Tuuletushormi katolla

Asennus- ja rakennustyövakuutus

Yhdellä vakuutuksella laaja turva asentamisen ja rakentamisen tarpeisiin Suomessa

Harjoittaako yrityksesi rakennusurakointia tai kone-ja laiteasennuksia? Tarvitsetko turvaa äkillisesti tapahtuvia esinevahinkoja ja niiden seurauksena syntyviä kustannuksia varten?

Asennus- ja rakennustyövakuutus  takaa yhdellä ainoalla vakuutuksella mahdollisimman laajan turvan yrityksesi tekemiin asennus- ja rakennusprojekteihin. Vakuutettavana kohteena voivat olla rakentamis- ja asennustyöt sekä näissä töissä tarvittavat koneet, laitteet, rakenteet, raaka-aineet ja tarvikkeet.

Yrityksesi voi ottaa vakuutuksen joko projektikohtaisena määräaikaisena vakuutuksena tai jatkuvana vuosivakuutuksena. Molempiin vakuutusmuotoihin voidaan lisätä haluamasi erillisvakuutukset, jotka antavat turvaa esimerkiksi työmaakaluston ja työmaata ympäröivän omaisuuden vahinkojen varalle.

Yrityksesi voi ottaa rakennus- ja asennustyövakuutuksen joko määräaikaisena kohdekohtaisena vakuutuksena tai jatkuvana vuosivakuutuksena. Molempiin vaihtoehtoihin voidaan sisällyttää erikseen sopimalla työmaakaluston, ympäröivän omaisuuden ja kiirehtimiskustannusten erillisvakuutus.

Määräaikainen kohdekohtainen vakuutus on yksinkertainen ratkaisu silloin, kun yrityksesi velvoitetaan pääurakoitsijana vakuuttamaan kaikki urakkaan osallistuvat tahot, tai ali- ja sivu-urakoitsijana vakuuttamaan oma urakkaosuutesi. Huomioi, että vakuutusmäärän tulee vastata kohteen lopullista kustannusarviota tai omaa urakkaosuuttasi.

Liikevaihtoon tai laskutukseen perustuva jatkuva vuosivakuutus on suositeltava vaihtoehto, kun yrityksesi suorittaa toistuvia lyhytkestoisia pienurakoita tai kunnossapito- ja huoltotoimintaa. Vakuutettuna ovat sovitut omaisuuserät määriteltyyn enimmäiskorvaukseen asti. Maksuperusteena on joko yrityksesi liikevaihto tai laskutus.

Rakennus- ja asennustyövakuutukseen voidaan lisätä turva myös oman tai vuokratun työmaakaluston ja urakkakohteen välittömässä läheisyydessä olevan ympäröivän omaisuuden vahinkojen varalle.

Kiirehtimiskustannusten lisävakuutuksella yrityksesi voi vakuuttaa vahingosta johtuvia tilanteita, joissa vakuutetun kohteen ennalleen saattaminen vaatii ylimääräisiä työkustannuksia.

Rakennus- ja asennustyövakuutus korvaa

  • rakenteilla olevan uudisrakennuksen tulipalossa vaurioitumisen.
  • vesikalusteen rikkoutumisen ja sen aiheuttaman vesivahingon rakenteilla olevalle rakennukselle.
  • nostotyön yhteydessä vaurioituneen betonielementin.
  • asennettavan laitteen rikkoutumisen kaatumisen tai putoamisen seurauksena.


Vakuutus ei korvaa

  • kulumista.
  • huoltokustannuksia.
  • katoamista, unohtamista tai varkautta, jos tapahtumaa ei pystytä määrittelemään.
  • pohjaveden pinnan korkeuden muuttumisen ja tulvimisen aiheuttamia vahinkoja.
  • valmistusvikoja tai työvirheitä.

Määräaikaisessa kohdevakuutuksessa rakennustyön osalta vakuutusmaksun perusteina ovat rakennustyön laatu, rakennuksen paloluokka, urakkasumma,  valittu omavastuu ja urakka-aika. Asennustyössä vastaavat perusteet ovat urakkasumma, urakka-aika, valittu omavastuu sekä se, mitä koneita ollaan asentamassa.

Jatkuvassa vuosivakuutuksessa vakuutusmaksuun vaikuttavat rakennustyön laatu  tai asennettavat koneryhmät ja vakuutetusta toiminnannasta kertyvä vuosiliikevaihto tai laskutus.

Vakuutus on voimassa vakuutuskauden loppuun. Työkohteen osalta vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään, kun kohde on luovutettu tilaajalle tai otettu käyttöön, tai kun jatkuva vuosivakuutus päättyy.

Vakuutetun työkohteen osalta vakuutus on näiden ehtojen mukaisesti voimassa myös takuuajan, kuitenkin enintään kolme vuotta kohteen tai osakohteen luovutuksesta tai käyttöönottamisesta. Tämä koskee sellaisia vahinkoja, jotka syntyvät takuuvikoja korjattaessa tai jotka on aiheuttanut asennus- tai rakennustyössä tehty virhe.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.