa Andelsbanks vd Ulf Nylund.

Till fullmäktige valdes 50 ledamöter av 70 kandidater. I fullmäktige ingår såväl löntagare och företagare som pensionärer. Av fullmäktigeledamöterna är 23 nya och 27 omvalda.

– Vårt mål var att bankens fullmäktige så väl som möjligt skulle avspegla bankens ägarkundkår. Vårt nyvalda fullmäktige liknar vår bank. Andelsbanken är ett andelslag som ägs av sina kunder. Ett grundvärde är principen en ägarkund – en röst, säger Nylund.

Namnen på de invalda finns till påseende på bankens kontor och på nätet på adressen op.fi/vasa/valet.

Fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i banken. Vid det ordinarie fullmäktigesammanträdet fattas beslut bl.a. om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den senaste räkenskapsperioden. Vid fullmäktigesammanträdet väljs också revisor och ledamöterna till förvaltningsrådet samt fattas beslut om de största donationerna.