Valutaräknare

Valutaräknare

För valutor som säljs i OP använder räknaren endast bankens säljkurs för sedlar och för andra valutor använder den mittkursen. Motvärdet för sedlar som beställs med privatkundernas resevalutabeställningsblanketten räknas enligt bankens gällande säljkurs för sedlar vid beställningens leveranstidpunkt.
Källvaluta
Målvaluta
Belopp som ska växlas