Pääomamarkkinaehtoinen rahoitus

Finansiering från kapitalmarknaden

För behovet att finansiera med eget och främmande kapital

Behöver ditt företag finansiering från marknaden? Vi erbjuder ditt företag många olika finansieringstjänster för eget och främmande kapital.

Med finansiering från marknaden avses i praktiken att vi ordnar finansieringen direkt från kapitalmarknaden genom att sälja skuld- eller aktieförbindelser som ditt företag sätter i omlopp. Våra experter beaktar alltid ditt företags finansieringsläge och behov, dvs. vi kan anpassa en lösning som bäst passar ditt företag.

Kontakta våra kontaktpersoner vid aktiekapitalfinansieringen (ECM) och skuldfinansieringen (DCM) så reder vi tillsammans ut vilken lösning som bäst passar just ditt företag!

Vår Equity Capital Markets (ECM)-enhet erbjuder ditt företag tjänster för finansiering av eget kapital. En lösning där vi ordnar aktiekapital åt ditt företag passar företaget i synnerhet då du behöver mer aktiekapital för att trygga expansionen.

Tjänsterna för finansiering av eget kapital passar till exempel ett tillväxtföretag som vill gå in på börsen. Då säljer ditt företag aktier till allmänheten genom en börsintroduktion och får nya delägare och nytt kapital. I våra projekt ingår aktieemissioner, börsintroduktioner, privata emissioner (private placement), uppköps- och inlösenerbjudanden samt delningar.

Vår Debt Capital Markets (DCM)-enhet ordnar skuldfinansiering från marknaden för företagskunder och institutionella kunder. Enheten koordinerar emissionerna och organiserar försäljningen av obligationslån. Det här alternativet ger ditt företag möjligheter att effektivt bredda och sprida finansieringsbasen och finansieringskällorna.

Finansieringen med obligationslån sker vanligtvis med främmande kapital med seniorvillkor utan säkerheter, vilket ger ditt företag rörelsefrihet för annan finansiering.