Offertbegäran

Vill du konkurrensutsätta företagets försäkringar eller önskar du få en försäkringsoffert på flera försäkringar? Oavsett om du är en ny eller erfaren företagare, så har vi lösningar för ditt företags affärsrörelse. Du får en offert på alla försäkringar för företagaren som du behöver - enkelt på en och samma gång. 

Läs mer om försäkringar för företagaren

Klicka här för mer information om försäkringar för nya företag

Lämna ditt företags kontaktinformation och vi kontaktar dig senast nästa vardag!

  Välj de försäkringskategorier som intresserar dig  


 

Fordon och trafik

 • Fordonsförsäkring
 • Taxiförsäkring
 • Vägtransportförsäkring
 • Lastförsäkring
 • Försäkring för arbetsmaskiner
 • Speditionsförsäkring
 • Transportförsäkring
 

Företagare och de anställda

 • Arbetsolycksfallsförsäkring
 • Distansarbetsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för företagare
 • Hälsoskydd
 • FöPL-försäkring
 • ArPL-försäkring
 • Sjukförsäkring för företagare
 • Olycksfallsförsäkring för fritid
 • Reseförsäkring för företag
 • Livförsäkring
 • Pensionsförsäkring för företagare
 • Gruppensionsförsäkring
 • Skydd för professionella idrottsutövare
 • Invaliditetsförsäkring
 • Grupplivförsäkring för arbetstagare
 

Fastigheter och egendom

 • Företagsettan
 • Egendomsriskförsäkring och Företagsförsäkring
 • Fastighetsförsäkring
 • Försäkring för bostadsbolag
 • Försäkring för installations- och byggarbeten
 • Försäkring för maskiner och anordningar
 • Yrkestrafiksextra
 • Lantbruksförsäkringar
 

Verksamhet och ansvar

 • Ansvarsförsäkringar
 • Konsultförsäkring
 • Ansvarsförsäkring för verksamhet
 • Förmögenhetsansvarsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse
 • Produktansvarsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring för entreprenör
 • Avbrottsförsäkring
 • Cyberförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Patientförsäkring
 • Miljöskadeförsäkring
 • Byggfelsförsäkring