Tallinnan kattoja.

Våra tjänster i Baltikum

Våra kontor i Baltikum kan erbjuda ditt företag sakkunniga bankstjänster samt lösningar som beaktar den lokala företagskulturen.

”OP erbjuder övergripande företagsbanktjänster i Estland, Lettland och Litauen. Du får tillgång till våra tjänster smidigt och snabbt via din egen eller närmaste andelsbank.” Matias Huhtala, direktör, OP

Öppnande av konto och tjänster för betalningsrörelse och kassahantering

Du kan öppna ett flervalutakonto för ditt finländska företag eller för ett dotterföretag i Baltikum i vårt kontor i Estland, Lettland eller Litauen. Fördelen är att pengarna då överförs mellan två konton i OP under samma dag oavsett vilket land det är fråga om. Dessutom finns alla valutor under ett och samma kontonummer och det är lätt att använda kontot.

Vi kan också erbjuda dig andra lösningar för betalningsrörelse och kassahantering, och du kan bedriva valutahandel via oss. Våra filialer betjänar dig på finska, svenska, det lokala språket, engelska och ryska.

Omfattande finansieringstjänster på lokal nivå

Investerar ditt företag i Estland, Lettland eller Litauen? Behöver du driftskapital eller leasingtjänster? Visste du att företagets affärer löper snabbare och konkurrenskraften förbättras med hjälp av försäljningsfinansiering?

Fråga mer om våra finansieringslösningar. Som företagskund hos oss får du snabbt ett finansieringsbeslut från vår filial i Baltikum.

Få in fordringarna säkert och snabbt

Vad kan du göra för att trygga företagets fordringar vid utrikeshandel och få in dem så fort som möjligt? Genom våra Trade Finance-tjänster kan vi erbjuda dig många riskhanterings- och finansieringslösningar för ditt företags export.

I Estland, Lettland och Litauen används ett flervalutakonto för företagets dagliga betalningsrörelse.  Ett flervalutakonto är ett flexibelt baskonto till vilket företaget kan ansluta en kreditlimit och sådana betalningsrörelsetjänster som företaget behöver för sina dagliga bankrutiner.

Det lönar sig att öppna ett flervalutakonto för ditt företag om du vill samla in betalningar eller betala fakturor eller till exempel löner på ort och ställe. Du kan enkelt använda kontot via nättjänsten (NetBank) eller ett finländskt bankförbindelseprogram. Det bör observeras att betalningar inom landet förmedlas till samma dags värde i varje land.

En av de största fördelarna med kontot är att det finns underkonton för alla olika valutor under ett och samma kontonummer. Då det kommer in en betalning i en ny valuta på kontot öppnas automatiskt ett nytt underkonto för valutan i fråga. Valutahandel kan bedrivas behändigt mellan de olika underkontona upp till ett motvärde på 50 000 euro.

Huvudvalutan för kontot är euro. Det är också möjligt att ta emot valutabetalningar och betalningar från länder utanför SEPA-området.

Du kan använda och administrera flervalutakontot flexibelt

  • via nättjänsten (NetBank) eller
  • via ett finländskt bankförbindelseprogram.

NetBank är en användarvänlig nätbank som erbjuder en uppdaterad förbindelse till ditt företags bank i Estland, Lettland eller Litauen. Med hjälp av nätbanken kan du kontrollera saldot och transaktionerna på kontot och göra inrikes- och utrikesbetalningar, kontrollera betalnings- och responsmaterial, handla med valuta, skicka och ta emot meddelanden samt hantera användarrättigheter. NetBank tillhandahålls på det lokala språket samt på ryska och engelska. Kontoutdraget får du lokalt till NetBank eller något annat bankförbindelseprogram.

Du kan använda kontot i Finland också via ditt företags nuvarande bankförbindelseprogram. Betalningarna sker i XML-dokumentform (C2B), och du kan hämta kontoutdragen på valfritt sätt.

Betalningar i de baltiska länderna

I Estland, Lettland och Litauen förmedlas betalningarna inom landet till samma dags värde från betalaren till mottagaren, om den bank som tar emot betalningen också är en SEPA-bank.

I Baltikum har ditt företag främst nytta av OP Payment-betalningarna, som förmedlas samma dag inom OP-Gruppen mellan Finland, Estland, Lettland och Litauen i följande valutor: EUR, LTL, USD, SEK, NOK, DKK, GBP, CHF och RUB. OP Payment-betalningar i euro hanteras för samma pris som SEPA-betalningar och betalningar i andra valutor hanteras för ett förmånligare pris än normala utrikesbetalningar.

Vi kan också automatisera förhandsbestämda och regelbundet återkommande betalningar för ditt företag, såsom hyror.

Betalningar till euroområdet och andra länder

Du kan göra betalningar i euro eller andra valutor från företagets flervalutakonto till ett konto i OP och till ett annat penninginstitut i Finland eller utomlands. Det är ett flexibelt och förmånligt betalningssätt – du kan göra betalningsuppdrag från kontot 24 timmar i dygnet 7 dagar i veckan. Avgiften för betalningen är densamma till alla länder i eurobetalningsområdet.

Läs mer:

Ett flervalutakonto är ett effektivt sätt att koncentrera likviditeten, eftersom företagets alla pengar i olika valutor finns på ett och samma konto. Pengarna förmedlas inom OP Gruppen inom en och samma dag.

Genom Sweeping-tjänsten koncentreras likviditeten automatiskt. Då kommer du överens med din bank om de kriterier enligt vilka automatiska gireringar ska göras för att koncentrera medlen till exempel till ett andelsbankskonto i Finland eller något baltiskt land. Den automatiska koncentreringen kan enligt överenskommelse ske dagligen, en gång i veckan eller en gång i månaden.

Ditt företag kan investera sina överflödiga kassamedel i Estland, Lettland eller Litauen till exempel genom tidsbestämd inlåning.

Leasing är ett utmärkt sätt för företag och sammanslutningar av alla storlekar att finansiera köp av utrustning och andra förvärv genom att utnyttja leasingobjektet som säkerhet. Leasing innebär att ett objekt hyrs långsiktigt. Den utrustning som skaffas ägs av banken och banken hyr ut den till ditt företag för en viss tid mot en avtalad leasingavgift.

Typiska objekt som företag skaffar genom mångsidig leasingfinansiering är fordon, IT-utrustning och annan kontorsutrustning, arbets- och produktionsmaskiner samt utrustning och maskiner inom industrin.

Leasingtiden avtalas enligt objektets förväntade livslängd och livscykel. Ditt företag kan dela upp kostnaderna för anskaffningen på en längre period och inget kapital binds upp, vilket är fallet vid ägande. Särskild fördel av leasing har företag i kapitaldominerade branscher och företag som använder teknik som förnyas snabbt.

Ditt företag kan minska sina risker och öka sin försäljning och konkurrenskraft genom att erbjuda sina kunder mångsidiga finansierings- och betalningsalternativ. Efter att kunden har fått ett positivt kreditbeslut får ditt företag sina pengar snabbt och kreditrisken övergår på OP.

Försäljningsfinansieringen skräddarsys enligt företagets individuella behov och varumärke.

Att utveckla affärsverksamheten och expandera företaget i Baltikum kräver investeringar. Företagets investeringar kan finansieras med hjälp av långtidskredit.

Behöver ditt företag driftskapital? Inkomster och utgifter sammanfaller sällan, och detsamma gäller betalningar och fordringar. Driftskapital behövs för att trygga företagets likviditet och för andra kortsiktiga finansieringsbehov. Ett underskott i driftskapitalet kan åtgärdas tillfälligt med hjälp av olika finansiella produkter som banken kan erbjuda, såsom konto med kredit eller skuldebrevslån.

Via våra filialer i Baltikum kan vi bevilja ett lokalt företag en garantilimit, inom vilken det kan beställa garantier efter behov.

I en bankgaranti utfärdar banken i ditt företags ställe en garantiförbindelse till förmån för din avtalspart i Finland eller utomlands (förmånstagaren). Det innebär att banken i egenskap av borgensman förbinder sig till ett penningmässigt ansvar i stället för ditt företag. Ur avtalspartens synvinkel är bankgarantin behändig att ta emot och administrera.

Läs mer:

Vill du trygga företagets fordringar vid utrikeshandel och få in dem så fort som möjligt? Våra kontor i Baltikum kan erbjuda dig mångsidiga lösningar för riskhantering och finansiering av export- och importhandel.

Läs mer: