” ”

Asennus- ja rakennustyövakuutus

Yhdellä vakuutusratkaisulla kattava turva asentamisen ja rakentamisen tarpeisiin.

Oikea vakuutusturva yrityksesi rakennus- ja asennusurakointiin

Urakat voivat olla huomattavan arvokkaita, kun huomioidaan mm. rakentamiseen ja asentamiseen liittyvä työpanos, koneet ja raaka-aineet. Tästä syystä ne kannattaa aina vakuuttaa huolella. 

Määräaikainen tai jatkuva vakuutus

Voit ottaa vakuutuksen määräaikaisena projektille tai jatkuvana vuosivakuutuksena.

Räätälöitynä yrityksesi tarpeisiin

Voit liittää vakuutukseen haluamasi erillisvakuutukset, esimerkiksi työmaakaluston, työkoneiden tai työmaata ympäröivän omaisuuden vahinkojen varalle.

Asennus- ja rakennustyövakuutuksella turvaat työmaan omaisuusriskejä

Asennus- ja rakennustyövakuutuksella turvaat kattavasti sekä yrityksesi tekemät asennus- ja rakennustyöt että näissä tarvittavat koneet, rakenteet, ja tarvikkeet. Rakennusaikainen vakuutus sopii yritykselle, joka harjoittaa esimerkiksi rakennusurakointia tai kone- ja laiteasennuksia.

Rakennusajan vakuutus korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, kuten

  • rakenteilla olevan uudisrakennuksen vaurioitumisen tulipalossa.
  • vesikalusteen rikkoutumisen ja sen aiheuttaman vesivahingon rakenteilla olevalle rakennukselle.
  • nostotyön yhteydessä vaurioituneen betonielementin.
  • asennettavan laitteen rikkoutumisen kaatumisen tai putoamisen seurauksena.

Ratkaisut erilaisiin urakka- ja asennusvakuuttamisen tarpeisiin

Yrityksesi voi ottaa rakennus- ja asennustyövakuutuksen joko määräaikaisena vakuutuksena tai jatkuvana vuosivakuutuksena.

Määräaikainen kohdekohtainen vakuutus on hyvä ratkaisu, kun yrityksesi velvoitetaan pääurakoitsijana vakuuttamaan kaikki urakkaan osallistuvat tahot. Se sopii myös silloin, kun yrityksesi velvoitetaan ali- ja sivu-urakoitsijana vakuuttamaan oma urakkaosuutesi. 

Huomioi, että vakuutusmäärän tulee vastata kohteen lopullista kustannusarviota tai omaa urakkaosuuttasi.

Liikevaihtoon tai laskutukseen perustuva jatkuva vuosivakuutus on suositeltava vaihtoehto, kun yrityksesi suorittaa toistuvia lyhytkestoisia pienurakoita tai kunnossapito- ja huoltotoimintaa. Vakuutettuna ovat sovitut omaisuuserät määriteltyyn enimmäiskorvaukseen asti. 

Turvaa viivästymisten ja muille aiheutettujen vahinkojen varalle

Kiirehtimiskustannusten lisävakuutuksella yrityksesi voi lisäksi vakuuttaa vahingosta johtuvia tilanteita, joissa vakuutetun kohteen ennalleen saattaminen vaatii ylimääräisiä työkustannuksia. Kiireiden aikataulujen vuoksi voidaan tällöin joutua teettämään ylitöitä tai palkkaamaan tilapäistyövoimaa.

Muistathan myös, että kaikilla työmaalla toimivilla urakoitsijoilla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus. Lisäksi suosittelemme, että urakoitsijat ottaisivat ympäröivän omaisuuden vakuutuksen.

Rakennus- ja asennustoiminnassa tarvitaan toimialaa varten erityisesti suunniteltuja vakuutuksia. Pohjola Vakuutuksen asiantuntijoilla on kattava toimialatuntemus ja riskienhallinnan osaaminen. Käymme mielellämme vakuutustarpeesi läpi ja autamme valitsemaan sopivan vakuutusratkaisun. Jätä yhteystietosi alla olevan tarjouspyynnön kautta, niin olemme pian yhteydessä.

Asennus- ja rakennustyövakuutuksen hinta – kuinka hinta määräytyy?

Määräaikaisessa kohdevakuutuksessa rakennustyön osalta vakuutuksen hinnan perusteina ovat rakennustyön laatu, rakennuksen paloluokka, urakkasumma, valittu omavastuu ja urakka-aika. Asennustyössä vastaavat perusteet ovat urakkasumma, urakka-aika, valittu omavastuu sekä se, mitä koneita ollaan asentamassa.

Jatkuvassa vuosivakuutuksessa vakuutuksen hintaan vaikuttavat rakennustyön laatu tai asennettavat koneryhmät ja vakuutetusta toiminnannasta kertyvä vuosiliikevaihto tai laskutus.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa vakuutuskauden loppuun. Työkohteen osalta vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään, kun kohde on luovutettu tilaajalle tai otettu käyttöön, tai kun jatkuva vuosivakuutus päättyy.

Vakuutetun työkohteen osalta vakuutus on voimassa myös takuuajan, kuitenkin enintään kolme vuotta kohteen tai osakohteen luovutuksesta tai käyttöönottamisesta. Tämä koskee sellaisia vahinkoja, jotka syntyvät takuuvikoja korjattaessa tai jotka on aiheuttanut asennus- tai rakennustyössä tehty virhe.

Enimmäiskorvausmäärä näissä vahingoissa on yhteensä enintään 10% työkohteen vakuutusmäärästä ja ainoastaan siltä osin kuin vahingonkorvausta ei voi saada muun vakuutuksen perusteella.

Urakoitsija tekee työmaalla töitä urakoitsijan vastuuvakuutus turvanaan.
Urakoitsijan vastuuvakuutus
Turvaa urakoinnista aiheutuvien vahinkojen varalle
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Vastuuvakuutukset
Vastuuvakuutuksilla turvaat yrityksesi korvausvelvollisuuden varalta.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.