Tjänstebeskrivning: Betjäningstider för betalningar (Cut off times)

Ett betalningsuppdrag anses vara lämnat när betalarens bank mottagit det på bankens kontor eller i en elektronisk tjänst på ett sätt som banken godkänner. I den här tabellen ser du hur begynnelsedagen bestäms. Du kan också få informationen från bankens kontor.

Betalningstyp

Debiteringstid

Krediteringstid

Betalningar inom OP                  

Genast, även på veckoslut
och helgdagar   

I normala fall genast. Även på veckoslut
och helgdagar

Betalningar i euro från OP till ett
annat inhemskt finansinstitut

I normala fall genast. Även på veckoslut
och helgdagar

Genast om banken tillåter
betalning i realtid. I andra fall
senast nästa bankdag
 

Betalningas i euro från OP till
annat SEPA-land

I normala fall genast. Även på veckoslut
och helgdagar

Genast om mottagaren tillåter
betalning i realtid. I andra fall senast
nästa bankdag 

Utlandsgirering från OP till ett annat
land utanför SEPA området
(Skärtorsdag och nyårsafton) 

Samma dag om betalningen ankommer
före 17.00 (12.00)

Två till fem bankdagar

 

I Web Services-kanalen är behandlingstiderna för betalningsmaterial bankdagar kl. 7–18. Enskilda betalningar till SEPA-länder kan skickas dygnet runt alla dagar under året via Web Services-kanalen.

Uppgifterna har uppdaterats 12.1.2024.

Valuta Bokföringsdag Normalbetalning, tidsgräns kl. Bokföringsdag GPI-betalning, tidsgräns kl. Bokföringsdag Expressbetalning med nollvalutering, tidsgräns kl.
AED D+2 17.00        
AUD D+2 17.00        
CAD D+2 17.00 D+0 16.00 D 17.00
CHF D+2 17.00 D+0 11.30 D 15.00
CNH D+2 17.00        
CNY D+2 17.00        
DKK D+2 17.00 D+0 11.30 D 15.00
EUR D+2 17.00 D+0 16.00 D 17.00
GBP D+2 17.00 D+0 16.00 D 17.00
HKD D+2 17.00        
JPY D+2 17.00        
NOK D+2 17.00 D+0 14.30 D 16.30
PLN D+2 17.00 D+0 11.30 D 13.00
RUB D+2 17.00     D 11.00
SEK D+2 17.00 D+0 14.30 D 16.30
SGD D+2 17.00        
USD D+2 17.00 D+0 16.00 D 17.00
Övriga valutor D+2 17.00