Riskien arviointi rakentajat

Riskien arviointi on työturvallisuustyön perusta

Huolella tehty riskien arviointi on yrityksesi työturvallisuustyön perusta. Kun tunnistat vaarat, voit myös hallita niitä.

Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää kaikki työstä ja työympäristöstä johtuvat haitta- ja vaaratekijät. Sen lisäksi tulee pohtia, pitääkö riskin poistamiseksi tai pienentämiseksi ryhtyä toimenpiteisiin.

Vinkit riskien arviointiin:

1) Suunnittele arvioinnin toteuttaminen

 • Miten arviointi toteutetaan, esimerkiksi työtehtävittäin, työvaiheittain tai työpisteittäin? Huomioi myös huolto-, korjaus- yms. harvemmin toistuvat työvaiheet.
 • Ketkä osallistuvat vaarojen tunnistamiseen? Varmista, että osallistujien asiantuntemus arvioinnin kohteesta otetaan huomioon mahdollisimman laajasti.
 • Ketkä arvioivat riskin merkittävyyttä ja kuka tekee päätöksen toimenpiteistä?
 • Mitä lähtötietoja on käytettävissä?

2) Tunnista vaarat

 • Tärkein osa riskien arviointia on tunnistaa työstä mahdollisesti aiheutuvat haitat ja vaarat.
 • Poista välittömästi vaarat, jotka voit poistaa.
 • Vaarojen tunnistamisessa kannattaa käyttää apuna esimerkiksi erilaisia tarkistuslistoja.

3) Arvioi riskin suuruus ja merkittävyys

 • Kun olet tunnistanut vaarat, joita ei voida heti poistaa, laita ne tärkeysjärjestykseen.
 • Voit arvioida riskin suuruutta erilaisten matriisien avulla, joissa otetaan huomioon kyseisen vaaran tai haitan todennäköisyys sekä mahdollisen seurauksen vakavuus.

4) Tee tarvittavat toimenpiteet

 • Mitä suurempi riski, sitä nopeammin toimenpiteet on tehtävä.
 • Lievimpiin riskeihin riittää tilanteen seuranta.
 • Pienempikin riski kannattaa kuitenkin poistaa heti, jos se vaan on mahdollista.

5) Seuraa tilannetta ja arvioi uudelleen

 • Kun seuraat tehtyjä toimenpiteitä, varmistat, että asiat tulevat tehdyiksi.
 • Jos huomaat, että jokin toimenpide ei ole riittävä tai sitä ei ole saatu tehdyksi, arvioi tilanne uudelleen.
 • Riskejä arvioimalla pystyt keskittymään työturvallisuuden kannalta olennaisiin asioihin ja varautumaan riskeihin ennen kuin ne aiheuttavat tapaturmia.
 • Arviointiprosessi on tehokkaimmillaan, kun riskien arviointiin osallistuu koko työyhteisö.

Tarjoamme yrityksellesi toimivat työkalut riskien arviointiin. Kysy lisää!

Kartoita vaarat kätevästi ja pysy ajan tasalla työpaikkasi työturvallisuudesta

Pohjola Riskienhallintapalvelu on digitaalinen riskienhallintatyökalu, jolla parannat yrityksesi työturvallisuutta ja tiedonkulkua työyhteisössä. 

Samassa palvelussa voit kirjata turvallisuushavaintoja, tunnistaa työolojen vaaroja, arvioida riskejä ja toteuttaa jatkuvaa seurantaa. Kun yritykselläsi on Pohjola Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, saat Riskienhallintapalvelun käyttöösi maksutta.