Yhteyskanavat

Yhteyskanavaan liittyvää tietoa ja uusien toiminnallisuuksien tiedotteita.

 

Maksu- ja laskuaineistojen välittäminen OP Ryhmään

Suosittelemme Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) -kanavaa asiakkaillemme ensisijaiseksi kanavaksi maksuaineistojen välittämiseen.

Tiedote-toiminnallisuus Yrityksen Pankkiyhteys (Web Services) -kanavassa. Suosittelemme käyttöönottoa!

Web Services (WS)-kanavassa on käytössä uusi aineistotyyppi, INFO, jonka avulla tiedotamme esimerkiksi poikkeuksellisista maksuaineistojen vastaanottoajankohdista WS-kanavassa, ja mahdollisista huoltokatkoista ja häiriöistä. Aineisto on UTF-8 -enkoodattu merkkijono eli teksti. Tiedote voidaan kohdentaa joko kaikille WS-kanavan käyttäjille tai tietyille pankkiyhteysohjelmille tai niiden tietyille versioille. INFO-aineisto näkyy getFileList:llä, kuten mikä tahansa noudettava aineisto.

Aineistokoot Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) -kanavassa

OP Ryhmässä Web Services -yhteyskäytännön aineistokohtainen kokorajoite on 100 megatavua pakkaamattomana. OP Ryhmä edellyttää kuitenkin, että aineisto pakataan ennen pankkiin lähetystä. Pakkausalgoritmi on RFC1952:n mukainen GZIP. Pakatun aineiston maksimikoko on 10 megatavua yhtä lähetettyä aineistoerää kohden.

OP Ryhmän varmenteet Yrityksen pankkiyhteys -kanavassa

Yrityksen Pankkiyhteys (Web Services) -kanavan ajantasaiset varmenteet ovat aina saatavilla Varmennepalvelun sivustolla.

Seuraava OP Ryhmässä uusittava varmenne on TLS-varmenne, joka otetaan käyttöön Asiakastestiympäristössä 10.4.2018 ja tuotantoympäristössä 22.5.2018. Ohjelmistotoimittajia suositellaan tarkastamaan, että pankkiyhteysohjelmistot luottavat myös Entrustin juurivarmentajaan ja välivarmentajaan.