Mies essu päällä ravintolansa uunin luona keittössä, jossa on varauduttu vesivuotoihin vuotovahdilla

Vuotovahti voi pelastaa kalliilta vesivahingoilta

Tikittääkö kiinteistössäsi märkä aikapommi? Liikekiinteistön tai kerrostalon uumenissa saattaa piillä vuotoja, jotka saattavat aiheuttaa ajan mittaan suuria vahinkoja. Vuotovahdit maksavat itsensä nopeasti takaisin omavastuun säästämisen kautta sekä minimoimalla vesivahinkojen aiheuttamia tuhoja. Silti moni epäilee vesivuotovahtien tehokkuutta. Kysyimme Senior Underwriter Jan Kangasmäeltä, mitä vuotovahdeista kannattaa tietää.

Vuotovahti tarkkailee vesivahinkoja jo ennen kuin vesi ehtii tulla rakenteen pintaan ja voidaan havaita.

Vesivuotohälytin voidaan ohjelmoida hälyttämään tai tarvittaessa katkaisemaan veden tulo heti, kun järjestelmä havaitsee jotakin epäilyttävää. Tämä tuo merkittäviä säästöjä. Vuotokohtaan päästään nopeasti käsiksi ja rakenteita tarvitsee parhaimmillaan avata vain yhdestä kohdasta, koska vahinko löydetään vesivuotohälytyksen vuoksi aikaisessa vaiheessa. Tämän jälkeen LVI-alan ammattilainen ryhtyy paikallistamaan vesivuodon lähdettä käyttäen erilaisia tekniikoita. Korjausaika lyhenee merkittävästi, koska vesivuoto on löydetty varhaisessa vaiheessa. 

Pohjola Vakuutuksen Senior Underwriter Jan Kangasmäki kertoo vuotovahtien yleistyneen viime vuosina. Silti vesivuotohälyttimiä ja kosteushälyttimiä asennetaan yhä liian vähän.

Kangasmäki arvioi, että tietämättömyys nykyaikaisten vuotovahtien hyödyistä estää asennuksen monessa kohteessa. Vuotovahdin tehokkuus ilmenee kuitenkin vasta vuotovahingon sattuessa. Myös vanhoissa kiinteistöissä kalliilta vahingoilta voitaisiin välttyä vuotovahdeilla. 
 

Kokemuksia vuotovahdin hinnasta

Vuotovahdin hinta kannattaa mieltää suhteessa potentiaalisiin säästöihin muun muassa veden kulutuksen ja vesivahinkojen aiheuttamien kustannusten kannalta.  Yleisesti vuotovahdin kustannus vastaa suunnilleen vakuutettavien kohteiden omavastuun määrä, mikä on kannattava investointi jo yhden vuotovahingon sattuessa.

Vuotovahdin hinnasta merkittävä osa muodostuu asennuksesta. Kokonaisuutena edullisin ja tehokkain vuotovahtijärjestelmä riippuu kunkin kiinteistön ominaispiirteistä ja etenkin suurimmissa kiinteistökokonaisuuksissa valinnassa kannattaa hyödyntää asiantuntijoita.

Vuotovahti ja vakuutukset

Pohjola Vakuutuksessa vakuutettujen kiinteistöjen vuotovahingoissa ei peritä omavastuuta, jos vuotovahdin todetaan välttäneen vuodon leviämistä. Useassa kohteessa on todettu järjestelmän kustannusten asennuksineen olevan saman suuruiset kuin kohteen vakuutuksen omavastuu. Näin siis vain yhden vuotovahingon myötä järjestelmä maksaisi itsensä takaisin.

– Vuotovahdit ovat vieläkin yllättävän uusi asia. Osa kiinteistösijoittajista saattaa ajatella, että vuotovahti ei toimi suuremmissa kiinteistöissä, koska pienikin vesikalusteen tihkutus aiheuttaa ”turhan” hälytyksen. Tämä on ymmärrettävä näkökulma, mutta pienetkin ylimääräiset veden kulutukset olisi hyvä pistää kuriin ajoissa, jotta säästetään luontoa sekä vältytään isoilta veden käytön kustannuksilta. 

Useat vuotavat vesikalusteet voivat aiheuttaa suuressa kiinteistössä merkittäviä kustannuksia juoksuttamalla vettä suoraan viemäristä alas. Esimerkiksi vain yksi vuotava WC:n uimuri kuluttaa vettä jopa useita tuhansia kuutioita vuodessa, joka aiheuttaa jo tuntuvia lisäkustannuksia vesimaksujen muodossa. Vuotavat vesikalusteet laitetaan siis samalla kuntoon vuotovahdin asentamisen yhteydessä, jotta järjestelmä pystyisi havaitsemaan myös tihkuvuodot.

Kangasmäki muistelee ääritapausta, jossa vesiautomaatti oli tihkuttanut vettä rakenteisiin niin, että ulkoapäin kaikki näytti olevan kunnossa. Laaja ja todella kallis noin 200 000 euron vahinko syntyi hiljaa ajan saatossa. 

– Vuotovahdilla tihkuvuoto olisi havaittu huomattavasti aiemmin, Kangasmäki sanoo.

Tihkuvuodot ovat hankalia, koska ne saattavat olla laajamittaisia, eivätkä tule ilmi kuin vasta ajan kuluessa. Vuotovahtijärjestelmän mittaustarkkuuden pitääkin olla riittävän tarkka, jotta pienet vuodot pystytään havaitsemaan ajoissa.

Mikäli kiinteistössä veden virtauksia tarkkaillaan muilla kiinteistönhallintajärjestelmillä, niin kannattaakin tarkastaa riittääkö järjestelmän mittaustarkkuus tihkuvuotojen havaitsemiseen. Esimerkiksi ompelulangan kokoinen reikä vuotaa tipoittain, joka tarkoittaa käytännössä tunnin aikana muutaman teelusikallisen kokoista vuotoa. Tämän vuoksi järjestelmän mittausherkkyys kannattaa siis varmistaa ennen investointipäätöstä.
 

Vuotovahdit suurissa kiinteistöissä ja liiketiloissa

Suuremmissa kiinteistöissä vesivuotovahti voidaan asentaa esimerkiksi niin, että yksi vuotovahti tarkkailee yhtä sektoria tai siipeä kiinteistössä. Vesivuotohälytyksen tullessa vuodon paikantaminen ja korjaaminen onnistuu nopeammin eikä koko rakennuksen vesiä jouduta sulkemaan. Vuotovahti asennuksia on tehty todella suuriinkin kiinteistöihin ja asiakkaat ovat olleet järjestelmään todella tyytyväisiä.

Vauhdilla yleistyvät IoT-ratkaisut helpottavat vesivuotojen havaitsemista ja hallintaa. Yksi monipuolisenvuotovahdin ominaisuuksista on mahdollisuus veden tulon sulkemiseen etänä älypuhelimella.

– Ihmettelen sitä, etteivät vesivuotovahdit ole yleistyneet tämän nopeammin. Vahingosta aiheutuvan vaivan ja korjaustöiden lisäksi liiketila voidaan joutua sulkemaan, mikä aiheuttaa katemenetyksiä. Jopa yhden järjestelmän rajaaman vuodon havaitseminen maksaa järjestelmän välittömästi takaisin omavastuun säästämisen kautta.

Vuotovahdin integrointi lämpövesiputkiin ja viemäriverkostoon

Nykyaikaisissa järjestelmissä vuotovahtiin voidaan integroida lämmitysputkia valvova järjestelmä. Ei ole merkitystä lämmitetäänkö lämmitysjärjestelmän nestettä maalämmöllä, suoraan sähköllä, öljyllä vai kaukolämmöllä, sillä lämmitysjärjestelmiä voidaan vahtia automatiikalla, esimerkiksi veden painetta havainnoimalla. Paineen laskiessa putki vuotaa jostain ja järjestelmä hälyttää. Vesivuotojen lisäksi myös kohteen lämmityksen toimivuutta voidaan tarkkailla. Myös lämmitysjärjestelmän toimimattomuus, kuten öljyn loppuminen tai sähkökatkot, voivat myös aiheuttaa suuria vahinkoja.

Rakenteiden sisällä olevien viemäriputkien valvonta on hankalaa, mutta monipuoliseen vuotovahtijärjestelmään voidaan integroida erillisiin tiloihin asennettuja erillisiä vuotovahtiantureita, esimerkiksi tekniseen tilaan tai allaskaappien alle. Isoissa kiinteistöissä paikallisesti asennetut anturit voidaan asentaa esimerkiksi putkikuiluihin, jolloin anturit hälyttävät heti, kun kosteutta ilmenee. Näin myös osa viemäriverkostosta saadaan valvonnan piiriin.

Mitä vuotovahdin olisi hyvä haistella?

  1. Käyttövesiputkien vuodot. Yksi tärkeimmistä järjestelmän ominaisuuksista on pienten tihkuvuotojen havaitseminen. Useat markkinoiden vuotovahtiratkaisut asennetaan vesimittarin jälkeen. Tämä helpottaa asennusta sillä vesimittari on vesilaitoksen omaisuutta ja lupa vaihtamiseen on kysyttävä vesilaitokselta. 
  2. Vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien valvonta. 
  3. Viemäriputkien vuotovahdit kohdistetusti erillisin anturein. 

Vesivuotovahtia kannattaa harkita jokaiseen kiinteistöön

Vuotovahdista on apua jokaisessa kiinteistössä. Kangasmäen mukaan vuotovahtien asentamista on hyvä harkita etenkin seuraavissa tilanteissa. 

  • Uudisrakennukset. Jo LVI-suunnittelun yhteydessä kannattaa selvittää, millaisen vuotovahdin asentaminen on järkevää. 
  • Putkiremontoitavat kohteet. Vuotovahdin hinnasta merkittävä osa muodostuu asennuksesta. Kun kiinteistössä tehdään putkiremontti, vuotovahtien asennus samalla kertaa tulee edulliseksi. Putkiremontin kustannusten rinnalla tuhat euroa vuotovahteihin on pieni raha tulevaisuutta silmällä pitäen. Kangasmäki muistuttaa, että vuotovahti ei korvaa putkiremonttia, mutta vähentää vahinkoja, kunnes putket saadaan kuntoon. 
  • Liikekiinteistöt, joita ei käytetä öisin. Ilmoitukset rakennuksen huollosta vastaavan tahon järjestelmiin esimerkiksi älypuhelimeen tehostaa vahinkojen minimoimista. Kun vesivuoto huomataan välittömästi, veden tulo ehditään katkaista heti eikä vasta sitten, kun aamun ensimmäinen työntekijä saapuu vahinkopaikalle. Parhaimmassa tapauksessa vesivuoto ehditään korjaamaan jo ennen kiinteistössä työskentelevien työpäivän alkamista.
  • Kiinteistöt, joissa on kausiluonteista toimintaa tai kiinteistössä käydään harvoin. Jos rakennus on tyhjillään osan vuodesta, niin käyttökauden loputtua käyttöveden tulo tulisi katkaista pääsulusta. Myös peruslämpöä on pidettävä yllä, joten vuotovahti valvoo myös lämmityksessä ilmenneitä häiriöitä. 
  • Rakennustyömaat. Rakennustyömaille asennetaan väliaikaisia, rakennustöiden kannalta välttämättömiä vesipisteitä. Näissä väliaikaisissa vesijohtoverkostoissa tapahtuu laajamittaisia vahinkoja etenkin öisin. Siirrettävä vuotovahti voidaan asentaa väliaikaiseen vedenjakelujärjestelmään, ja se voidaan siirtää työmaan valmistuttua seuraavaan kohteeseen helposti. 

Jan Kangasmäki tiivistää, että vuotovahtia kannattaa harkita vakavasti, jos kiinteistössä halutaan minimoida mahdolliset vesivuotojen aiheuttamat vahingot, säästää vettä sekä välttyä mahdollisilta vesivahinkojen aiheuttamilta sisäilmaongelmilta.

Markkinoilla on paljon erilaisia ratkaisuja, mutta Pohjola Vakuutuksen asiantuntijat auttavat kokonaisvaltaisten riskien kartoittamisen lisäksi valitsemaan ominaisuuksiltaan kelvollisempia ja kustannustehokkaimpia vuotovahtijärjestelmiä.

Nainen ja mies juovat kahvia ulkona ja keskustelevat kiinteistövakuutuksesta, joka toimii yrityksen ja taloyhtiön omaisuuden turvana.
Kiinteistövakuutus
Kaikenlaisille rakennuksille sopiva vakuutus.
Kuvassa näkyy nainen porttikongissa
Taloyhtiön vakuutukset
Turvaa taloyhtiösi omaisuusvahinkojen ja korvausvelvollisuuden varalta.
Mies ja nainen keskustelevat aiheesta yritysvakuutus.
Yrityksen vakuutukset
Vakuutukset mahdollistavat yrityksen toiminnan jatkumisen silloin, kun jotain yllättävää tapahtuu.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.