Tallinnan kattoja.

OP:s företagsbanktjänster lokalt i Baltikum

Har ditt företag redan lokal verksamhet i Baltikum, eller investerar det i Estland, Lettland eller Litauen?

Behöver du kassahantering, driftskapital, leasingtjänster, säljaraffärsfinansiering, bankgarantier eller sakkunskap inom import- och exporthandel?

Ditt företag får OP:s sakkunniga bank- och finansieringslösningar som beaktar den lokala företagskulturen och lagstiftningen.

Om lösningarna

Ett multivalutakonto är ett flexibelt baskonto för ditt företag. Till kontot kan du ansluta en kreditlimit samt betalningstjänster för dagliga penningärenden. Det lönar sig att öppna ett multivalutakonto om du vill samla ankommande betalningar eller betala leverantörsfakturor eller löner lokalt. Notera att betalningar i euro inom varje land når fram med samma dags värde.

Du kan enkelt göra valutatransaktioner mellan olika underkonton till ett motvärde på upp till 50 000 euro. Kontots huvudvaluta är euro, men kontot kan också ta emot betalningar i valuta och betalningar från länder utanför SEPA-området. Du administrerar enkelt kontot med nättjänsten (NetBank) eller ett finländskt bankförbindelseprogram.

Koncentrera likviditeten effektivt med multivalutakontot – då finns ditt företags alla pengar i olika valutor på ett och samma konto. Automatisera koncentreringen av likviditeten med en sweeping-tjänst. Då avtalar du om kriterierna för att göra automatiska gireringar som koncentrerar medlen exempelvis på andelsbankskontot i Finland eller i valt baltiskt land. Du kan avtala om att den automatiska koncentreringen av medel sker en gång per dag, vecka eller månad.

Placera överskottsmedel i kassan i Estland, Lettland eller Litauen till exempel på tidsbundna konton.

Leasing är ett utmärkt sätt att finansiera ny utrustning och andra anskaffningar genom att använda leasingobjektet som säkerhet. Leasing innebär att ett objekt hyrs långsiktigt, det vill säga att den utrustning som anskaffas ägs av banken och banken hyr ut den till ditt företag för en viss tid mot en avtalad leasingavgift.

Typiska objekt som anskaffas med mångsidig leasingfinansiering är företagets fordon, IT- och annan kontorsutrustning, arbets- och produktionsmaskiner samt maskiner och utrustning för industrin.

Leasingtiden avtalas enligt objektets förväntade livslängd och utrustningens livscykel. Du kan fördela kostnaderna för anskaffningen på en längre period, och inget kapital binds upp vid anskaffningen så som det gör vid ägande. Särskild fördel av leasing har företag i kapitalintensiva branscher och företag som använder teknik som förnyas snabbt.

Med säljaraffärsfinansiering kan ditt företag minska riskerna och öka försäljningen och konkurrenskraften genom att erbjuda kunderna mångsidiga finansierings- och betalningsalternativ. Då kunden fått ett positivt kreditbeslut får ditt företag pengarna snabbt och kreditrisken övergår till OP. Lösningen för säljaraffärsfinansiering skräddarsys efter ditt företags individuella behov och varumärke.

För företagets tillväxt och utveckling av affärsverksamheten i Baltikum behövs investeringar. Företagets investeringar kan finansieras med långfristig kredit.

Våra factoringlösningar effektiviserar ditt företags kreditbevakning och möjliggör ett skydd mot köparrisken med kreditförsäkringar i både Finland och utlandet. Dessutom sparar ditt företag pengar då det inte självt behöver producera tjänsterna. Factoring frigör resurser för kärnområdena i ditt företags affärsverksamhet.

Behöver ditt företag driftskapital? Inkomster och utgifter, betalningar och fordringar infaller sällan samtidigt. Driftskapital behövs för att trygga företagets likviditet och andra kortvariga finansieringsbehov. Ett driftskapitalunderskott kan tillfälligt ersättas med olika finansieringsprodukter från banken, till exempel med ett konto med kredit eller ett skuldebrevslån.

En bankgaranti är ett smidigt sätt att sköta ditt företags säkerhetsbehov – banken ställer en borgensförbindelse för ditt företags räkning till förmån för företagets finländska eller utländska avtalspart (förmånstagare). Med garantin förbinder sig banken till ett penningmässigt ansvar för ditt företags räkning. För din avtalspart är bankgarantin enkel att ta emot och hantera.

Bankgarantiernas landsspecifika särdrag hör till vår expertis. En limit kan fastställas för ditt företags regelbundna garantibehov.

Våra experter inom Trade Finance skräddarsyr lösningar som är lämpliga för ditt företags riskhantering och finansiering av export- och importhandel.