OP-Private Korkostrategia

Sijoita korkomarkkinoille maltillisella riskillä
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Korkostrategia -rahasto sopii sijoittajalle, jonka haluaa tasaista tuottoa maltillisella riskillä.

2

Aktiivisesti hoidettu sijoitussalkku

OP-Private Korkostrategia on keskipitkän koron rahasto, joka sijoittaa Euroopan ja OECD-maiden julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin.

3

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri korkomarkkinoille

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, joten hajautus laajasti eri korkoluokkiin ja liikkeeseenlaskijoihin on tehokas.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Korkostrategia  -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa Euroopan ja OECD-maiden korkomarkkinoille.

Rahaston korkoriski voi olla modifioidulla duraatiolla mitattuna enintään 10,0.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,75 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Osakemarkkinat jatkoivat jyskytystään korkeammalle kesäkuussa toukokuun oltua tasainen. Yhdysvaltain keskuspankin kesäkuun kokouksen tulkittiin indikoivan pankin ajatusmaailman olevan kallistumassa muhkean elvytyksen vähentämiseen lähiaikoina, mutta tämä huolenaihe ravisteltiin mielestä hyvin pian. Elvytyksen vähentäminen tulee tapahtumaan ensivaiheessa lainaostoja pienentämällä, eikä ohjauskorkoon olla koskemassa aikoihin. Siten elvytyksen määrä jatkuu edelleen hyvin suurena talouskasvua tukien covid-kriisistä toivuttaessa. Keväällä vallinnut inflaatiokohina on vaimenemassa ja varmaankin vaimenee entuudestaan vuosi-inflaation tasaantuessa hyppynsä jälkeen. Yhdysvaltain valtionlainojen korkotaso on matala, mutta relatiivisesti houkutteleva globaalissa kuvassa. Euroopan keskuspankki istuu käsillään huolimatta sieltäkin kuulluista muutamista kriittisistä mietteistä koskien elvytyksen määrää kriisin jo hellittäessä. Heinäkuussa saadaan Yhdysvalloista yritysten toisen kvartaalin tulostietoja. Odotukset ovat edelleen tanakat, joskaan eivät luonnollisesti äärimmäisen korkeita, joita ne olivat edellisen kvartaalin jälkeen. Osakemarkkinoilla usko on vahva talous- ja tuloskasvun suhteen ja tietynlaista huumaa on havaittavissa monella saralla. Reflaation hinnoittelu markkinoilla koki kesäkuussa kuitenkin iskua, todennäköisesti sen oltua varsin konsensusnäkemys ja siten altis korjaukselle. Siten esim. arvo-osakkeiden alkuvuoden vahva meno rauhoittui. Korkomarkkinoilla yrityslainojen korkoerot kapenivat entuudestaan ja alla oleva korkotaso kellui varsin muuttumattomana. Korkomarkkina on tärkeässä asemassa osakemarkkinoiden hyvinvoinnin suhteen ja pysytelleessään nykyisessä leppoisassa tunnelmassa tukee intoa riskillisempiin sijoituksiin kuten osakkeisiin. Perinteisesti heinäkuu on ollut osakesijoituksille kuten myös korkosijoituksille suotuisaa aikaa ja vasta syyskuun tuodessa kylmiä tuulahduksia.

Korkosijoitukset kellottivat toisen peräkkäisen positiivisen tuoton kuukautensa. Vuositasolle muutettuna tämä oli vahva kuukausi korkosijoituksille kaikkien osa-alueiden annettua positiivista tuottoa. High Yield- ja Kehittyvien maiden lainat olivat parhaassa vedossa osakemarkkinoiden myönteisen tuulen tukiessa riskillisempiä korkoluokkia. Korkosijoitusten korkoriskiä laskettiin hieman entuudestaan, mutta tilaa tämän vähentämiseen on edelleen keskuspankkinäkymien mahdollisesti muuttuessa negatiivisempaan suuntaan loppuvuonna. Toistaiseksi korkotaso näyttää sahaavan paikoillaan. Yrityslainojen riskilisät ovat historiallisesti nähden kapeat ja siten näitten ei voi sanoa olevan erityisen houkuttelevia, mutta luottohäiriöiden jatkaessa äärimmäisen matalina ja yritysten rahoituskanavien ollessa poikkeuksellisen avoinna, on vaikea nähdä riskilisien huomattavaa levenemistä lähiaikoina ilman osakemarkkinan suurempaa korjausta alemmas.

Korkoriskistä on edelleen merkittävä osa Euroopan ulkopuolella. Kehittyvien maiden lainojen määrää laskettiin hieman investment grade – yrityslainojen suuntaan. Yrityslainojen määrä on edelleen salkussa huomattava.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Korkostrategia -erikoissijoitusrahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Euroopan ja OECDmaiden korkomarkkinoille julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, joten sijoitukset tulevat hyvin hajautetuksi eri korkoluokkiin ja liikkeeseenlaskijoihin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan myös johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset voidaan suojata tai jättää suojaamatta valuuttakurssiriskiltä salkunhoitajan näkemyksen mukaan.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 4.5-6.5, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahasto on aktiivinen korkovarainhoitorahasto, joka tavoittelee hyvää tuottoa maltillisella riskillä kaikissa markkinatilanteissa. Sijoituskohteita muutetaan markkinatilanteen mukaan ja sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti painotukset eri korkoluokkien välillä (esimerkiksi rahamarkkinainstrumentit, valtioiden lainat, luottoluokitukseltaan hyvät ja heikommat yrityslainat, vaihtovelkakirjalainat) sekä rahaston korkoriskin säätely. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120639
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
60 Meur
Osuuden arvo (30.07.)
113,20 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Korkostrategia +0,92 % +1,64 % +0,35 % +2,06 % +1,66 % +0,74 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Private Korkostrategia +3,57 % +1,52 % −3,28 % +5,30 % +1,30 % +0,04 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Korkostrategia 1,87 % 1,39 5,63
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy