Ukrainan sodan vaikutukset pankki- ja vakuutuspalveluihin

Kokoamme tälle sivulle useimmin kysyttyjä kysymyksiä Ukrainan sodan vaikutuksista pankki- ja vakuutusasiointiin.

Pankkiasiointi


 

Posti ei kuljeta kirjeitä tai paketteja Venäjälle tai Valko-Venäjälle 11.4. alkaen.

Posti keskeyttää toistaiseksi kaiken kirje- ja pakettiliikenteen Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Valko-Venäjän välillä 11.4.2022 alkaen. Päätös perustuu Maailman postiliiton sopimusten mukaisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin. 

Postin kulun keskeytyminen on meille ylivoimainen este (force majeure). Emme pysty lähettämään Venäjällä tai Valko-Venäjällä asuville asiakkaillemme kirjeitse edes lakisääteistä tai sopimuksiin liittyvää viestintää, kuten tiliotteita, paperisia laskuja tai ilmoituksia sopimukseen liittyvistä muutoksista. Jatkamme viestintää normaalisti heti, kun kirje- ja pakettiliikenne Venäjälle jatkuu. 

Suosittelemme tekemään OP Ryhmän laskuille mahdollisuuksien mukaan e-laskutussopimukset. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jatkamme OP Ryhmässä asiakkaidemme palvelemista kanavissamme samalla huomioiden vallitsevan tilanteen.

Tällä hetkellä maksut eivät pääsääntöisesti liiku Venäjälle tai Venäjältä. OP ottaa toiminnassaan aina huomioon kansainväliset pakotteet kulloinkin voimassa olevan tilanteen mukaan.

Tällä hetkellä avustuksia Ukrainan suuntaan lähetetään runsaasti. Ukraina on kuitenkin sotatilassa, joten maksuissa saattaa esiintyä teknisiä häiriöitä eli ne saattavat palautua takaisin lähettäjän tilille.

Visa ja Mastercard ovat keskeyttäneet toimintansa Venäjällä. OP:n Visa- ja Mastercard -kortit eivät siis toimi Venäjällä 9.3.2022 jälkeen. 
 
Keskeytykset koskevat kaikkea kortin käyttöä Venäjällä eli credit- ja debit-ominaisuuksia niin maksupäätteillä, verkkokaupoissa kuin käteisautomaateilla. Myös K-Plussa Maksuaika -kortit ovat lakanneet toimimasta. 
 
Kehotamme Venäjällä olevia tai Venäjälle matkustamista suunnittelevia asiakkaitamme seuraamaan Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteita. 

Pahoittelemme korttien toiminnan keskeytymisestä aiheutuvaa haittaa.  

Avustustilien luotettavuuteen kannattaa suhtautua varovaisuudella, kuten yleensäkin rahankeräyksiin – tällaisessa tilanteessa myös huijarit voivat olla liikkeellä.

Yksityishenkilön on turvallisinta lahjoittaa rahaa Ukrainaan tunnettujen kansainvälisten järjestöjen kautta. Useilla järjestöillä on tällä hetkellä käynnissä erityisiä keräyksiä tilanteeseen liittyen.

Olemme poistaneet toistaiseksi seuraavilta avustusjärjestöiltä saapuvien tilisiirtojen veloitukset:

OP välittää eteenpäin kaikki maksut, jotka OP:n huomioimien pakotteiden näkökulmasta on mahdollista välittää. Nykytilanteessa maksuliikenteessä saattaa kuitenkin valitettavasti esiintyä hitautta.

Rahasi ovat parhaassa turvassa pankissa tilillä. Tilillä olevat varat kuuluvat talletussuojan piiriin. Suurien käteismäärien säilyttäminen ei ole koskaan suositeltavaa. Suuren käteismäärät ovat alttiita väärinkäytöksille, eli niiden joutuminen ryöstön kohteeksi on todellinen riski. Käteistä kannattaa nostaa ainoastaan sellainen määrä, jota normaalistikin käyttää omassa arjessaan.

OP:n asiakkaat voivat nostaa käteistä yli 4 000 paikasta automaateilta, kauppojen kassoilta ja Osuuspankkien konttoreista.

Käteistä voi nostaa sellaisen määrän, jolla pärjää muutaman päivän. Mikä tuo määrä on, riippuu talouden koosta ja paljonko kuluttaa normaalisti omassa arjessaan. Käteistä pystyy nostamaan niin automaateilta kuin kauppojen kassoilta (Kesko, Tokmanni ja R-Kioski) ja käteispalveluita tarjoavista konttoreista. Suurien käteissummien säilyttäminen on aina turvallisuusriski. Rahasi ovat parhaassa tallessa pankissa tilillä. Tilivarat kuuluvat Suomessa talletussuojan piiriin.

Talletussuoja turvaa tallettajan tilillä olevia varoja, jos talletuspankki ajautuu maksukyvyttömäksi. Jos talletuspankki on asetettu konkurssiin tai sillä on pysyviä maksuvaikeuksia, Rahoitusvakausvirasto maksaa pankin tallettajille korvaukset talletussuojarahaston varoista.  

Talletussuojan piiriin kuuluvat kaikki yksityishenkilöt. Suoja ei ole sidottu tallettajan kotipaikkaan tai kansalaisuuteen. Tallettajia ovat myös kuolinpesät, yritykset yhtiömuodosta ja koosta riippumatta, rekisteröidyt yhdistykset sekä säätiöt.

Yritysten ja yhdistysten talletukset kuuluvat pääsääntöisesti talletussuojan piiriin, mutta yksityisellä elinkeinonharjoittajalla eli toiminimiyrittäjällä ei ole itsenäistä, toiminimen omistajasta erillistä talletussuojaa. Näin ollen yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoimintaan liittyviä talletuksia ja yksityistalletuksia kohdellaan korvaussumman määrää laskettaessa yhden tallettajan talletuksina. Lisätietoa löydät www.talletussuoja.fi-sivulta. 

OP Ryhmässä olevat talletukset kuuluvat Suomen talletussuojan piiriin, ja talletukset on suojattu 100 000 euroon saakka. OP Ryhmään kuuluvia osuuspankkeja katsotaan talletussuojan kannalta yhtenä pankkina.

Lue lisää talletussuojasta Rahoitusvakausviraston sivuilta

 

Sijoittaminen


 

OP:n päivittyvä markkinaseuranta löytyy OP Mediasta.

Tutustu markkinaseurantaan

Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa joudut todennäköisesti kohtaamaan epävakautta ja kurssimuutoksia. Suosittelemmekin, että pitäydyt myös poikkeustilanteissa sijoitussuunnitelmassasi.

Venäjän keskuspankki on määrännyt keskeyttämään kaikkien ulkomaisten osaketoimeksiantojen toteuttamisen Moskovan pörssissä. Venäjän keskuspankin asettamien rajoitusten seurauksena OP-Venäjän merkinnät ja lunastukset on rahaston sääntöjen 9§:n nojalla väliaikaisesti keskeytetty, kunnes rahastoa koskevat kaupankäynnin rajoitteet on purettu ja kaupankäynti on jälleen mahdollista.

Käytännössä tällä hetkellä ei voi tehdä merkintä- tai lunastustoimeksiantoja OP-Venäjään. Sama koskee myös OP-Henkivakuutuksen vakuutussäästämisen tuotteita, joissa OP-Venäjä -rahaston ostot ja myynnit on keskeytetty.

Koska keskeytys on pitkittynyt, päätimme tehdä avoinna oleville toimeksiannoille alla olevat toimenpiteet. Toimenpiteet koskevat tapahtumia, jotka on tehty välillä 25.2. klo 16.00 ja 28.2. klo 14.00.

1. Olemme purkaneet katevaraukset niistä merkintätapahtumista, jotka eivät ole vahvistuneet ennen rahaston sulkemista ja mitätöineet avoimena olleet toimeksiannot mukaan lukien merkintävaihdot.

2. Olemme palauttaneet varat niistä säännöllisten säästösopimusten veloituksista, joista merkinnät eivät ole vahvistuneet ennen rahaston sulkemista, ja mitätöineet avoimena olleet tapahtumat.

3. Mitätöimme myös rahaston lunastukset (lunastusvaihdot), jotka eivät ole vahvistuneet ennen rahaston sulkemista.

Lue lisää OP-Venäjä -rahaston tilanteesta

OP-Venäjä-sijoitusrahaston salkussa on Moskovan pörssissä noteerattujen osakkeiden lisäksi Lontoon ja Yhdysvaltojen pörsseissä noteerattuja osakkeita sekä ADR/GDR-sertifikaatteja. Joukossa on mm. georgialaisia ja kazakstanilaisia yhtiöitä, joilla käydään kauppaa normaalisti.

Rahaston merkinnät ja lunastukset on toistaiseksi keskeytetty. Rahastoa ei sääntöjen mukaan voi avata merkinnöille ja lunastuksille, koska rahaston sijoitusten arvonmääritystä ei voi luotettavasti toteuttaa.

Seuraamme tilanteen kehittymistä tiiviisti ja olemme kartoittaneet eri vaihtoehtoja rahaston osalta, jos tilanne pitkittyy. Vaihtoehtojen analysoinnissa merkittävässä roolissa ovat osuudenomistajien etu sekä rahaston säännöt ja lainsäädäntö.

Emme tee OP:n rahastoissa uusia sijoituksia venäläisiin osakkeisiin tai joukkovelkakirjalainoihin. Pyrimme myymään vanhat omistukset lähikuukausien aikana – sanktiot ja markkinaolosuhteet huomioiden.

Kerromme myöhemmin OP-Venäjä -sijoitusrahastoa koskevista tarkemmista toimenpiteistä. 

Lue lisää OP-Venäjä -rahaston tilanteesta

Tuotto-osuus on sijoitus oman osuuspankkisi pääomaan. Se on hyvä, pitkäaikainen sijoituskohde Osuuspankin omistaja-asiakkaille. OP Ryhmä ja sen osuuspankit ovat vakavaraisia toimijoita, mikä luo turvaa erilaisissa maailman tilanteissa. 

Tuotto-osuuden kohdalla on hyvä kuitenkin huomioida, että Tuotto-osuudelle pyritään maksamaan tuottotavoitteen mukainen korko, mutta korkoa ei voi taata. Koron maksaminen ja sen määrä riippuvat aina pankin ja OP Ryhmän toiminnan tuloksellisuudesta. Korosta päätetään vuosittain jälkikäteen osuuspankin edustajiston tai osuuskunnan kokouksessa. Tuotto-osuudella ei ole myöskään pääomaturvaa ja sen takaisinmaksamiseen sisältyy ehtoja. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

Tutustu Tuotto-osuuden ehtoihin

 

Asunnon ostaminen ja asuntolaina 


 
Myyjän hyväksyttyä tarjouksen, ostaja ei voi enää perua ostotarjoustaan. Jos kauppa peruuntuu ostajan aloitteesta, myyjällä on oikeus pitää tarjouksen yhteydessä mahdollisesti maksettu käsiraha tai saada sovittu vakiokorvaus. Menetettävän käsirahan tai maksettavan vakiosuorituksen määrä voi olla enintään 4 % kauppahinnasta.

Ainoastaan kaupanvahvistajan vahvistama tai Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa tehty esisopimus aikaansaa sitovan sopimuksen osapuolten välille. Ilman määrämuotoa tehty tarjous ja siihen annettu hyväksyntä eivät sido osapuolia siten, että heidät voitaisiin velvoittaa kaupan tekemiseen, käsirahan menettämiseen tai sopimussakon maksamiseen.

Usein esisopimukseen liitetään sopimussakkoa koskeva lauseke, jossa sovitaan se summa, minkä kaupasta vetäytyvä osapuoli joutuu maksamaan toiselle osapuolelle. 

Asuntolainahakemuksen voi peruuttaa kuluitta.
Voit pyytää tarjouksen korkokatosta op.fi-palvelussa. Tämän jälkeen lähetämme sinulle tarjouksen tutustuttavaksi. Vaihtoehtoisesti voit myös varata ajan neuvotteluun op.fi palvelussa tai numerossa 0100 0500.

Tutustu korkokattoon

Ukrainan sotatilanteen aiheuttaman yleisen epävarmuuden myötä asuntokauppa voi hidastua, mikäli osa asuntojen ostajista ja myyjistä harkitsee asuntokauppojaan tavanomaista pidempään. Yleinen epävarmuus voi myös hillitä hintakilpailua ja rauhoittaa täten asuntojen hintojen nousua.

Todennäköisesti sodalla ei ole kovin pitkäkestoisia vaikutuksia asuntomarkkinoihin. Sodan aiheuttama tilanne voisi olla verrattavissa koronapandemian alkuun, jolloin asuntokauppa hidastui mutta elpyi nopeasti, kun epävarmuus tilanteesta hälveni.

Sodan aiheuttama tilanne on verrattavissa koronapandemian alkuun, jolloin asuntokauppa hidastui mutta elpyi nopeasti. Sotatilanne voi kuitenkin luoda nousupaineita mm. energian hintoihin ja sen myötä inflaatioon. Asumisen ja bensan kustannukset tulevat näkymään kuluttajan arjessa. Varsinkin kuluttajat, joilla on öljylämmitys ja paljon automatkoja, varmasti huomaavat näihin kohdistuvat hinnanostot arjessa. 

Suomen riippuvuus suoraan Venäjältä tuotavasta energiasta on kuitenkin rajallinen. Merkittävämpi suora vaikutus Suomen talouteen voi tulla taloudellisista sanktioista, joista keskusteluissa on ollut Venäjän ja venäläispankkien eristäminen lännen rahamarkkinoista sekä maksuliikenteen rajoitteet, jolloin myös suomalaisten yritysten vienti Venäjälle hidastuu tai lakkaa. Tämän myötä yritykset, joilla on paljon Venäjän tai Ukrainan kauppaa, joutuvat mahdollisesti sopeuttamaan toimintaansa tai etsimään uusia vientiasiakkaita muualta. 

Sodan aiheuttama epävarmuus ja korkojen nousu vaativat kuluttajilta entistä enemmän oman talouden suunnittelua. Varautuminen yllätyksiin kannattaa. Korona-aikana sekä kotitaloudet että yritykset ovat keränneet varallisuutta, mikä tuo taloudellista liikkumavaraa. Epävarmoinakin aikoina kannattaa aina säästää ja sijoittaa, ja varmistaa lainanmaksukyvyn jatkuvuus.

OP Ryhmä on aiemmin arvioinut, että monien asuntolainojen pohjalla oleva 12 kuukauden euribor-viitekorko ylittää nollatason vuoden 2022 aikana ja nousee yhteen prosenttiin 1–2 vuoden aikana. Näemme koroissa edelleen nousupainetta inflaation pakottaessa EKP:n kiristämään rahapolitiikkalinjaansa, mutta Ukrainan tilanne määrittää kiristysaikataulua.

Lainanottajan riskit liittyvät usein muutoksiin henkilökohtaisessa elämässä tai maailmassa sen ympärillä ja niitä on usein vaikea ennakoida. Epävarmoina aikoina omaa taloutta olisi hyvä suunnitella mahdollisimman huolellisesti. Säästäminen lainanmaksun ohella auttaa varautumaan tulevaan ja antaa pelivaraa yllättävien menojen varalle.

Korkokatto suojaa asuntolainaa korkojen nousulta ja pitää lainan kustannukset kohtuullisina ja korkotason matalalla myös tulevaisuudessa.

Yllättävien elämäntilanteiden kuten esimerkiksi työttömyyden varalle maksukyky on mahdollista varmistaa lainan takaisinmaksuturvalla.

Asunnon ostopäätöksen kohdalla tulee epävarmoinakin aikoina keskittyä erityisesti kahteen asiaan: varmistaa pankin lainaneuvottelijan avulla oma taloudellinen tilanne ja asiantuntevan kiinteistönvälittäjän avulla nykyisen asunnon myyntipotentiaali. Tällöin saa lisää näkemystä siitä, mihin suuntaan lainakorot ja asuntojen hinnat ovat kehittymässä, ja voi varmistua, ettei tee hätiköityjä päätöksiä uuden asunnon ostamisen suhteen.

Oma asunto on varallisuutemme kulmakivi ja iso taloudellinen päätös, jota on aina harkittava huolellisesti kaikissa tilanteissa. 

 

Matkavakuutukset

 

Ukrainaan on julistettu sotatila ja Suomen ulkoministeriö on kehottanut välttämään matkustamista Ukrainaan (25.1.2022), Venäjälle (27.2.2022), Moldovaan (27.2.2022) ja Valko-Venäjälle (28.2.2022).

Lisäksi Suomen ulkoministeriö on suosittanut poistumaan välittömästi Ukrainasta 11.2.2022 ja Venäjältä Venäjän ja Ukrainan rajavyöhykkeeltä Belgorodin, Voronezhin ja Rostovin alueilta (Ukrainan Luhanskin sekä Donetskin vastaisilta alueilta) 27.2.2022.

Tältä sivulta löydät tietoa vakuutusten korvattavuudesta Ukrainan sotaan liittyen. Muihin vahinkotilanteisiin liittyen löydät ohjeet Pohjola Vahinkoavusta. 

Pohjola Vakuutus noudattaa asetettuja kansainvälisiä pakotteita, joista voi tulla rajoitteita korvausten maksamiselle tai vakuutusten myöntämiselle. 

Ukrainan sodan tilanteesta saat lisätietoa ulkoministeriön verkkosivuilta 

Mikäli olet matkustanut Ukrainaan, Venäjälle, Moldovaan ja Valko-Venäjälle ennen kuin Suomen Ulkonimisteriö on antanut suosituksen välttää matkustamista maahan tai poistumaan maasta, on matkavakuutus voimassa myös sodasta johtuvan vahingon varalta 10 vuorokauden ajan suosituksen antamisesta.

Mikäli matkustat näihin maihin sen jälkeen, kun ulkoministeriö on antanut suosituksen välttää matkustamista maahan tai suosittaa poistumaan maasta, matkustajavakuutus ei korvaa sodasta johtuvia vahinkoja. Mikäli olit maassa Suomen Ulkoministeriön suosituksen alkamisen aikaan ja päätät jäädä kohteeseen edellä mainitun 10 vuorokauden jälkeen, matkustajavakuutus ei korvaa sodasta johtuvia vahinkoja.

Mikäli sinulla on vakuutuksessasi lisämaksullinen riskialuelaajennus, vakuutus korvaa myös sodasta johtuvia vahinkoja Ukrainassa, Venäjällä, Moldovassa ja Valko-Venäjällä. Mikäli vakuutettuna itse osallistut sotaan tai aseelliseen selkkaukseen, siitä aiheutuvaa vahinkoa ei kuitenkaan koskaan korvata. Myöskään ydinvahingosta aiheutuvia vahinkoja ei korvata.

Matkavakuutus korvaa normaalisti riskialueella sattuvia muusta kuin sodasta johtuvia matkatapaturmia ja matkasairauksia.

Matkahätäpalvelu

Matkustaessasi Venäjällä, varaudu maksamaan sairaanhoitokulut itse ja hae korvaukset jälkeenpäin OP-mobiilissa tai op.fi-palvelussa. Matkahätäpalvelusta voit saada tukea esimerkiksi luotettavan lääkärin tai sairaalan valintaan.

Ukrainassa matkahätäpalvelun palvelut ovat tällä hetkellä hyvin rajoitettuja. Apua voidaan mahdollisesti saada naapurimaiden kautta.

Matkahätäpalvelu 24/7 ulkomailla sattuvien sairastumisten ja loukkaantumisten varalle +358 10 253 0011.

Tällä hetkellä Pohjola Matkustajavakuutuksen Matkustajan kriisiturvan perusteella voidaan korvata sodan vuoksi perumasi matka Ukrainaan, Venäjälle tai Valko-Venäjälle, koska näissä maissa on syttynyt sota.
 
Voit saada korvausta matkan peruuntumisesta, jos
  • Olet varannut matkan Ukrainaan tai Venäjälle tai Valko-Venäjälle ennen siellä puhjenneen sodan alkamista 24.2.2022
  • Matkustajan kriisiturva on ollut voimassa ennen matkakohteessa syttynyttä sotaa. 
  • Peruessasi matkan, matkan alkuun tulee olla aikaa alle 60 vrk ja tapahtuman voidaan arvioida vaikuttavan haitallisesti matkakohteen olosuhteisiin matkan suunniteltuna alkamisajankohtana.
  • Matkaa peruttaessa Suomen Ulkoministeriö on huomioinut sotatilan ja suosittelee sodan vuoksi välttämään matkustamista matkakohteeseen. Suomen ulkoministeriö on toistaiseksi kehottanut välttämään matkustamista Ukrainaan 25.1.2022, Venäjälle 27.2.2022 ja Valko-Venäjälle 28.2.2022.
OP-Visa Platinum maksukortti sisältää erillisen matkan peruuntumisturvan. Erillisestä matkan peruuntumisturvasta korvataan ulkomaanmatkan peruuntumisen kuluja peruuntumisen syystä riippumatta, kun matka on ostettu kortin credit-ominaisuudella.
 
Peruuntumisen kulut korvataan vain siltä osin kuin et ole oikeutettu korvaukseen tai palautukseen matkanjärjestäjältä tai lentoyhtiöltä.
 
Myynnistä poistunut matkustajavakuutus, Pohjola määräaikainen matkustajavakuutus tai Yrityksen matkaturva ei korvaa sodan vuoksi peruttavaa matkaa. 
Pohjola Matkustajavakuutuksen Matkustajan kriisiturvasta voidaan korvata sodan vuoksi tapahtuva evakoituminen matkakohteesta Suomeen ja Yrityksen Matkaturvan Evakuointiturvasta voidaan korvata sodan vuoksi tapahtuva evakuoituminen matkakohteesta kotimaahan tai komennusmaahan.
 
Tällä hetkellä evakuointikulut voidaan korvata Ukrainasta ja Venäjältä Belgorodin, Voronezhin ja Rostovin alueilta Venäjän ja Ukrainan rajavyöhykkeeltä (Ukrainan Luhanskin sekä Donetskin vastaiset alueet). Evakuointikuluja ovat kohtuulliset ja välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskulut, jotka aiheutuvat paluusta Suomeen. 
 
Voit saada korvausta evakuointikuluista mikäli 
  • matkasi on alkanut ennen matkakohteessa alkaneen sodan puhkeamista 24.2.2022 
  • matkasi on alkanut ennen kuin Suomen Ulkoministeriö on suositellut välttämään matkustamista matkakohteeseen.  
  • Suomen Ulkoministeriö suosittelee poistumaan matkakohteesta.
Myynnistä poistunut matkustajavakuutus ja Pohjola määräaikainen matkustajavakuutus ei korvaa sodan vuoksi tapahtuvaa evakoitumista matkakohteesta. 

Pohjola Matkustajavakuutukseesi tai Yrityksen Matkaturvaasi voi sisältyä myös matkan odottamisia tai matkalta myöhästymisiä korvaavia turvia. Jos myöhästyt matkalta tai joudut odottamaan matkalle pääsyä julkiseen liikenteeseen kohdistuvien viranomaistoimenpiteiden vuoksi, esimerkiksi jos viranomaiset sulkevat lentokentän, sinulla voi olla mahdollisuus korvaukseen.

Mikäli Ukrainassa, Venäjällä, Moldovassa ja Valko-Venäjällä sodasta johtuen myöhästyt matkalta tai joudut odottamaan matkalle pääsyä, matkustajavakuutus ilman riskialuelaajennusta ei korvaa vahinkoa. 

Jos matka on peruuntunut muualla kuin matkakohteessasi puhjenneen sodan vuoksi, ei peruuntunutta matkaa korvata.

Jos matkanjärjestäjä peruu matkan, peruuntuneen matkan kustannuksista kannattaa olla yhteydessä matkanjärjestäjään tai palveluntarjoajaan. Vakuutus ei korvaa matkanjärjestäjän perumaa matkaa.

 

Ajoneuvovakuutukset


 

Liikennevakuutus

Myönnetyt vihreät kortit ovat voimassa niihin merkityn ajan. Suomalainen liikennevakuutus ei ole voimassa matkustaessa Venäjälle, Valko-Venäjälle eikä Iraniin. Iranin, Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa ylittäessä on ostettava rajaliikennevakuutus. Myönnetyt liikennevakuutukset ja kaskovakuutukset ovat ehtojen mukaisesti voimassa. On mahdollista, että Venäjälle ja Valko-Venäjälle maksettavien vahinkojen korvaukset vaikeutuvat tai jopa estyvät pakotteiden takia.

Kaskovakuutus

Pohjola Vakuutuksen myöntämät kaskovakuutukset ovat voimassa normaalisti Euroopan maissa (ml. Venäjä ja Ukraina) ja Euroopan ulkopuolisissa vihreän kortin maissa.

Kaskovakuutuksissa on niin sanottu sotaehto, jonka mukaan sotatoimesta aiheutuvaa vahinkoa ei korvata (esim. auton vaurioituminen ohjusiskussa), mutta sota-alueella sattuva normaali liikenne- ja kaskovahinko korvataan.

Autohätäpalvelu

Autohätäpalvelu toimii Venäjällä REDGO:n paikallisten kumppaneiden kautta rajoitetusti. Vahingon sattuessa saat lisätietoa ja tarkemmat ohjeet soittaessasi autohätäpalveluun. Matkustaessasi Venäjällä, varaudu maksamaan hinauskulut ensin itse paikalliselle hinauspalvelun tuottajalle ja hae korvaukset jälkeenpäin OP-mobiilissa tai op.fi-palvelussa.

Ukrainassa ei tällä hetkellä valitettavasti pystytä tarjoamaan apua autohätäpalvelun kautta.

Autohätäpalvelu 24/7 auttaa ajoneuvovahingoissa kotimaassa ja ulkomailla +358 10 253 0012.

 

Omaisuusvakuutukset


 
Vakuutussopimuksen Yleisten sopimusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa yrityksille vahinkoja, jotka aiheutuvat sodasta. Esimerkiksi jos yrityksen omaisuus joko vahingoittuu sotatoimen seurauksena tai jää sota-alueelle.

Suomessa valtionjohto huolehtii uhkatilanteen arviosta, ja tällä hetkellä tuon arvion mukaan Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa.

Kotivakuutusten sekä muiden henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutusten ehtojen Yhteisissä määräyksissä todetaan, ettei vakuutuksista korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sodasta tai aseellisesta selkkauksesta.

 

Pakotteet


 

Pakotteet ovat kansainväliseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvä painostuskeino. Ne tarkoittavat tiettyihin valtioihin, henkilöihin, yhteisöihin ja ryhmiin kohdistuvia rajoittavia toimia.

Pakotteita asettavat esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvosto ja EU sekä USA.

Lue lisää kansainvälisistä pakotteista

Pakotelistat ovat julkisesti kaikkien saatavilla eri viranomaisten internetsivuilla.

Saat lisätietoja Suomea sitovista pakotteista Ulkoministeriön sivuilta

Esimerkiksi tiedot Specially Designated Nationals -listalla (“SDN-lista”) olevista henkilöistä ovat julkisesti saatavilla Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön alaisen Office of Foreign Assets Controlin (”OFAC”) internetsivuilla.

Lue lisää Office of Foreign Assets Controlin -sivuilta

Pankeilla on useita velvoitteita, jotka tulevat lainsäädännöstä, viranomaisten asettamista vaatimuksista tai pankkien omista riskienhallinnallisista linjauksista. Erityisesti pankkien on toimittava niin, että turvallinen asiointi taataan.

Finanssimarkkinoilla toimiminen on kansainvälistä ja edellyttää Suomessa käytännössä myös joidenkin muiden maiden asettamien pakotteiden huomioon ottamista. 

Pankki tekee asiakkuudesta aina kokonaisarvion perustuen siihen tietoon, joka sillä asiakkuudesta on. Asiakkuuden avaamiseksi pankin on tunnettava asiakkaansa lain vaatimalla tavalla. Jos asiakkaan tuntemiseen liittyviä vaatimuksia ei pystytä toteuttamaan, lainsäädäntö kieltää asiakassuhteen perustamisen. 
ETA-alueella laillisesti asuvalla on oikeus peruspankkipalveluihin. Palveluiden tarjonta saattaa kuitenkin estyä, jos pankki ei voi täyttää sille asetettuja velvoitteita.
Uudesta vakuutuksenottajasta ja vakuutettavasta on aina tehtävä pakotelistatarkastus. Ennen henkilön hyväksymistä vakuutuksenottajaksi ja palvelun tarjoamista, vakuutusyhtiön on varmistuttava siitä, ettei henkilö ole OP Ryhmän seuraamilla pakotelistoilla.
Korvausten maksamisen näkökulmasta vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta suorittaa korvausta, jos suoritus on OP Ryhmän seuraamien pakotteiden vastainen.

 

Päivittyvä seuranta sijoittajille: mitä markkinoilla tapahtuu?

Seuraa OP:n asiantuntijoiden ajantasaisia nostoja ja analyysejä osakemarkkinoista.
Seuraa OP:n asiantuntijoiden ajantasaisia nostoja ja analyysejä osakemarkkinoista.

Miten OP Ryhmä panostaa kyberturvallisuuteen?

Arvioimme OP Ryhmässä turvallisuustilannetta päivittäin. Toimimista poikkeustilanteissa testataan, harjoitellaan ja kehitetään jatkuvasti. 
Arvioimme OP Ryhmässä turvallisuustilannetta päivittäin. Toimimista poikkeustilanteissa testataan, harjoitellaan ja kehitetään jatkuvasti.