Vanliga frågor - TOP5

Vanliga frågor

Företagstjänstkoderna – vad är de och varifrån får jag dem?

Vad är de?

Företagstjänstkoderna är personliga koder med vilka du kan logga in i tjänsten op.fi för företag, OP-företagsmobilen och Pohjola Försäkrings nättjänst. Du kan sköta flera olika företags ärenden med samma koder.

Företagstjänstkoderna består av en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista. Koderna är avgiftsfria.

Om du har företagstjänstkoder kan du inte logga in i nättjänsten för företag med dina koder för privatkunder.

Var får ja dem?

Du får företagstjänstkoderna genom att ansöka om dem via nätet eller i närmaste andelsbank.

För att kunna beställa koderna via nätet måste du ha personliga nätbankskoder, antingen OP:s eller någon annan banks. Med hjälp av dem kontrollerar vi din identitet.

Beställ företagstjänstkoder

Nyckeltalslista – Hur får jag och hur aktiverar jag en ny nyckeltalslista?

I tjänsten op.fi kan du sköta ditt företags bank- och försäkringsärenden med personliga företagstjänstkoder eller med dina nättjänstkoder för privatkunder.

Om du har företagstjänstkoder kan du beställa en ny nyckeltalslista då du loggar in i tjänsten op.fi. Klicka högst upp på ditt namn - Hantering av koder - Beställ nyckeltalslista. På samma ställe kan du också byta nyckeltalslistan till en ny - Hantering av koder - Byt nyckeltalslista.

Om du har nättjänstkoder för privatkunder kan du beställa en ny nyckeltalslista via din personliga nättjänst då du loggar in i tjänsten op.fi. Klicka högst upp på ditt namn - Hantering av koder - Beställ nyckeltalslista. På samma ställe kan du också byta nyckeltalslistan till en ny - Hantering av koder - Byt nyckeltalslista.

Hur kan jag ta i bruk digitala försäkringstjänster och vad har jag för nytta av dem?

Ingå först ett avtal om digitala tjänster för ditt företag för försäkringstjänster och fastställ för hantering av åtkomsträttigheter en systemadministratör som kan ge olika åtkomsträttigheter till andra. 

Digitala försäkringstjänster finns i tjänsten op.fi som du kan logga in i med personliga nättjänstkoder för OP eller någon annan bank eller med företagstjänstkoder. I tjänsten op.fi kan du bland annat granska försäkringar och göra begäran om ändring i dem, göra skadeanmälningar och sända kompletterande redogörelser till dem samt skriva ut försäkringsbekräftelser. Du kan också tryggt sända meddelanden hos oss i tjänsten op.fi. 

I olika skadesituationer får du enkla anvisningar i Pohjola Skadehjälpen som finns på adressen skadehjalpen.pohjola.fi, OP-mobil och i OP-företagsmobilen. 

Läs mer om försäkringstjänster i tjänsten op.fi och ingå ett avtal om digitala tjänster

Läs om Pohjola Skadehjälpen

Vad är ett verifikatkontoutdrag?

Ett verifikatkontoutdrag är ett numrerat kontoutdrag som duger i bokföringen. Du kan hämta ett verifikatkontoutdrag i nättjänsten för en viss period eller med verifikatkontoutdragets nummer. 

Du kan välja om ett verifikatkontoutdrag ska upprättas dagligen, 2 gånger per månad, 4 gånger per månad eller månadens sista bankdag.

Du ser kontoutdragen då du loggar in i tjänsten op.fi. I OP:s mobilappar finns verifikatkontoutdragen under Bokföringsmaterial.

 

Till verifikatkontoutdragen

E-fakturering i tjänsten op.fi?

E-faktureringen är en del av tjänsten op.fi, OP-mobil och OP-företagsmobilen.

Var hittar jag mitt företags e-fakturaadress?

Du ser din e-fakturaadress då du loggar in i tjänsten op.fi.

Till din e-fakturaadress

Kan ett företag få ett meddelande om en ankommen e-faktura som textmeddelande eller per e-post?

Den här funktionen finns inte för företag.

I tjänsten op.fi för företag, OP-mobil och OP-företagsmobilen kan ditt företag sända och ta emot e-fakturor. Tjänsten för sändning av e-fakturor är avgiftsbelagd. I tjänsten op.fi kan fakturor också sändas via Materialöverföringen.

  • Om ditt företag har ett mindre behov av att sända eller ta emot e-fakturor, lönar det sig att använda e-fakturatjänsten i tjänsten op.fi, OP-mobil eller i OP-företagsmobilen. I OP-mobil och OP-företagsmobilen kan du sända fakturor till dina kunder också per e-post samt sända påminnelsefakturor och kreditnotor.
  • Om ditt företag använder ett ekonomiförvaltningsprogram, med vilket du hittills har skött e-faktureringen, kan du också i fortsättningen sända e-fakturamaterialet via Materialöverföringen.

Materialöverföring i OP-nättjänsten för företag

Vad är Materialöverföring i nättjänsten op.fi?

Ditt företag kan sköta betalningsrörelsen via Materialöverföringen, om  ekonomiförvaltningssystemet inte stöder användning av kanalen Företagets bankförbindelse (Web Services).
Med Materialöverföringen kan en användare med fullmakt av ditt företag sända och hämta betalningsrörelsematerial som kan användas i ekonomiförvaltningsprogrammet.

Hur börjar jag använda Materialöverföringen?

Du kan ta i bruk Materialöverföringen i din andelsbank. Materialöverföringen kan användas av dem som i banken har beviljats rätt att använda den.

Vad gör jag om jag inte lyckas sända material?

Det kan finnas flera olika orsaker till det:

  • Materialstorleken: Man kan samtidigt sända högst 10 st. material. Storleksgränsen för flera material som sänds samtidigt är 10 megabyte.
  • Materialformatet: Kontrollera att det material som du försöker sända har det format som du har valt att ska sändas.
  • Felmeddelande:

"Sändningen misslyckades.
Sändningen av följande material misslyckades XXXX.
Korrigera materialet och sänd det på nytt.
Den största tillåtna storleken på en e-faktura är 9765 kilobyte.”

Det felmeddelande som visas är ett standardmeddelande som visas oberoende av felet. En exaktare beskrivning av felet finns i materialets felretur, som du ser på ingångssidan i Materialöverföringen direkt efter den felaktiga sändningen.

I vilket format borde material sparas i nättjänsten op.fi?

Användaren ska fråga sin reskontraskötare vilket filnamn och format reskontraprogrammet läser och spara materialet med just det namn och i det format som reskontraprogrammet läser.