Anmäl försvunnet företagskort

Om något av ditt företags kort försvinner, är det skäl att kontakta spärrtjänsten så fort som möjligt.

Ring genast till spärrtjänsten om ditt företags OP Corporate Gold-kort eller OP Business Debit försvinner eller blir stulet. Kortvis kontaktinformation finns nedan.

OP Corporate Gold

Spärrtjänsten 0800 15 5777.

  • Spärrtjänsten är öppen 24 h/dygn.

  • Numret betjänar vardagar kl. 9–16 på svenska, engelska och finska, andra tider endast på svenska och engelska.

OP Business Debit

OP Spärrtjänsten 0100 0555.

  • Spärrtjänsten är öppen 24 h/dygn.

  • Du kan anmäla att ditt kort försvunnit också från utlandet, men kom då ihåg att ge OP Spärrtjänstens nummer i formatet +358 100 0555.