OP-Korkotuotto

Talletusta parempaa tuottoa maltillisin riskein

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat rahojen väliaikaisena parkkipaikkana esimerkiksi tilanteissa, joissa on tarpeen säilyttää pääomat ja niiden ostovoima. OP-Korkotuotto on joustava vaihtoehto noin vuoden mittaisille korkosijoituksille.

 • Rahasto tavoittelee pidemmällä aikajänteellä kolmen kuukauden euriborin ylittävää tuottoa.
 • Sijoituskohteena eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden lyhyet joukkovelkakirjat.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,40 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita.

Lyhyen koron rahaston tuotto on sidoksissa korkotason muutoksiin. OP-Korkotuotto on luonteeltaan tehostettu lyhyen koron rahasto. Se sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Kun rahaston sijoitukset hajautetaan kohtalaisen luottokelpoisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, liittyy OP-Korkotuottoon tyypillisiin lyhyisiin valtionlainoihin sijoittaviin lyhyen koron rahastoihin verrattuna enemmän sekä luottoriskiä että tuottopotentiaalia. Liikkeeseenlaskijariski on kuitenkin laajan hajautuksen ansiosta verrattain vähäinen.

OP-Korkotuotto tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille. Se soveltuu säästäjälle ja sijoittajalle, joka tavoittelee pääomalle talletuksia parempaa tuottoa, mutta haluaa varojensa olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä. Rahasto palvelee myös yrityksiä, jotka sietävät markkinakoron ylittävän tuoton vastapainona hetkellisiä arvonmuutoksia. Osana hajautettua salkkua OP-Korkotuoton kaltaisella lyhyen koron rahastolla voidaan säätää osakepainon suuruutta.

OP-Korkotuoton syyskuun tuotto -0,08 %

OP-Korkotuotto -rahasto tuotti syyskuussa kulujen jälkeen -0,08 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,05 %:iin. Markkinatunnelma jatkui syyskuussa mollivoittoisena sijoittajien kantaessa huolta mm. kasvunäkymien jäähtymisestä, rahapolitiikkalinjan suunnanmuutoksesta ja kuilun partaalla horjuvan kiinteistöjätti Evergranden velkaongelmien mahdollisista heijastusvaikutuksista. Korot suuntasivat yläviistoon inflaatiopaineiden pitkittymisen ja odotettua haukkamaisempien keskuspankkien ajamana. Heikentynyt riskinottohalukkuus näkyi etenkin riskillisempien yrityslainojen luottoriskilisien hienoisena levenemisenä, mikä korkoliikkeen ohella painoi rahaston tuottoa kuun aikana. Alavireinen tunnelma painoi rahastossa mm. kulutus- ja kiinteistösektorin lainoja.

Rahastossa ei tehty merkittäviä muutoksia syyskuussa. Rahavirtojen osalta liikkeitä nähtiin kuitenkin molempiin suuntiin sijoittajien osin allokoidessa varojaan lyhyen koron rahastoista muihin omaisuusluokkiin. Rahastosta myytiin pois muutamia lyhyempiä yrityslainoja, uusia sijoituksia puolestaan tehtiin lyhyisiin yritystodistuksiin sekä paremman että heikomman luottoluokituksen yrityslainoihin. Rahaston high yield -paino pysyi kuitenkin edelliskuukauden tasolla.

Keskuspankit ovat jo pitkään vihjailleet rahapolitiikan normalisointihetken lähestymisestä, joten syyskuun keskuspankkikokouksia seurattiin markkinoilla erityisen suurella mielenkiinnolla. EKP päätti odotetusti hidastaa pandemiaan liittyvän osto-ohjelman ostotahtia kahteen edelliseen kvartaaliin verrattuna ja kertoi tarkastelevansa ohjelman tilannetta seuraavan kerran joulukuun korkokokouksessa. EKP:n aiemman linjauksen mukaan netto-ostoja jatketaan kuitenkin ainakin maaliskuun loppuun asti. Fed puolestaan arvioi, että QE-ostojen alasajosta on mahdollista päättää pian ja velkakirjojen osto-ohjelmat voidaan lopettaa kokonaan ensi vuoden puolivälin tuntumassa. Fedin lausunnon perusteella virallinen ilmoitus arvopaperiostojen keventämisestä saataneen marraskuun kokouksessa, jolloin ostotahdin jarruttaminen alkaisi mahdollisesti joulukuussa. Keskuspankkien kokouksien anti oli pääosin markkinoiden odotusten mukainen, Fed kuitenkin yllätti jälleen odotettua haukkamaisemmalla korkolinjauksellaan. Tuoreiden ennusteiden mukaan yhä useampi keskuspankkiireista odottaa ohjauskoron nousevan jo ensi vuonna. Korkoindikaatiot viitoittavat lisäksi kolme koronnostoa sekä vuodelle 2023 että 2024. Yleinen epävarmuus, keskuspankkien haukkamaisuus ja Fedin koronnostosyklin selvä aikaistuminen käänsivät korot näyttävään ja terävään nousuun syyskuussa. Koronnosto-odotusten voimistuminen näkyi myös lyhyempien EUR-korkojen nousuna, vaikka merkittävimmät liikkeet nähtiinkin keskipitkissä ja pitkissä maturiteeteissa. EKP:n ensimmäistä koronnostoa hinnoitellaan markkinoilla nyt loppuvuodelle 2023.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Korkotuotto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahasto tavoittelee lyhyellä aikavälillä rahaston pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa paremman tuoton saavuttamista.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat ja talletukset. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 0,4–0,8, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika eli jäljellä oleva aika pääoman takaisinmaksuun voi kuitenkin olla pitkä johtuen lähinnä sijoituksista pitkäaikaisiin vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Tämän seurauksena luottoriskilisien muutokset tai liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyys voivat vaikuttaa rahaston arvoon merkittävästi.

Rahaston sijoitukset pidetään hajautettuina ensisijaisesti valikoituihin hyvän luottokelpoisuuden omaavien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Rahastossa voi olla rajallisessa määrin sijoituksia heikon luottoluokituksen omaaviin liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa sellaisen liikkeeseenlaskijan korkoinstrumentteihin, jolla ei ole luottoluokitusta.

Rahaston vertailuindeksi on 3kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
16.09.2002
ISIN
FI4000020375
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1037 Meur
Osuuden arvo (15.10.)
128,72 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (15.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Korkotuotto A −0,19 % −0,16 % −0,05 % +0,76 % +0,18 % +0,12 %
Vertailuindeksi −0,04 % −0,14 % −0,27 % −0,54 % −0,41 % −0,38 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Korkotuotto A +0,90 % +0,20 % −0,93 % +0,93 % +0,12 % +0,19 %
Vertailuindeksi −0,22 % −0,33 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,43 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Korkotuotto A 0,41 % 3,17 0,94
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.