Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Ylä-Kainuun Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Ylä-Kainuun Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 1667 ääntä ja äänestysprosentti oli 18,284 %.

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Ylä-Kainuun Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 24 edustajaa.

Suomussalmen vaalipiiri Äänimäärä
Falck Seija, aikuisliikunnan ohjaaja, Suomussalmi 46
Holappa Tomi, yrittäjä, Suomussalmi 32
Juntunen Tanja, sairaanhoitaja, Suomussalmi 35
Kela Mari, tradenomi, toimistosihteeri, Suomussalmi 40
Kemppainen Tuovi, sairaanhoitaja, psykoterapeutti, Suomussalmi 67
Kettunen Esa, erityisluokanopettaja, Suomussalmi 58
Moilanen Mari, ensihoitaja, Suomussalmi 70
Mulari Lauri, mv., eläkeläinen, Suomussalmi 68
Saarela Virpi, toimintaterapeutti (AMK), Suomussalmi 31
Seppänen Martti, metsuri, eläkeläinen, Suomussalmi 48
Seppänen Merja-Liisa, palvelusihteeri, oikeustradenomi, Sakara 31
Säkkinen Timo, maakuntaneuvos, Suomussalmi 55
Veteläinen Milla, ylioppilas, Suomussalmi 63
Väyrynen Vuokko, farmaseutti, Suomussalmi 44

Suomussalmen vaalipiiri varajäsenet

1.     Kela Leena, toimitusjohtaja, Suomussalmi
2.     Haverinen Jouni, ensihoidon kenttäjohtaja, Vuokatti
3.     Moilanen Miia, opettaja, fysioterapeuttiopiskelija, Suomussalmi

 

Puolangan vaalipiiri Äänimäärä
Haapalainen Mari, proviisori, Puolanka 97
Harju Heli, yrittäjä, Puolanka 33
Heikkinen Pekka, KM, luokanopettaja, Sodankylä 23
Heikkinen Teemu, kapteeni, lennonopettaja, Puolanka 55
Holappa Tiina, päiväkodinjohtaja, Puolanka 33
Kanniainen Tomi, DI/FM-opiskelija, Joukokylä 28
Kemppainen Ilkka, maatalouslomittaja, Puokiovaara 29
Kyllönen Jarkko, yrittäjä, sopimuspalomies, Puolanka 23
Mäkäräinen Tiina, maatalousyrittäjä, Puolanka 46
Sutinen Anna-Maija, eläkeläinen, Puolanka 25

Puolangan vaalipiirin varajäsenet

1.     Seppänen Anssi, DI/FM-opiskelija, Oulu
2.     Leinonen Timo, maanviljelijä, Kotila
3.     Moilanen Toivo, eläkeläinen, Puolanka

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Jaana Mustonen, jaana.p.mustonen@op.fi, 010 257 2166

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 58 ehdokkaasta Suomussalmen vaalipiiristä 34 ja Puolangan vaalipiiristä 24 ehdokasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestämään vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.