Internationella tjänster

Vanliga frågor

När behöver ett företag ett valutakonto?

Då ditt företag bedriver regelbunden utrikeshandel med annan valuta än euro lönar det sig att öppna ett valutakonto. Till kontot kan företaget styra inbetalningar i valuta från utlandet och från det kan företaget betala också stora belopp i valuta.

Boka tid till din andelsbank och kom överens om att öppna ett valutakonto. Om du redan är kund hos andelsbanken, kan du kontakta din kontaktperson.

Boka tid

Var får jag information om förmedlingen av utlandsbetalningar?

Kontakta vår telefontjänst 0100 05151 och välj Företags- och betalningsrörelsetjänster.

När når betalningen en utländsk mottagare?

Betalningens slutliga krediteringstid på mottagarens konto beror alltid på den utländska banken och på betalningsmottagarens avtal med sin bank.

En vanlig utlandsbetalning når mottagarens bank för behandling inom två bankdagar och de gränsöverskridande SEPA-betalningarna inom en bankdag.

Det går också att göra expressbetalningar till utlandet och de når den mottagande banken bankdagen efter betalningen och de behandlas snabbare än vanliga betalningar.

Vad innebär det att rembursen kan överföras?

En remburs som kan överföras används då säljaren inte är den slutliga varuleverantören. Säljaren kan be den överförande banken att överföra rembursen helt eller delvis t.ex. till förmån för en underleverantör.

Kan jag försäkra mig om kvaliteten hos den vara jag köpt om betalningssättet är importremburs?

Användningen av remburs garanterar inte i sig varans kvalitet. Då det är frågan om en importremburs hanterar bankerna dokument och inte varor eller tjänster. Om dokumenten följer rembursvillkoren kan köparen inte neka till betalningen även om varan eventuellt inte skulle vara avtalsenlig.För att försäkra dig om varans kvalitet kan du i rembursen kräva t.ex. ett separat inspektionsbetyg.

Vad gör jag om en utländsk handelspartner vill ha garantin från sin egen bank?

Takaus voidaan tarvittaessa tehdä toimeksiantotakauksena. Tällöin OP Pankki tekee takaustoimeksiannon kauppakumppanisi pankille, joka antaa varsinainen takauksen edunsaajalle eli kauppakumppanillesi.

Kan jag få ett kontoutdrag över ett utländskt konto?

Ja. Kontoutdraget baserar sig på MT940-meddelandet i SWIFT-tjänsten. De flesta utländska bankerna kan skicka ett MT940-kontoutdrag.

Måste jag själv vara på plats utomlands om jag vill öppna ett konto där?

Det beror på lagstiftningen i respektive land. Till följd av den allt stramare regleringen krävs det allt oftare att kunden måste identifieras på kontoret i en utländsk bank. Tilläggsinformation om praxis i olika länder får du i din andelsbank.

Vad betyder “Ben” i utlandsbetalningar?

Betalningsmottagaren betalar både avsändarbankens och mottagarbankens kostnader.

Vad betyder “Our” i utlandsbetalningar?

Betalaren betalar både avsändarbankens och mottagarbankens kostnader.

Vad betyder “Sha” i utlandsbetalningar?

Betalaren och betalningsmottagaren betalar sin egen banks kostnader.

Kan jag ta emot betalningar i annan valuta än euro på ett euro-konto?

Ja, det kan du. Då sker växlingen till euro automatiskt till listpris (gällande köpkurs). Endast i betalningar som överskrider 50 000 euro används marknadskursen vid ifrågavarande tidpunkt. Om betalningarna är många kan lönar det sig att öppna ett valutakonto.