Skydd och lagring av uppgifter


Dataskydd och lagring av dina uppgifter

Vi förhåller oss allvarligt till skyddet av våra kunders uppgifter och dataskyddet. Vi försäkrar oss om att dina personuppgifter är konfidentiella, enhetliga och användbara med hjälp av noggranna åtgärder. Vi skyddar dina personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsmetoder.

Vi skyddar dina personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsmetoder. Sådana är bland annat en förebyggande och reaktiv riskhantering, användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra utrustningslokaler samt passerkontroll och säkerhetssystem. Skyddsmetoder är även säkerhetsplanering, ett kontrollerat beviljande av behörigheter och uppföljning av dem, säkerställande av kompetensen hos personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt ett omsorgsfullt val av underleverantörer. Vi uppdaterar fortlöpande våra interna rutiner och anvisningar.

Vi lagrar dina uppgifter som är nödvändiga för kundrelationen under minst den tid som kundrelationen varar. Efter att kundrelationen upphört beror förvaringstiden på uppgiften och dess användningsändamål. Vi iakttar lagstadgade skyldigheter när vi lagrar uppgifter. Till exempel lagras vissa uppgifter som insamlats för marknadsföringsändamål i sex månader, medan uppgifterna i en identitetshandling enligt lagen ska lagras i fem år.

Vi strävar efter att de personuppgifter som vi behandlar ska vara riktiga och aktuella genom att radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrade uppgifter. Det är emellertid bra att då och då kontrollera dina uppgifter.