Yrittäjä etsii tietoa yrityslainasta.

Behöver ditt företag amorteringsfrihet eller finansiering på grund av den störning som corona ett upphov till?

Coronakrisen ökar företagens behov av finansiering och olika ändringar av betalningsplaner för lån. OP erbjuder sina företagskunder ekonomiska lättnader såsom amorteringsfrihet i betalningen av företagslån samt finansiering för olika behov, om coronapandemin har påverkat företagets kreditbetalningsförmåga. Våra experter hjälper ditt företag att hitta lämpliga lösningar.

Så här ansöker du om amorteringsfrihet för företagslån 

  • Logga in i tjänsten op.fi och fyll i en ansökan på nätet. Om du inte har OP:s nättjänstkoder, ska du kontakta din andelsbank.
  • Du kan ansöka om amorteringsfrihet för lån i tjänsten op.fi om du har rätt att sköta företagets finanser.
  • Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntan och lånebetalningskostnaderna.
  • Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt. Vi kontaktar ditt företag när vi fått din ansökan.

Så här ansöker du om amorteringsfrihet för avbetalnings-, leasing- och investeringsfinansieringsavtal 

Du kan också ansöka om amorteringsfrihet för OP:s avbetalnings-, leasing- och investeringsfinansieringsavtal.

Läs mer och ansök amorteringsfrihet >

Gör så här om du behöver finansiering (t.ex. mer driftskapital) för ditt företag

Du kan ansöka om finansiering för ditt företag enkelt på nätet. Våra experter kontaktar dig när vi tagit emot ansökan. 

Fyll i ansökan >

Du kan också kontakta din andelsbank direkt.