Rakenteilla oleva rakennus rannassa.

Rakennusalan riskejä ja vakuutuksia – tutustu oman alasi vakuutuksiin esimerkkien avulla

Uuden tai jo vähän kokeneemman rakennusalan yrittäjän voi olla vaikea hahmottaa, millaisia vakuutuksia tarvitaan ja miten niitä sovelletaan eri tilanteisiin. Tältä sivulta löydät rakennusalaan liittyvät vakuutukset ja riskejä, joita rakennusalan yrittäjälle voi tulla vastaan työssään.

 

Asennus- ja rakennustyövakuutus 

Asennus- ja rakennustyövakuutus turvaa yrityksen tekemät asennus- ja rakennustyöt sekä näissä tarvittavat koneet, rakenteet, ja tarvikkeet. Vakuutus sopii esimerkiksi sellaiselle yritykselle, joka harjoittaa rakennusurakointia tai kone- ja laiteasennuksia. 

Vakuutuksen kohteena ovat ainakin seuraavat: 

 • Työsuoritukset 
 • Asennettavat koneet, laitteet ja rakenteet 
 • Rakennukset ja tilapäiset kulutusluonteiset rakennelmat 
 • Sisustukset ja keskeneräiset asennukset 
 • Raaka-aineet ja tarvikkeet 

Työkalut, työkoneet ja työvälineet voi myös sisällyttää vakuutuksen piiriin, mutta näistä tulee sopia erikseen. Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan voi olla liikkuvat työkoneet, hissit, nosturit, muu nostokalusto, työskentelylautat ja ponttonit.  

Esimerkit 

Vakuutuksesta voi saada korvauksia seuraavissa tilanteissa: 

 • Rakenteilla oleva uudisrakennus on vaurioitunut tulipalossa.
 • Vesikaluste on rikkoutunut ja aiheuttanut vesivahingon rakenteilla olevalle rakennukselle.
 • Betonielementti on vaurioitunut nostotyön yhteydessä.
 • Asennettava laite on rikkoutunut kaatumisen tai putoamisen seurauksena.

Työkonevakuutus 

Työkonevakuutus turvaa työkoneen, laitteen tai muun vakuutuksen kohteen sitä uhkaavien tavallisimpien vaurioittavien vahinkojen varalta. Työkonevakuutuksen kohteena ovat työkoneen, laitteen tai muun vakuutuksen kohteen vakiovarusteiden lisäksi kiinteästi asennetut, pelkästään vakuutuksen kohteessa erilaisiin työtehtäviin käytettäviksi tarkoitetut lisälaitteet.  

Kun varusteet tai lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteesta irrallaan, ne eivät kuulu työkonevakuutuksen piiriin. Lisäksi ilman kuljettajaa vuokrattu tai lainattu työkone, laite tai muu vakuutuksen kohde on vakuutuksen kohteena vain, jos siitä on erikseen sovittu. 

Työkonekaskoon kuuluu palo-, varkaus-, ilkivalta- ja vaunuvahinkovakuutus. Näin ollen se kattaa kaikki alla mainitut esimerkkitilanteet lukuun ottamatta rikkoutumisvakuutuksen esimerkkiä, johon täytyy hankkia kyseinen vakuutus lisäturvana. 

Esimerkki: Palovakuutus 

Kuorma-auton alustalle rakennettu 400 000 euron arvoinen autohakkuri syttyi palamaan työpäivän päätteeksi ylikuumenemisen sekä haketuspölyn takia. Autohakkuriin oli asennettu vakuutusyhtiön hyväksymä automaattinen sammutusjärjestelmä.  

Koska autohakkuriin oli asennettu hyväksytty automaattinen sammutusjärjestelmä, joka oli sammuttanut alkavan palon ilman suurempia vahinkoja, korvattiin vahingot palovakuutuksesta palovakuutuksen perusomavastuulla. 

Esimerkki: Myrskyvahinko 

Palovakuutuksesta korvataan henkilönostimelle kaatumisesta aiheutunut vahinko, kun todennettu tuulennopeus vahinkopaikkakunnalla oli 22 metriä sekunnissa. Vahingosta vähennetään palovakuutuksen omavastuu.  

Mikäli henkilönostimelle olisi aiheutunut vahinkoa myrskyn nostaman vedenpinnan nousun takia, näitä vahinkoja ei olisi korvattu. Jos henkilönostimella olisi ollut Työkonevakuutus, joka olisi sisältänyt vaunuvahinkovakuutuksen, oltaisiin korvattu myös vedenpinnan noususta aiheutuneet vahingot. 

Esimerkki: Varkausvakuutus ja ilkivaltavakuutus 

Varas pääsee lukittuun monitoimimetsäkoneeseen sisään rikkomalla koneen kaikki ikkunat ja varastaa kiinteästi koneeseen asennetun tietokonepäätteen. Samalla varas sotkee koko koneen spraymaalilla sisältä ja ulkoa.

Varkausvakuutuksesta korvataan tietokonepääte ja yksi ikkuna. Koneen sotkemista ei korvata varkausvakuutuksesta vaan ilkivaltavakuutuksesta, jos sellainen on koneelle otettu. Jos kone olisi jäänyt lukitsematta, varkautta tai koneen sisätilaan kohdistunutta ilkivaltaa ei korvattaisi. 

Yhtäaikainen varkaus- ja ilkivaltavahinko korvataan yhdellä omavastuulla vähennettynä. Koneella pitää olla on otettuna vakuutusyhdistelmä, joka sisältää varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen. 

Esimerkki: Vaunuvahinkovakuutus 

Metsätraktorin (ajokone) kuljettajan lastatessa puuta kyytiinsä, ajokoneen kourassa kiinni oleva pölli osuu ajokoneen ohjaamoon vaurioittaen sitä. Vauriot korvataan vaunuvahinkovakuutuksesta, koska vauriot ovat syntyneet metsäkoneelle kuormauksen yhteydessä. Vahinkoon ei sovelleta rajoitusehtoa, joka koskee koneen kuorman aiheuttamia vahinkoja. 

Esimerkki: Rikkoutumisvakuutus  

Omistajan kaksi vuotta vanhan tela-alustaisen kaivinkoneen ajomoottorit lopettavat toimintansa kesken siirtoajon. Kaivinkone siirretään korjaamolle, jossa ajomoottorit puretaan. Käyttötuntimittarin mukaan koneen käyttötuntimäärä on 6869 tuntia. Vahinkotarkastuksessa korjaamolla todetaan ajomoottorien olevan käyttökelvottomia sisäisen kiinnileikkaamisen takia.

Rikkoutumisvakuutuksen perusteella korvataan ajomoottorien korjauskustannukset vähentäen käyttötuntien mukainen 80 prosentin ikävähennys.

Työkone-extra 

Työkone-extra täydentää työkonevakuutuksen antamaa vakuutusturvaa. Työkone-extran esinevakuutus kattaa työkoneessa käytettäviksi tarkoitetut, mutta siitä irrallaan olevat vakuutuksenottajan omistamat lisälaitteet.  

Työkone-extran kuljetusturva korvaa vahingon, joka on irrallista lisälaitetta muulla kuljetusajoneuvolla kuljetettaessa välittömästi aiheutunut kuljetusajoneuvon kaatumisesta, tieltä suistumisesta, yhteentörmäyksestä tai maapohjan sortumisesta.  

Työkoneen lisälaitteiksi lasketaan esimerkiksi seuraavat: 

 • Työkoneen puomin päähän liitettävät erilaiset kauhat, puskulevyt, kuokat, tukkikourat, maa- ja kantoporat, avo- ja lumiharjat yms.  
 • Työkoneesta irrotettavat ruoholeikkurit, niittomurskaimet, lumilingot, hiekoittimet, pesulaitteet yms. 

Työkone-extraan kuuluu aina myös kriisiapuvakuutus, joka korvaa yrittäjän ja työntekijöiden tarvitseman akuutin kriisiterapian traumaattisen tapahtuman seurauksena.  

Esimerkki: Kuorma-auto ja klapikone 

Kunnan varikkoalueen aidan läpi on yön aikana tunkeuduttu ajamalla varastetulla kuorma-autolla. Varikolta on varastettu työkoneeseen liitettävä klapikone nostamalla se kuorma-auton nosturilla lavalle. Valvontakameroiden kuvista näkyy selvästi varkaiden toiminta. Varikkoalueen aita täyttää suojeluohjeiden velvoitteet omaisuuden hyväksytystä suojaamisesta.

Vahinko korvataan varkausvakuutuksesta. 

Esimerkki: Ruohonleikkuri 

Kiinteistöhuollon yrityksessä huomataan aamulla, että siellä on yön aikana käynyt varkaita. Muun irtaimen omaisuuden lisäksi pihalta on varastettu monitoimikoneeseen liitettävä keräävä ruohonleikkuri.

Ruohonleikkuri ei ole illalla mahtunut yrityksen pihalla olevaan lukittavaan säilytyssuojaan, koska illalla on saapunut yllättävä toimitus tilaa vievää muuta materiaalia. Tästä syystä töiden loputtua yrityksen työntekijä on painanut monitoimikoneeseen liitetyn avoharjan ruohonleikkurin päälle ja pysäköinyt monitoimikoneen siihen paikkaan.

Varkaat ovat yön aikana kaivaneen maata ruohonleikkurin alta ja vetäneet ruohonleikkurin avoharjan alta, ja maassa näkyy tästä selkeät raahausjäljet. Työntekijä luovuttaa poliisille illalla kännykkäkamerallaan ottamansa valokuvan todistusaineistoksi. 

Vaikka ruohonleikkuria ei ole säilytetty lukitussa säilytyssuojassa, vahinko korvataan varkausvakuutuksesta, koska ruohonleikkurin säilymisestä ja suojelemisesta on huolehdittu suojeluohjeiden edellyttämällä tavalla.

Yrittäjän tapaturmavakuutus 

Vuonna 2020 rakennustyömailla sattui yli 19 000 työtapaturmaa, joista noin 1 200 sattui itsensä vakuuttaneille yrittäjille (lähde: TVK, 2021). Suurin osa rakennusalan tapaturmista tapahtuu joko uudisrakentamisessa tai asennus- ja valmistelutyön yhteydessä. Tällöin työympäristönä toimii tavallisimmin työmaa (lähde: Vakes, 2020). 

Yleisimpiä loukkaantumistapoja rakennusalalla ovat putoamiset, hyppäämiset, kaatumiset, liukastumiset ja terävien esineiden aiheuttamat vahingot. Kehon eri osista useimmiten loukkaantuvat sormet, kädet, jalat, nilkka ja silmät. Alan ammattitaudit ovat tyypillisesti mineraalipölyn tai melun aiheuttamia. Esimerkiksi vuonna 2020 mineraalipölyn aiheuttamia ammattitauteja rekisteröitiin 2 813, kun taas melun aiheuttamia rekisteröitiin 1 700 (lähde: Vakes, 2020).

Vaikka tapaturmat ja ammattitaudit ovat rakennusalalla viime vuosina vähentyneet, sattuu rakentamisen parissa edelleen suhteellisen paljon työtapaturmia, ja alalla esiintyy ammattitauteja suhteellisesti eniten kaikista toimialoista (lähde: Vakes, 2020).

Tämän vuoksi rakennusalan yrittäjänä sinun kannattaa harkita itsellesi yrittäjän tapaturmavakuutusta. Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa henkilövahinkoja, jotka johtuvat työtapaturmista, ammattitaudeista sekä vapaa-ajan tapaturmista. Voit ottaa vakuutuksen, jos sinulla on ennestään voimassa oleva yrittäjän eläkevakuutus (YEL).  

Yrittäjän työtapaturmavakuutus voi korvata esimerkiksi seuraavaa: 

 • Sairaanhoito- ja tutkimuskuluja 
 • Sairaanhoidosta aiheutuvat matkakulut 
 • Päivärahaa työkyvyttömyysajalta 
 • Kuntoutuskuluja 
 • Pysyvästä haitasta aiheutuvia kustannuksia 
 • Tapaturmaeläkettä pysyvässä työkyvyttömyydessä 

Toiminnan vastuuvakuutus 

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa yrityksesi toiselle osapuolelle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja. Erityisesti rakennusalalla kyseinen vakuutus on välttämätön, koska rakennustyön teettäjä vaatii todistuksen voimassa olevasta toiminnan vastuuvakuutuksesta ennen töiden aloittamista. Tällä varmistetaan, että yrittäjä selviytyy vahingonkorvauslain velvoitteista, mikäli vahinko sattuu. 

Esimerkki: Betonielementtionnettomuus 

Mobilenosturilla nostetaan kuorma-auton lavalta betonielementtejä. Kesken noston betonielementti putoaa henkilöauton päälle, joka on parkkeerattu vieressä olevalle parkkipaikalle. Syynä vahinkoon on elementin nostosilmukan irtoaminen valuvirheen vuoksi.

Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan ulkopuolisen henkilöautolle aiheutuneet vahingot. 

Rakennusalan yrittäjä – kysy hinta tarjouspyynnöllä 

Olitpa sitten uusi tai vähän kokeneempi rakennusalan yrittäjä, olemme aina valmiita auttamaan vakuutustarpeiden kartoituksessa ja sopivien vakuutuksien valinnassa. Ota meihin yhteyttä alla olevan tarjouspyynnön kautta, niin asiantuntijamme auttavat sinua löytämään sopivimmat vakuutukset rakennusalan yrityksellesi. 

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan. YEL- ja TyEL-vakuutuksen myöntää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.