Företagets kassaflödeskalkyl

En kassaflödeskalkyl är ett viktigt verktyg för företagaren. Med den får du veta hur ditt företags pengar räcker till i den närmaste framtiden och hurdan ditt företags likviditet verkligen är. Använd vår Excelmall för att göra upp en kassaflödeskalkyl.

Ett företags ekonomiförvaltning borde utgå från att företaget har tillräckligt med pengar och en god likviditet. Därför lönar det sig för företagaren att regelbundet följa upp sitt företags kassaflöde. Med kassaflöde avses penningrörelsen till och från företagets bankkonto eller likvida medel.

Kassaflödeskalkylen är ett bra verktyg för att upprätthålla betalningsförmågan. Med en kassaflödeskalkyl får du en överblick över företagets löpande kostnader och kan förbereda dig för kommande utgifter.

Pengarna ska räcka till för att hålla den egentliga affärsverksamheten igång, att amortera eventuella lån samt att göra framtida investeringar. Företagens svårigheter beror ofta på att de inte har kunnat förutse kassaflödet och därför inte har haft en prognos att agera enligt i god tid.

Så här gör du upp en kassaflödeskalkyl – utnyttja vår mall

En kassaflödeskalkyl görs per månad och det lönar sig att använda vårt exempel på kassaflödeskalkylen och vår Excelmall. Det lönar sig att uppskatta den försäljningsbaserade inkomstfinansieringen och utgifterna så realistiskt som möjligt. Det uppkommer löpande kostnader genast när företagsverksamheten startar, men försäljningen kommer inte alltid så gynnsamt i gång som företagaren skulle önska.

I en kassaflödeskalkyl beräknas:

  • Försäljning och övriga inkomster
  • Här beaktas slutförda, redan fakturerade beställningar (avtalade beställningar som intäktsförs senare) samt offerter som ännu inte godkänts.  
  • Löpande kostnader, såsom löneutgifter, skatter, försäkringspremier och lokalkostnader
  • Finansieringsinkomster, såsom lånemedel
  • Eventuella finansieringsutgifter

Det är viktigt att följa upp kassaflödet

Kassaflödeskalkylen är ett viktigt verktyg som berättar när pengarna i kassan börjar ta slut och tilläggsfinansiering behövs. Ibland kan pengarna ta slut också i ett lönsamt företags kassa. Exempelvis tillväxt binder kapital, och då kan pengarna inte användas. Vid säsongsbetonad affärsverksamhet kan företaget få inkomster under en viss period, medan de fasta kostnaderna är jämnare fördelade på hela året.

Kassaflödeskalkylen är också ett nyttigt hjälpmedel när företaget behöver mer driftskapital. Kassaflödet bör beaktas särskilt om företaget gör större investeringar och har mycket försäljningsfordringar och löner att betala.

Om du ansöker om lån för ditt företag, är banken eller en annan utomstående finansiär intresserad av din kassaflödeskalkyl.

Kassavirtalaskelma on yrittäjän tärkeä arjen työkalu, jonka avulla saat selville, miten yrityksesi rahat riittävät lähitulevaisuudessa ja millainen on yrityksesi maksuvalmius.
Kassavirta lasketaan yrityksen pankkitilille tulevasta ja sieltä lähtevästä rahaliikenteestä.
Kassavirtalaskelma mittaa, miten yrityksen rahat riittävät lähitulevaisuudessa ja mikä on yrityksen todellinen maksuvalmius?