Myyjä ojentaa korttipäätettä asiakkaalle.

Mottagning av kortbetalningar

Ett enkelt sätt att få kortbetalningarna direkt på kontot

Betalar ditt företags kunder med betalkort? I samarbete med Nets Ab erbjuder vi våra köpmannakunder kortinlösen och betalterminaltjänster för mottagning av kortbetalningar. Kortinlösen är ett tryggt, internationellt och enkelt sätt att ta emot kortbetalningar. Betalterminaltjänsten ger möjlighet att ta emot kortbetalningstransaktioner och förmedla dem till banken samt leasingbetalterminaler. Via förmedlingstjänsten går kortbetalningsmaterialen snabbt och konfidentiellt till mottagaren.

Du erbjuder dina kunder bättre betjäning genom att ta emot kortbetalningar. Samtidigt drar också ditt företag nytta, eftersom tjänsten är konkurrenskraftigt prissatt och sparar tid jämfört med att handskas med kontanter.

Den smidiga tjänsten anpassar sig till tillväxt och förändringar i ditt företags verksamhet. Då du till exempel vill öppna nya försäljningsställen, går det enkelt och snabbt att lägga till dem i tjänsten.

Ditt företag kan snabbt och enkelt börja använda tjänsten för kortinlösen och betalterminaler. Ta kontakt med vår telefontjänst eller din andelsbank, så hjälper vi dig med avtalen.

Tjänsteleverantör för tjänsterna för kortinlösen och betalterminaler är Nets Ab (FO-nummer 0107810-9), Industrigatan 21, 00510 Helsingfors.

 

Läs mer om kortinlösen Hur kan mitt företag börja använda tjänsten?

Godtagbara korttyper

Med hjälp av kortinlösen kan ditt företag ta emot de viktigaste internationella betalkorten: Visa- och Mastercard-kort, V-Pay- och Maestro-kort samt Unionpay- och JCB-kort. Dessutom stöder tjänsten mottagningen av Virike och Lunchkort.

Redovisningssätt och redovisningstid för kortbetalningar

Kortinlösen stöder både brutto- och nettoredovisning. Bruttoredovisningen underlättar och förenklar bokföringen för ditt företag, eftersom kortbetalningarna redovisas på ditt konto i sin helhet och serviceavgifterna debiteras separat en gång per månad. I den traditionella nettoredovisningsmodellen debiteras serviceavgifterna dagligen i samband med redovisningen. Vid behov kan du lätt byta redovisningssätt och behandlingssätt för materialet.

Normalt redovisas Visa- och Mastercard-betalningarna på ditt företags konto två bankdagar efter det de tagits emot för behandling.

Rapporteringstjänst för kortinlösen

Då du tar i bruk tjänsten får du koder till rapporteringstjänsten för kortinlösen. I tjänsten får du information om kortbetalningsmaterial som ditt företag har redovisat och om provisioner som tagits ut för redovisningarna. Via tjänsten kan du också skapa koder för din bokförare.

Hur kan mitt företag börja använda tjänsten?

Ta kontakt med vår telefontjänst eller din andelsbank, så hjälper vi dig med avtalet.

Rapporteringstjänst

Betalterminaltjänsten omfattar förmedling av kortbetalningstransaktioner till redovisaren och en rapporteringstjänst.

Du får koderna till rapporteringstjänsten då du tar i bruk betalterminaltjänsten. Med hjälp av koderna kan du i nättjänsten följa upp läget för kortbetalningstransaktionerna och dagliga material.

Tjänsten kompletterar den information som du får från rapporteringstjänsten för kortinlösen.

Avtalets giltighet

Avtalet om betalterminaltjänsten gäller alltid på viss tid i 36 månader, och efter det gäller avtalet tills vidare.

Under avtalets giltighetstid gäller terminalens bytesgaranti till förmån för ditt företag. Om terminalen går sönder, ger Nets dig en ny i stället snabbt och smidigt.

Via Nets får du också betalterminaler för tillfälligt behov, antingen till en vecko- eller månadshyra.

Du kan teckna ett avbrottsskydd då du ingår avtalet. Med det kan du vid behov utan extra kostnader säga upp avtalet efter 12 månaders användning.

Skaffa betalterminal

Vid valet av betalterminal får du goda råd av din andelsbank. Våra experter berättar vilket slags betalterminal det lönar sig att skaffa och vilken terminal som bäst lämpar sig för ditt företags rörelse.

Betalterminalen fungerar tillsammans med kortinlösen och Nets köpmannatjänst.