Virtuaalitili

OP Virtuellt konto

Effektivare uppföljning av företagets affärsverksamhet med en anpassad kontostruktur.
NY TJÄNST

Vad är OP Virtuellt konto?

Med OP Virtuellt konto får företaget en bättre helhetsbild av sin penningsituation och lönsamhet. Företaget kan skapa en önskad kontostruktur som återspeglar företagets affärsverksamhet.

En virtuell kontostruktur kan skapas för affärsverksamheten eller kring ett projekt, olika verksamhetsställen, produkter eller exempelvis idrottslag.

Läs mera Stäng

En kontostruktur för just ditt företag

Du kan själv skapa en kontostruktur som stöder företagets affärsverksamhet och bokföring.

 

Realtidsvy enligt kontantprincipen

Analysera mångsidigt inkomster och utgifter och red snabbt ut oallokerade transaktioner.

 

Smidig digital kommunikation

Då företagets behov förändras kan du enkelt via ditt användargränssnitt ändra antalet konton samt dispositionsrätter och användningsändamål för kontona.

 

Kontostruktur för företagets individuella behov

Kontostrukturens ryggrad utgörs av Företagskontot, som är huvudkonto och det enda bokföringsskyldiga kontot i helheten. Under huvudkontot kan företaget inrätta olika virtuella konton för att återspegla företagets affärsverksamhet eller effektivisera uppföljningen på önskat sätt. Huvudkontot fungerar inte som ett betalningskonto. De virtuella kontona får egna IBAN-kontonummer för betalning och fakturering. Med numren kan de transaktioner som hänför sig till kontona identifieras som egna helheter som ska följas upp. Det ger företaget en uppdaterad och bättre bild av lönsamheten och riskhanteringen.

Kunden kan hantera kontona i OP:s nättjänst och framöver även bland annat öppna och avsluta företagets konton enkelt och flexibelt med självbetjäning.

Kontorapportering

Du kan skriva ut alla rapporter om de virtuella kontona i pdf- och xls-format. För huvudkontots transaktioner finns det en uppgift om transaktionens virtuella konto. Uppgiften fås fram med hjälp av Företagets bankförbindelsekanal (Web Services). Därför kan uppgiften om transaktionens virtuella konto också utnyttjas i reskontra och i den automatiska transaktionsbehandlingen.

Ett virtuellt konto kan ha motsvarande tjänster som ett vanligt konto, såsom limit och ränteberäkning.

Virtuaalitili

Intresserad av virtuella konton?

Lämna en kontaktbegäran så berättar vi mera.