Lainakatto eli paljonko asuntolainaa saa?

Asunnon ostoa tai sen peruskorjauksen rahoitusta suunnitellessa on monta asiaa selvitettävänä. Yksi niistä on se, kuinka paljon pitää olla hanketta varten säästettynä eli omarahoitusosuus. Muun muassa tämä vaikuttaa siihen kuinka paljon asuntolainaa saa.

Myös asuntolainan enimmäisluototussuhdetta koskeva sääntely sitoo pankkeja myönnettävän asuntolainan määrässä, eli se määrittää lainakaton. Lainakattoa sovelletaan asunnon hankintaan tai peruskorjaukseen myönnettäviin lainoihin.

Lainakatto ja omarahoitusosuus

Myönnettävän lainan määrä saa olla enintään 90 % (20.12.2023 alkaen) ja ensiasuntoa varten enintään 95 % lainan vakuudeksi annettujen vakuuksien käyvästä arvosta (1.7.2018). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asunnon ostajalla tulee olla vähintään 10 % (ensiasunnossa 5 %) omia säästöjä tai muita reaalivakuuksia.

Esimerkkilaskelma asuntolainan lainakatosta

Asunnon myyntihinta on 100 000 €. Asunnon ostajan omarahoitusosuus on 20 000 €. Hän tarvitsee asuntolainaa 80 000 €. Tällaisen lainan luototussuhde on 80 % (80 000/100 000 *100) eli lain mukainen.

Tässä yhteydessä on huomioitava, että ostettavan asunnon vakuusarvo on yleensä 70 % sen käyvästä arvosta. Kun asunto on pantattu vakuudeksi, vakuusvajetta jää 10 000 € (80 000 - 70/100*100 000).

Lisävakuutena voidaan käyttää esimerkiksi takausta. Lainaneuvottelussa vakuuksien tarve ja saatavuus käydään läpi henkilökohtaisesti.

Enimmäisluototussuhde = myönnettävän luoton määrä suhteessa luoton vakuuksien käypään arvoon luoton myöntämishetkellä.

Enimmäisluototussuhdetta koskevaa lakia sovelletaan asunnon hankintaan tai peruskorjaukseen myönnettäviin lainoihin, joiden vakuudeksi tulee asunto. Laki koskee lainoja, jotka on otettu omaa vakituista asuntoa, sijoitusasuntoa ja vapaa-ajan asuntoa varten.

Asuntolainan enimmäisluototussuhdetta koskevan sääntelyn avulla viranomaiset voivat hillitä kotitalouksien liiallista velkaantumista sekä ehkäistä asuntojen hintojen ja asuntoluotonannon liialliseksi arvioimaansa kasvua tai muita koko rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä.

Enimmäisluototussuhde sitoo pankkia. Sen voi ylittää ainoastaan Finanssivalvonnan erikseen sallimissa tilanteissa, esimerkiksi väliaikaisesti asunnonvaihtotilanteissa. Enimmäisluototussuhteen lisäksi lainalle tarvittavien vakuuksien määrään voivat vaikuttaa pankin omat vakuusvaateet.