Virtuaalitili

OP Virtuellt konto

Följ upp ditt företags kassaställning och lönsamhet på ett effektivt sätt med en kontostruktur som är anpassad till din affärsverksamhet.

En kontostruktur för just ditt företag

Du får automatiskt en betalningsbaserad realtidsvy och kan allokera kontotransaktionerna enligt intäkts- och kostnadsfaktorer på det sätt som passar ditt företag, exempelvis efter verksamhetsställe, projekt eller produkt.

Färdig indelning för enklare utredning

Du analyserar inkomster och utgifter på ett mångsidigt sätt och reder enkelt ut oallokerade transaktioner, eftersom de kan avgränsas till ett visst virtuellt konto.

Smidig digital kommunikation

Du administrerar själv antalet konton, deras struktur, användningsändamål och dispositionsrätterna till dem i OP:s nättjänst, utan att behöva kontakta banken.

Kontostruktur för företagets individuella behov

OP Virtuellt konto gör ditt företags kassaflöden transparenta och hjälper dig att effektivisera kostnadskalkyleringen och undvika fel. Du sparar rent konkret tid och besvär då du inte behöver öppna separata konton för nya enheter eller projekt. Också betalningar utan referens kan avgränsas direkt till rätt konto.

Den virtuella kontostrukturen baserar sig på ett Företagskonto, som är det enda kontot i helheten som omfattas av bokföringsskyldighet. Under huvudkontot skapar du virtuella konton på ett sätt som bäst stöder ditt företags affärsverksamhet och dagliga rutiner.

Huvudkontot fungerar inte som ett betalningskonto, utan varje virtuellt konto får ett eget IBAN-nummer för betalning och fakturering. På så sätt kan transaktionerna på varje konto följas upp som en separat helhet.

Smidig kontorapportering

För att kunna använda OP Virtuellt konto behöver du Företagets bankförbindelsekanal (Web Services). Via kanalen hämtar du kontotransaktioner och betalar fakturor precis som med ett vanligt konto. De virtuella kontona kan också ha motsvarande tjänster, såsom limit, ränteberäkning och betalkort.

Huvudkontots transaktioner innehåller uppgifter om transaktionerna på de enskilda virtuella kontona. Det innebär att du kan utnyttja transaktionsuppgifterna om de virtuella kontona i reskontra och i automatisk transaktionsbehandling. Du kan också ta utskrifter i pdf- och xls-format av alla rapporter du behöver över de virtuella kontona.

Virtuaalitili

Intresserad av virtuella konton?

Lämna en kontaktbegäran så berättar vi mera.