Mies tekee talouslaskelmia lasiseinään

Suojaa yrityksen talous muutoksilta

Yrittäjän vakava sairaus tai korkojen nousu voivat mullistaa yrityksen talouden. Yrityksen kannattaa varautua lainanottajan riskeihin.

Varaudu henkilökohtaisiin riskeihin

Oman tai yrityksesi avainhenkilön työpanoksen menetys vaikuttaa merkittävästi yrityksesi talouteen sekä myös omaan talouteesi yrittäjänä, jos lainan vakuutena on omaisuuttasi. Vakavan sairauden, tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta voi varautua.

Suojaa yrityksesi ulkoisilta riskeiltä

Korkotaso on ollut pitkään poikkeuksellisen matalalla. Korkojen nousu voi tarkoittaa, että lainanhoitokulusi nousevat merkittävästi. Korkosuojauksella voit tehdä lainanhoitokuluistasi ennustettavia pitkällä aikavälillä.

Varaa aika verkkoneuvotteluun omaan osuuspankkiisi

Kiinnostuitko korkosuojauksesta, Yritysluoton takaisinmaksuturvasta, vakavan sairauden turvasta tai valuuttasuojauksesta? Varaa aika verkkoneuvotteluun omaan osuuspankkiisi ja turvaa yrityksesi lainanmaksu helposti.

Suojaudu yrityslainan korkoriskeiltä - tee yrityksesi taloudesta ennustettavampaa

Yrityslainan keskeinen riski on korkojen nousu. Korkojen nousu aiheuttaa kassavirta- ja tulosvaihtelua sekä heikentää yrityksesi liiketoiminnan ennustettavuutta. Pahimmillaan korkojen nousu voi vaarantaa koko yrityksesi liiketoiminnan kannattavuuden.

Korkosuojausten ansiosta yrityslainan riski on merkittävästi pienempi, sillä sen avulla hallitset yrityksesi korkoriskiä ja pystyt ennustamaan lainanhoitoon liittyvät kulut. Korkosuojauksessa voit sopia esimerkiksi kiinteästä korosta, korkokatosta tai koron vaihteluvälistä.

Turvaa yrityslainasi takaisinmaksu

Yrittäjänä kannattaa miettiä, miten selviät lainoistasi, jos jotain yllättävää sattuu. Yritysluoton takaisinmaksuturvan avulla on mahdollista varautua vakavan sairauden, tapaturmaisen pysyvän haitan tai kuoleman varalle. Vakuutus maksaa jäljellä olevan lainasumman kertakorvauksena.

Yritysluoton takaisinmaksuturvan voi ottaa 1–4 henkilölle eli yrittäjän lisäksi yrityksen palveluksessa oleville työntekijöille. Uusi tai nykyinen yrityslaina on mahdollista vakuuttaa enintään seitsemäksi vuodeksi, ja vakuutusmäärä voi olla suurimmillaan 200 000 euroa.

Suojaa itsesi ja avainhenkilösi vakavan sairauden tai vammautumisen varalta

Vakavan sairauden turvalla suojaat yrityksesi avainhenkilöiden talouden vakavan sairauden tai vammautumisen yllättäessä. Voit valita korvaussumman yrityksesi tai työntekijöidesi tarpeen mukaan ja käyttää maksettavan kertakorvauksen valintasi mukaan hoitoihin, sijaisen palkkaamiseen tai luoton pois maksamiseen.

Voit vakuuttaa sekä itsesi yrittäjänä että yrityksesi henkilökuntaa. Veroton kertakorvaus voi olla jopa 100 000 euroa.

Suojaudu valuuttakurssien muutoksilta

Ulkomaankaupassa valuuttakurssien muutoksilla voi olla isot vaikutukset yrityksesi talouteen. OP:n kattavilla valuuttakauppapalveluilla teet ulkomaankaupasta sujuvaa ja hallitset valuuttariskit.

Säästämällä saat yrityksesi talouteen pelivaraa

Kun aloitat säästämisen lainanmaksun ohella, saat yrityksesi talouteen pelivaraa yllättävien menojen ja hankintojen varalta. Samalla kartutat yrityksesi tasetta. Löydä yrityksellesi parhaat ratkaisut kassanhallintaan sekä ylijäämän kannattavaan sijoittamiseen niin pitkälle kuin lyhyelle aikavälille.


Yritysluoton takaisinmaksuturvan Vakavan sairauden turvan myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Turvan tapaturmaisen pysyvän haitan sekä kuoleman varalta myöntää OP-Henkivakuutus Oy. Korkosuojauksen tarjoaa OP Yrityspankki Oyj.​ Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.