Osamaksu ja leasing

Generationsväxling på lantgården och beskattningen

Det finns mycket att komma ihåg om beskattningen vid en generationsväxling. Följande minneslistor hjälper dig att komma igång, men närmare information om vad som behöver redas ut får du från OPs Generationsväxlingsguide och skattemyndigheterna.

Att reda ut

  • Egendomens gängse värde i arvs- och gåvobeskattningen. Utgångspunkten för beskattningen är det gängse värdet för fastigheter och annan egendom som hör till gården. Du kan få hjälp med att reda ut fastigheternas och lösörets värde från Generationsväxlingsguiden. Vid behov hjälper också OP Fastighetscentralen.
  • Skattelättnader på gåvoskatten. Gåvoskattelättnaderna för gårdens övertagare är betydande. Det lönar sig därför att planera överlåtelsen av gården noggrant.
  • Skattelättnader på försäljningsvinsten. Ett gårdsköp som sker i samband med en generationsväxling är delvis skattefri för säljaren.
  • Hur överlåtelseformen påverkar beskattningen. En generationsväxling kan genomföras som ett normalt köp, köp till underpris, köp av gåvokaraktär eller gåva. Beroende på vilket sätt du väljer, kan det hända att du måste betala till exempel gåvoskatt.