Kaksi kolikkopinoa ja pöytälaskin.

OP-Korkotuotto

Talletusta parempaa tuottoa maltillisin riskein

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat rahojen väliaikaisena parkkipaikkana esimerkiksi tilanteissa, joissa on tarpeen säilyttää pääomat ja niiden ostovoima. OP-Korkotuotto on joustava vaihtoehto noin vuoden mittaisille korkosijoituksille.

 • Rahasto tavoittelee pidemmällä aikajänteellä kolmen kuukauden euriborin ylittävää tuottoa.
 • Sijoituskohteena eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden lyhyet joukkovelkakirjat.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,40 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita.

Lyhyen koron rahaston tuotto on sidoksissa korkotason muutoksiin. OP-Korkotuotto on luonteeltaan tehostettu lyhyen koron rahasto. Se sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Kun rahaston sijoitukset hajautetaan kohtalaisen luottokelpoisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, liittyy OP-Korkotuottoon tyypillisiin lyhyisiin valtionlainoihin sijoittaviin lyhyen koron rahastoihin verrattuna enemmän sekä luottoriskiä että tuottopotentiaalia. Liikkeeseenlaskijariski on kuitenkin laajan hajautuksen ansiosta verrattain vähäinen.

OP-Korkotuotto tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille. Se soveltuu säästäjälle ja sijoittajalle, joka tavoittelee pääomalle talletuksia parempaa tuottoa, mutta haluaa varojensa olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä. Rahasto palvelee myös yrityksiä, jotka sietävät markkinakoron ylittävän tuoton vastapainona hetkellisiä arvonmuutoksia. Osana hajautettua salkkua OP-Korkotuoton kaltaisella lyhyen koron rahastolla voidaan säätää osakepainon suuruutta.

OP-Korkotuoton maaliskuun tuotto 0,09 %

OP-Korkotuotto -rahasto tuotti maaliskuussa kulujen jälkeen 0,09 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,05 %:iin. Viime viikkoina markkinoita paljon puhuttanut korkojen nousu tasaantui maaliskuussa hieman virushuolten lisättyä turvallisina pidettyjen korkoinstrumenttien kysyntää. Korkokehitystä rauhoitti myös EKP:n päätös kiihdyttää PEPP-ostoja tulevalla kvartaalilla. Yrityslainojen riskilisät jatkoivat hienoista kaventumistaan, mikä osaltaan tuki rahaston tuottoa kuun aikana. Rahastossa parhaiten pärjäsivät riskillisemmät high yield yrityslainat ja monet syklisen kuluttajasektorin lainoista. Hieman heikommin sen sijaan menestyivät finanssisektorin lainat.

Lyhyen koron rahastojen kysyntä jatkui maaliskuussakin vahvana ja rahastoon virtasi helmikuun tapaan uutta rahaa yritysten hakiessa parkkipaikkaa ylimääräisille kassavaroilleen. Rahasto osallistui kuun aikana sekä Sanoman, että YIT:n 3-vuotisiin uusiin emissioihin. Yrityslainojen lisäksi rahaston varoja sijoitettiin myös muutamiin lyhyisiin yritystodistuksiin. Rahaston high yield -paino pidettiin ennallaan.

Vaikka rokoteohjelmien ja elvytyksen eteneminen ovatkin tukeneet markkinoiden riskinottohalukkuutta, on korkojen nousupaine samalla varjostanut sijoittajien orastavaa talousoptimismia ja mielialoja. Pitkään nousutrendillä jatkaneet markkinakorot ja kasvaneet inflaatio-odotukset ovat lisänneet pelkoja talouden ylikuumenemisesta ja rahapolitiikkalinjan lähestyvästä suunnanmuutoksesta. Pitkät korot ovat nopeasti kivunneet takaisin pandemiaa edeltäville tasoille ja maaliskuussa taalakorot saivat vielä myötätuulta Yhdysvalloissa hyväksytystä jättimäisestä lisäelvytyspaketista. Keskuspankit ovat kuitenkin toistuvasti toppuutelleet markkinoiden spekulaatiot rahapolitiikan normalisoinnista ennenaikaisina ja painottaneet valmiutta puuttua liian nopeaan korkojen nousuun. Fed ei ainakaan toistaiseksi ole huolissaan korkojen ja inflaation noususta, vaan näkee inflaation kiihtymisen johtuvan pääosin väliaikaisista tekijöistä. Fed indikoi rahapolitiikan jatkuvan elvyttävänä ja ohjauskoron säilyvän ennallaan aina vuoteen 2023 asti. Euroalueella rokotusten eteneminen ja talouden elpyminen on ollut hitaampaa, joten paine pitää korkotaso matalana on suurempi. EKP reagoikin viime viikkojen kiristyneisiin rahoitusolosuhteisiin ja ilmoitti kasvattavansa pandemiaan liittyvän osto-ohjelman kuukausittaisia ostoja seuraavalla vuosineljänneksellä. Keskuspankkien toimet ja kyyhkysmäinen retoriikka saivat korkokehityksen ainakin hetkellisesti tasaantumaan maaliskuussa. Korkoihin vaikutti myös koronahuolten myötä lisääntynyt turvasatamakysyntä. Useat EU-maat kamppailevat nyt koronan kolmatta aaltoa ja muuntoviruksia vastaan jatkamalla tiukkoja rajaamistoimia huhtikuun puolelle.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Korkotuotto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahasto tavoittelee lyhyellä aikavälillä rahaston pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa paremman tuoton saavuttamista.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat ja talletukset. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 0,4–0,8, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika eli jäljellä oleva aika pääoman takaisinmaksuun voi kuitenkin olla pitkä johtuen lähinnä sijoituksista pitkäaikaisiin vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Tämän seurauksena luottoriskilisien muutokset tai liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyys voivat vaikuttaa rahaston arvoon merkittävästi.

Rahaston sijoitukset pidetään hajautettuina ensisijaisesti valikoituihin hyvän luottokelpoisuuden omaavien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Rahastossa voi olla rajallisessa määrin sijoituksia heikon luottoluokituksen omaaviin liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa sellaisen liikkeeseenlaskijan korkoinstrumentteihin, jolla ei ole luottoluokitusta.

Rahaston vertailuindeksi on 3kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
16.09.2002
ISIN
FI4000020375
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
788 Meur
Osuuden arvo (13.04.)
128,78 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Korkotuotto A +0,12 % +0,18 % +0,80 % +3,60 % +0,19 % +0,22 %
Vertailuindeksi −0,05 % −0,14 % −0,26 % −0,40 % −0,38 % −0,35 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Korkotuotto A +0,90 % +0,20 % −0,93 % +0,93 % +0,12 % +0,24 %
Vertailuindeksi −0,22 % −0,33 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,16 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Korkotuotto A 0,73 % 5,70 0,91
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.