Yrittäjä etsii tietoa yrityslainasta.

Amorteringsfrihet och ändringar i betalningsplanen för företagslån

Om ditt företag vill ha ändringar i betalningsplanen för ett lån, ber vi dig kontakta din andelsbank i god tid. Våra experter hjälper med att hitta en lösning som lämpar sig för ditt företag.

Så här ansöker du om amorteringsfrihet eller ändring av betalningsplanen 

Lånetiden och amorteringssättet för företagslånet har avtalats med banken. Om ditt företag vill ha ändringar i betalningsplanen eller amorteringsfrihet, ber vi dig kontakta din andelsbank i så god tid som möjligt. Vi hjälper med att hitta en lösning som lämpar sig för ditt företag.

Så här ansöker du om amorteringsfrihet för avbetalnings-, leasing- och investeringsfinansieringsavtal 

Du kan också ansöka om amorteringsfrihet för OP:s avbetalnings-, leasing- och investeringsfinansieringsavtal.

Läs mer och ansök amorteringsfrihet >

Gör så här om du behöver finansiering (t.ex. mer driftskapital) för ditt företag

Du kan ansöka om finansiering för ditt företag enkelt på nätet. Våra experter kontaktar dig när vi tagit emot ansökan. 

Fyll i ansökan >

Du kan också kontakta din andelsbank direkt.