Yrittäjä etsii tietoa yrityslainasta.

Behöver ditt företag amorteringsfrihet eller finansiering på grund av den störning som corona ett upphov till?

Om ditt företag har svårigheter att återbetala ett lån, ska du kontakta din andelsbank i god tid. Våra experter hjälper med att hitta en lösning som lämpar sig för ditt företag.

Så här ansöker du om amorteringsfrihet för företagslån 

  • Logga in i tjänsten op.fi och fyll i en ansökan på nätet. Vi ber dig sända begäran om ändring av betalningsplanen minst två veckor före den amorteringsdag som ändringen gäller. Om du inte har OP:s nättjänstkoder, ska du kontakta din andelsbank.
  • Du kan ansöka om amorteringsfrihet för lån i tjänsten op.fi om du har rätt att sköta företagets finanser.
  • Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntan och lånebetalningskostnaderna.
  • Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt. Vi kontaktar ditt företag när vi fått din ansökan.

Så här ansöker du om amorteringsfrihet för avbetalnings-, leasing- och investeringsfinansieringsavtal 

Du kan också ansöka om amorteringsfrihet för OP:s avbetalnings-, leasing- och investeringsfinansieringsavtal.

Läs mer och ansök amorteringsfrihet >

Gör så här om du behöver finansiering (t.ex. mer driftskapital) för ditt företag

Du kan ansöka om finansiering för ditt företag enkelt på nätet. Våra experter kontaktar dig när vi tagit emot ansökan. 

Fyll i ansökan >

Du kan också kontakta din andelsbank direkt.