Pankkiyhteyskanava

Ajankohtaista tietoa yritysten pankkiyhteyskanavasta eli Web Services -kanavasta.

OP päivittää kansainvälisten c2b-maksujen koodisanat markkinalla vakiintuneiksi koodeiksi

OP on ottanut käyttöön markkinassa vakiintuneet termit ja niiden ilmaisemisen kansainvälisissä maksuissa c2b-maksumääräyksessä.  

Koodeilla viestitään maksajan pankille tyypillisesti toive maksun välittymisestä saajan pankkiin.

OP:lla on ollut vuosia käytössä termejä, joilla maksun kiireellisyyttä on voinut ilmaista, mutta termit ovat eronneet muista pankeista, kuten koodi HIGH, joka on ilmaissut pikämääräystä D+1.

OP toivoo, että ohjelmistotalot päivittävät nämä uudet kooditukset OP:n maksuille mutta mikäli vanhoja koodeja vielä käytetään, maksut onnistuvat myös niillä siirtymäkauden, joka on voimassa toistaiseksi.

Uudet koodit ovat seuraavat:

 

Koodi Mistä koodin 
nimi tulee?
Mitä koodi
tarkoittaa?
Missä kentässä
koodi ilmaistaan?
Mikä on
indikoitu
hyvityksen
ajankohta
vastaan-
ottajan
pankille?
NURG Non-urgent Payment. Payment must be
executed as a non-urgent transaction,
which is typically identified as an ACH or low
value transaction.
Maksu-
määräys
++SvcLvl+++Cd D+2
URGP Urgent Payment, This transaction contains a
time-sensitive payment which should be executed
in an expeditious manner
Pika-
määräys
++SvcLvl+++Cd D+1
SDVA Same Day Value, Payment must be executed
with same day value to the beneficiary.
Pääoma-
maksu
++SvcLvl+++Cd D
INTC Intra-Company Payment, A payment between
two companies belonging to the same group
Konserni-
siirto
++CtgyPurp+++CD D
CORT Corporate Trade, Payment is made in settlement
of a trade, for example, foreign exchange deal,
securities transaction
Dokumentti-
maksu
++CtgyPurp+++CD D
SUPP Supplier payment c2b-maksu ++CtgyPurp+++CD N/A
PHOB Phone Beneficiary Please advise/contact
beneficiary/claimant by phone
Saaja noutaa
konttorista.
Maksetaan
tunnistusta
vastaan
++InstrForCdtrAgt+++Cd N/A
CHQB CHQB =Cheque, Pay beneficiary customer
by cheque only.
Maksu
saajalle
sekillä
++InstrForCdtrAgt+++Cd N/A

Vanhat nykyisin edelleen olemassa olevat koodit löytyvät myös asiakasohjeesta.

OP uusi varmenteitaan 

OP uusi Web Services -kanavan käyttämät pankin testivarmenteet keväällä 2022 ja pankin tuotannon varmenteet 25.8.2022. 

WS-kanavaa palvelevien alivarmentajien (OP-Pohjola WS CA & OP-Pohjola Services CA) varmenteet vanhenevat 12.9.2024. Käytännössä varmentajavarmenteet oli uusittava viimeistään 25.8.2022, jotta varmentajat voivat jatkaa kaksi vuotta voimassa olevien asiakasvarmenteiden myöntämistä. Juurivarmentaja ei vaihtunut tässä muutoksessa.

Asiakkaiden pankkiyhteyden tunnistamiseen käyttämät varmenteet vaihtuvat normaalin vanhenemissyklin mukaisesti kahden vuoden aikana eikä niiden osalta tehty mitään erityisiä toimia. Pankkiyhteysohjelmat uusivat yleensä nämä varmenteet automaattisesti ennen vanhenemista. Uudet varmenteet tuodaan asiakkaiden saataville ennen niiden käyttöönottoa.

Yrityksen pankkiyhteysohjelmiston tietoturva

Tietoturvaan liittyvän TLS-salausprotokollan vanhat versiot jäivät  pois käytöstä Web Services -kanavassa toukokuussa 2021. 20.5.2021 klo 6:00 alkaen yrityksen aineistojen välitys pankkiin ei ole onnistunut TLS:n vanhoilla versioilla 1.0 ja 1.1. Web Services -kanavassa ei voi välittää mitään aineistoja näillä vanhoilla versioilla.

Sallimalla vain uudemmat versiot, varmistamme aineistojen turvallisen käsittelyn. Viestintäviraston sähköisistä tunnistus- ja luottamuspalveluista annetussa määräyksessä vaaditaan, että tiedonsiirron salauksessa käytetään pääsääntöisesti TLS-protokollan versiota 1.2 tai sitä uudempaa.

Mikä on Transport Layer Security (TLS)?

TLS on tietoturvaprotokolla, joka tarjoaa tietosuojan ja tietojen eheyden kahden kommunikoivan sovelluksen välillä. Sitä käytetään laajalti verkkoselaimissa ja muissa sovelluksissa, jotka edellyttävät turvallista tiedonsiirtoa verkon kautta.

Tuetut salausalgoritmit

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

Mikä on Cipher Suite -salausalgoritmi?

TLS-tietoturvaprotokolla käyttää ns. Cipter Suite -algoritmia salaamaan välitettyä tietoa. Se auttaa turvaamaan TLS:n käyttämiä tietoliikenneyhteyksiä.

Web Services -kanava

Web Services –kanava on pääasiallinen kanava yritysten lasku- ja maksuaineistojen lähetykseen, saapuvien maksujen täsmäytysaineistojen sekä tiliotteiden noutoon. 

OP Ryhmässä Web Services -yhteyskäytännön aineistokohtainen kokorajoite on 100 megatavua pakkaamattomana. OP Ryhmä edellyttää kuitenkin, että aineisto pakataan ennen pankkiin lähetystä. Pakkausalgoritmi on RFC1952:n mukainen GZIP. Pakatun aineiston maksimikoko on 10 megatavua yhtä lähetettyä aineistoerää kohden.​​

Yrityksen Pankkiyhteys (Web Services) -kanavan ajantasaiset varmenteet ovat aina saatavilla Varmennepalvelun sivustolla.​

Uusien aineistomuotojen ja ohjelmistoversioiden käyttöönoton yhteydessä suosittelemme näiden testaamista ennen käyttöönottoa. OP:ssa on oma asiakastestiympäristö, jonka käyttö on toistaiseksi maksutonta. Testiympäristöä voi käyttää, kun ohjelmistotoimittajan tai asiakkaan pankkiyhteysohjelmisto tukee testattavia aineistoja ja niiden palautteita.​

​Asiakastestiympäristön käyttö edellyttää, että asiakkaalla on pankin kanssa sopimukset niistä palveluista, joita asiakas aikoo testata, esim. C2B-maksaminen, -sopimus ja e-laskujen lähetyssopimus. Osapuolella, joka lähettää aineistot pankkiyhteydellä pankkiin, on oltava Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) -sopimus.​


​Asiakastestiympäristön käyttö vaatii oman erillisen WS-kanavan testivarmenteen. Tuotantovarmenne ei toimi asiakastestiympäristössä. Testiympäristöä varten käytettävät siirtoavaimet asiakas voi pyytää Yrityksen pankkiyhteys –kanavan sopimuksen teon yhteydessä tai tarvittaessa erikseen tilikonttorista tai Yritys- ja maksuliikepalveluiden puhelinpalvelusta. Testiympäristön varmenteen voi noutaa siirtoavaimella WS-kanavan sovellusohjeessa kuvatulla tavalla. Aineistojen lähettämisen testiympäristöön voi aloittaa vuorokauden kuluttua varmenteen noutamisesta. Testiympäristöön lähetettävässä aineistossa käytetään sopimusten mukaisia asiakastunnusta, maksatustunnusta ja maksutilejä.​

Web Services (WS)-kanavassa on käytössä aineistotyyppi, INFO, jonka avulla tiedotamme esimerkiksi poikkeuksellisista maksuaineistojen vastaanottoajankohdista WS-kanavassa, ja mahdollisista huoltokatkoista ja häiriöistä. Aineisto on UTF-8 -enkoodattu merkkijono eli teksti. Tiedote voidaan kohdentaa joko kaikille WS-kanavan käyttäjille tai tietyille pankkiyhteysohjelmille tai niiden tietyille versioille. INFO-aineisto näkyy getFileList:llä, kuten mikä tahansa noudettava aineisto.