Beskrivning av handlingarnas offentlighet

1. Beskrivning av handlingarnas offentlighet

Pohjola Försäkring (Pohjola) upprätthåller en beskrivning av sina informationslager i enlighet med informationshanteringslagen (lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen) i de delar där den lagen tillämpas i Pohjola Försäkrings verksamhet. Beskrivningen kallas beskrivning av handlingars offentlighet och täcker följande ärenderegister för försäkringar och ersättningar: 

 • Arbetsolycksfallsförsäkring, idrottsförsäkring för professionella idrottsutövare
 • Ersättningar vid olycksfall i arbetet, ersättningar ur idrottsförsäkring för professionella idrottsutövare
 • Trafikförsäkring
 • Trafikersättningar
 • Patientförsäkring

Syftet med beskrivningen av handlingarnas offentlighet är att underlätta för kunderna i situationer då de vill göra en uppgiftsbegäran till Pohjola Försäkring.

2. Pohjola Försäkrings informationslager

Med informationslager avses en uppsättning informationsmaterial som används för en myndighets uppgifter eller övriga verksamhet och som hanteras med hjälp av informationssystem eller manuellt.

Uppgifterna i informationslagren hanteras på Pohjola Försäkring i många olika datasystem. Från informationslagren sammanställs vid behov till exempel informationsmaterial för ett visst kundärende.  

Pohjola Försäkrings informationssystem är decentraliserade. De består av bland annat system för kundhantering, försäkringar, ersättningar, fakturering och indrivning.

2.1 Arbetsolycksfallsförsäkring och idrottsförsäkring för professionella idrottsutövare

Pohjola Försäkring använder uppgifterna i ärenderegistret för försäkringshandläggning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Uppgifterna behövs för handläggning av försäkringsärenden, för kundbetjäning och kundkommunikation samt för att uppfylla myndighetskrav. Uppgifterna används även för handläggning av försäkringsärenden för professionella idrottsutövare enligt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.

2.2 Ersättning ur arbetsolycksfalls- och idrottsförsäkring för professionella idrottsutövare

Pohjola Försäkring använder uppgifterna i ärenderegistret för handläggning av ersättningar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Uppgifterna behövs bland annat för handläggning av ersättningsärenden, för kundbetjäning och kundkommunikation samt för att uppfylla myndighetskrav. Uppgifterna används även för handläggning av ersättningsärenden för professionella idrottsutövare enligt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.

2.3 Trafikförsäkring

Pohjola Försäkring använder uppgifterna i ärenderegistret för försäkringshandläggning enligt trafikförsäkringsavtal. Uppgifterna behövs för handläggning av försäkringsärenden, för kundbetjäning och kundkommunikation samt för att uppfylla myndighetskrav.  

2.4 Trafikersättning

Pohjola Försäkring använder uppgifterna i ärenderegistret för ersättningshandläggning enligt trafikförsäkringsavtal. Uppgifterna behövs för handläggning av försäkringsärenden, för kundbetjäning och kundkommunikation samt för att uppfylla myndighetskrav.

2.5 Patientförsäkring

Uppgifterna i ärenderegistret används för försäkringshandläggning enligt patientförsäkringslagen. Uppgifterna behövs för handläggning av försäkringsärenden, för kundbetjäning och kundkommunikation samt för att uppfylla myndighetskrav.

3. Sökkriterier, som används för att hämtas dina uppgifter ur systemen

Uppgifter kan hämtas ur systemen med följande sökkriterier. 

 • FO-nummer
 • företagarens eller företagets namn
 • personbeteckning
 • kundnummer
 • försäkringsnummer
 • offertens nummer
 • fakturanummer
 • personens namn
 • skadebeteckning
 • försäkringsnummer
 • dokumenttyp
 • registreringstecken
 • bolaget som beviljat försäkringen.

4. Hur gör du en uppgiftsbegäran och vem kan du kontakta?

Uppgiftsbegäran i frågor gällande ersättningar

Du kan lämna en uppgiftsbegäran enligt offentlighetslagen i första hand som inloggad kund via vår nättjänst. 

I ärenden gällande ersättning för olycksfall i arbetet kan du skicka din uppgiftsbegäran även via e-post till tyotapaturmakorvaukset@pohjola.fi. I ärenden gällande ersättning ur trafikförsäkringen kan du skicka din uppgiftsbegäran till liikenteen.henkilovahingot@pohjola.fi. Du får mer information även via vårt avgiftsfria servicenummer 0100 5335.

Uppgiftsbegäran i frågor gällande försäkringar

Försäkringstagare har tillgång till en nättjänst, där du kan kontrollera uppgifterna i försäkringar och fakturor. Om den handling du behöver saknas i nättjänsten eller om nättjänsten inte är tillgänglig, kan du göra en uppgiftsbegäran genom att skicka en kontaktbegäran

Mån.–fre. 8–17 kan du dessutom utan extra kostnad kontakta oss per telefon på 0100 5335 lna/msa.

Begäran enligt dataskyddsförordningen

I tjänsten Min profil på op.fi kan du kontrollera och hantera dina personuppgifter, dina samtycken samt dina övriga kunduppgifter, som är kopplade till dina personuppgifter i skadeförsäkringen. Vid behov kan du göra en separat personuppgiftsbegäran i Min profil.

5. Var får du mer information?

Mer information om dataskyddet och hanteringen av personuppgifter på Pohjola Försäkring finns på vår webbplats på op.fi/dataskydd