Kuvassa kaksi henkilöä istuvat sohvalla ja keskustelevat aiheesta työhyvinvointi.

Estä työkyvyttömyys ajoissa – älä tee näitä neljää virhettä

Vietämme töissä noin kolmasosan vuorokaudesta. Työhyvinvointia edistämällä vahvistat työkykyä ja ehkäiset omaa ja työntekijöittesi työkyvyttömyyttä.

Työkyvyttömyys aiheuttaa murhetta työntekijälle. Työnantajalle lyhyestäkin työkyvyttömyysjaksosta syntyy suuri hintalappu. Summa vain kasvaa, jos työkyvyttömyys pitkittyy ja muuttuu lyhytaikaisesta pysyväksi.

Työkyvyttömyys koskee myös yksinyrittäjiä, ja tällöin seurauksena voi olla jopa yrityksen loppu. Yllättäviä murheita voit vähentää, kun varaudut niihin ennalta. Työhyvinvoinnin parantaminen kannattaa aloittaa pienillä teoilla. Seuraavat yleiset virheet välttämällä pystyt tarttumaan työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin ajoissa. 

Virhe 1: Sairauspoissaolojen kasvusta ei välitetä

Sairauspoissaolojen kasvu on signaali siitä, ettei kaikki ole hyvin.

Työkyky heikkenee usein asteittain. Sairauspoissaolojen lisääntyminen voi kertoa ongelmista, jotka voivat lopulta johtaa työkyvyttömyyteen. Sairauspoissaolojen vähentämisessä varhaisen puuttumisen malli on keskeisessä roolissa. Vastuunsa tuntevalla yrityksellä on toimintamalli tilanteisiin, joissa näkyy merkkejä siitä, että työntekijän työkyky on alenemassa. Erityisesti mielenterveyden heikkeneminen rapauttaa työkykyä vähitellen.

Eläketurvakeskuksen mukaan työkyvyttömyyttä aiheuttavat eniten mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, hermoston sairaudet ja verenkiertoelinten sairaudet.

Mielenterveyden häiriöt ovat olleet suurin työkyvyttömyyden syy koko 2000-luvun ajan. Ole siis ajoissa liikkeellä, kun haluat parantaa työhyvinvointia.

​Virhe 2: Työuupumukseen ei puututa ajoissa

Työuupumus voi johtaa työkyvyttömyyteen, jos ongelmia ei hoideta ajoissa.

Työuupumus alkaa salakavalasti. Työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen voi olla vaikeaa työntekijälle itselleen puhumattakaan työnantajasta. Työuupumus ei ole harvinaista, sillä lievästä työuupumuksesta kärsii noin neljäsosa työntekijöistä. Juuri tällöin asiaan puuttuminen on tärkeää, jotta työuupumus ei kehity vakavaksi.

Entä jos työuupumus jatkuu? Vakavasta työuupumuksesta kärsivien määrä on 2-4 prosenttia työntekijöistä, ja usein tilanne on kehittynyt jo niin pitkälle, että osittainen tai pysyvä työkyvyttömyys on jo aivan oven takana. Älä jätä työuupumuksen merkkejä huomioimatta.

Toimi, jos huomaat:

  • voimakasta ja jatkuvaa väsymystä
  • työn menettävän merkityksensä
  • itsetunnon laskevan ja riittämättömyyden tunteen kasvavan.

Virhe 3: Työntekijän hyvinvointi on työntekijän oma asia

Työntekijän hyvinvointi vaikuttaa kaikkiin kotona ja työpaikalla.

Jokainen työntekijä on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan, mutta myös työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijän työkyvystä. Jos työnantaja unohtaa vastuunsa, työntekijä saattaa hiljalleen ajautua kohti työkyvyttömyyttä. Koko työyhteisön hyvinvointi voi kärsiä siitä, jos yksittäisten työntekijöiden työkykyyn ei kiinnitetä huomioita.

Erityisesti esihenkilö pystyy vaikuttamaan siihen, että työntekijä pysyy työkykyisenä myös vaikeuksien keskellä. Esihenkilö voi edistää työntekijän hyvinvointia ja ehkäistä työkyvyttömyyttä mm. seuraavilla tavoilla:

  • puhu jaksamisesta ja työn kuormituksesta jo silloin, kun vaaranmerkkejä ei ole ilmassa
  • jos työntekijällä on työkykyongelmia, kerro hänelle, miten hän voi kääntyä esimerkiksi työterveyshuollon puoleen
  • selvitä ja korjaa työn kuormittavat tekijät yhdessä työntekijöiden kanssa
  • pidä yhteyttä työntekijään, joka on osa-aikaisesti työkyvyttömänä
  • varmista, että työhön paluun toimintamalli auttaa osa-aikaisesti työkyvytöntä, kun hän palaa töihin.

​Virhe 4: Työkyvyttömyys vaikuttaa yritykseen vain hetken tai ei ollenkaan

Työkyvyttömyys – osittainen tai pysyvä – maksaa aina.

Työntekijän työkyvyttömyys tarkoittaa kustannuksia kaikenkokoisille työnantajille. Mitä pienempi yritys, sitä rankemmin työkyvyttömyys näkyy yrityksen taloudessa ja toiminnassa. Sairauspoissalojen vähentäminen on kannattavaa kaikenkokoisille yrityksille. 

Työkyvyttömyydessä ei ole kyse harvinaisesta asiasta. Joka vuosi pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle jää noin 20 000 suomalaista. Lyhyistä työkyvyttömyysjaksoista kärsivien määrä on huomattavasti suurempi.

Kun työntekijä joutuu osittain työkyvyttömäksi, hän saa työnantajan sairausajan palkkaa. Työkyvyttömyyden pitkittyessä Kela maksaa sairauspäivärahaa noin vuoden ajan. Yli vuoden työkyvyttömyyden jälkeen työntekijä voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. 

Vapaaehtoisella työkyvyttömyysvakuutuksella huolehdit siitä, ettei yrityksesi talous kärsi liikaa, jos työntekijäsi joutuu työkyvyttömäksi. 

Jos olet yrittäjä, muista täydentää myös omaa turvaasi. Työkyvyttömyysvakuutuksella varmistat sekä oman että perheesi toimeentulon. 

Kaksi naista puhuvat aiheesta työntekijän vakuutukset.
Työntekijän vakuutukset
Tutustu työntekijöiden vakuuttamiseen ja selvitä yrityksellesi pakolliset työntekijän vakuutukset.
Nainen katsoo ulos työkyvyttömyysvakuutus turvanaan.
Työkyvyttömyysvakuutus
Yrityksen työkyvyttömyysvakuutuksilla varaudut ohimenevään ja pysyvään työkyvyttömyyteen.