OP Ekonomiska analys av lantbruk

OP Ekonomiska analys av lantbruk ger nya synvinklar på planering och uppföljning av gårdens ekonomi.

Den summerar alla ekonomiska indikatorer för ditt lantbruksföretag till en enhetlig vy och jämför dem med andra gårdar med samma huvudproduktionsinriktning. Utöver analysen får du också hjälp av en av våra experter med att tolka den. 

OP Ekonomiska analys av lantbruk är avgiftsfri för våra kunder.

Så här beställer du OP Ekonomiska analys av lantbruk

För att vi ska kunna ta fram en analys behöver vi uppgifterna för föregående år; till exempel 2023 kan du sända oss skatteuppgifterna för 2022. Bifoga de skattedeklarationer som behövs i pdf-format, MinSkatt-blanketter går också bra:

  • Skattedeklaration 2 för jordbruk eller 2Y för jordbrukssammanslutning (behövs alltid)
  • Skattedeklaration 2C för skogsbruk 
  • Skattedeklaration 5 för näringsverksamhet

För analysen behöver vi också uppgifter om bland annat gårdens areal, antal djur och lån.

Din andelsbank hjälper dig att tolka den färdiga analysen

När analysen är färdig kontaktar andelsbanken dig och en av våra experter går igenom den tillsammans med dig.

I den ekonomiska analysen får du nyttig information som du kan använda för uppföljning av gårdens ekonomi.

Behöver du hjälp eller ytterligare information?

Du får vid behov ytterligare information om OP:s Ekonomiska analys av lantbruk och om hur du lämnar uppgifter i din andelsbank.