Laiva seilaa merellä

OP-Kehittyvä Aasia

Isojen imussa kasvukierteeseen

Aasian jättien Kiinan ja Intian imussa kasvavat voimakkaasti myös alueen pienemmät taloudet. OP-Kehittyvä Aasia on Suomen ensimmäinen Aasian kehittyville markkinoille keskittyvä rahasto. Se tarjoaa houkuttelevaa tuottopotentiaalia pitkäjänteiselle sijoittajalle.

OP-Kehittyvä Aasia

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
1,00 % 2,50 % 1,00 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Länsimaisen kasvun takellellessa Aasia porskuttaa maailmantalouden uutena veturina. Talouskasvu mantereen kehittyvillä markkinoilla on voimakasta eikä niiden horisontissa näy talouskasvua oleellisesti hidastavia tekijöitä.

OP-Kehittyvä Aasia on erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa sijoittajalle korkeaa pitkän tähtäimen tuottopotentiaalia Kiinan ja Intian voimakkaasta talouskasvusta hyötyviltä alueen muilta markkinoilta. Rahasto sijoittaa kehittyviin Aasian maihin, joissa bruttokansantuotteen kasvu, väestörakenteen kehitys ja alhainen velkaantuneisuus mahdollistavat kestävän talouskasvun ja yrityksille hyvät edellytykset tuloksentekoon. Rahaston sijoituskohteita ovat esimerkiksi Malesian, Indonesian, Kiinan, Thaimaan, Intian, Vietnamin, Bangladeshin ja Sri Lankan osakemarkkinat.

OP-Kehittyvään Aasiaan sijoittavan on syytä tiedostaa kehittyviin markkinoihin liittyvät erityispiirteet ja riskit. Rahaston arvo voikin vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Lisäksi läsnä on valuuttakurssiriski, kuten aina euroalueen ulkopuolisilla osakemarkkinoilla liikuttaessa.

Voimakkaasti kasvaville kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot palvelevat korkeaa tuottoa hakevaa sijoittajaa. OP-Kehittyvä Aasia -rahastoon sijoittava luottaa Aasian nousun jatkuvan ja on valmis sietämään erinomaisen tuottopotentiaalin kääntöpuolena niin korkeaa riskiä kuin voimakkaita ajoittaisia arvon vaihteluitakin. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

OP-Kehittyvä Aasia syyskuu 2019 

Salkun tuotto ylitti indeksin vuosineljänneksellä, kun arvopaperivalintamme Kiinassa ja tietyissä ASEAN-kohteissa osoittautuivat palkitseviksi. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppakiista dominoi edelleen sijoitusilmapiiriä. Kauppasota paheni elokuussa, kun molemmat maat asettivat uusia tariffeja toistensa vientituotteille, eikä realistista ratkaisua kiistaan ole näköpiirissä. Koko alueen laajuiset helpotukset rahapolitiikassa ja toivo kauppaneuvotteluiden jatkumisesta lokakuussa nostivat kaikesta huolimatta sijoittajien luottamusta. Kulutuspainotteiset sijoitukset edistivät tuottokehitystä tässä riskejä karttelevassa ilmapiirissä.

Kulutusvetoiset yhtiöt kasvattivat arvoaan.
Juomatuottaja Kweichow Moutain arvo nousi, kun yhtiö oli julkistanut hyvän puolivuotistuloksen. Yhtiö teki myös lopun spekulaatiosta rajoittamalla alkoholin myynnin emoyhtiölleen alle 5 %:iin yrityksen arvosta. Positio Airports of Thailandissa osoittautui palkitsevaksi matkustajamäärien kasvun ja verovapaan myynnin suotuisan uudelleenhinnoittelun myötä. Vietnam Dairy Products nautti hyvästä kotimaan myynnistä ja viennistä, ja paremmat marginaalit ovat nostaneet sen viimeaikaisia tuloksia. Sitä vastoin indonesialaisen savuketuottajan Gudang Garamin arvo laski, kun maan hallitus ilmoitti merkittävistä korotuksista savukkeiden valmisteveroon.

OP-Kehittyvän Aasian sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti painotukset eri maiden osakemarkkinoiden ja eri toimialojen välillä. Sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla siten, että vähintään 50 % ja enintään 110 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillinen osakepaino liikkuu välillä 90–100 %. Varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden kesken. Tyypillisesti salkusta löytyy noin 80–120 yhtiön osaketta, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.  Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseen. Täysin poikkeuksellisessa markkinatilanteessa voidaan kaikki varat sijoittaa korkoihin.

OP-Kehittyvä Aasia pyrkii saavuttamaan MSCI Emerging Markets Asia (ex Korea, ex Taiwan, limiting India and China 25% in total) Net in EUR -vertailuindeksistään riippumattoman hyvän tuoton pitkällä aikavälillä. Vertailuindeksi onkin lähinnä viitteellinen ja salkunhoitaja voi poiketa merkittävästi sen koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. OP-Kehittyvän Aasian salkunhoitajana toimii Fidelity, jonka paikallisosaaminen Aasiassa on rautainen.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Fidelity International
Vertailuindeksi
MSCI Emerging Markets Asia (ex Korea, ex Taiwan, limiting India and China 25% in total) Net in EUR
Perustamispäivä
10.10.2007
ISIN
FI0008812110
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
130 Meur
Osuuden arvo (16.01.)
215,61 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (15.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kehittyvä Aasia A +2,90 % +4,98 % -0,17 % +9,29 % +6,92 % +4,54 %
Vertailuindeksi +2,91 % +4,98 % +0,59 % +9,01 % +6,91 % +4,93 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Kehittyvä Aasia A -3,35 % +7,83 % +18,13 % -7,52 % +11,37 % +2,71 %
Vertailuindeksi -6,89 % +11,23 % +17,14 % -5,87 % +11,36 % +2,24 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Kehittyvä Aasia A 10,75 % 0,90
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.