Undersökning av storföretag

Undersökningen av storföretag erbjuder årligen en unik översikt över framtiden för finländska och i Finland verksamma storföretag samt deras ekonomiska utsikter. Undersökningen om storföretag omfattar årligen de 250 största företagen.

Respondenterna bestod till största delen av verkställande direktörer, ekonomi- och finansdirektörer samt affärsområdesdirektörer. OP Gruppen förverkligar undersökningen av storföretag. Partner är tankesmedjan NIBS som grundats av professorer vid Aalto-universitet. Undersökningen av storföretag har gjorts sedan 2012.

Undersökning av storföretag