OP-Private Korkostrategia -rahasto

Sijoita korkomarkkinoille maltillisella riskillä
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Korkostrategia -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, jonka haluaa tasaista tuottoa maltillisella riskillä.

2

Aktiivisesti hoidettu sijoitussalkku

OP-Private Korkostrategia -rahasto on keskipitkän koron rahasto, joka sijoittaa Euroopan ja OECD-maiden julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin.

3

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri korkomarkkinoille

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, joten hajautus laajasti eri korkoluokkiin ja liikkeeseenlaskijoihin on tehokas.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Korkostrategia  -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa Euroopan ja OECD-maiden korkomarkkinoille.

Rahaston korkoriski voi olla modifioidulla duraatiolla mitattuna enintään 10,0.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,75 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli lokakuussa -0.21 % ja tuotto vuoden alusta +0.25 %

Lokakuu oli hyvin heikko sijoitusmarkkinoilla osakkeiden laskiessa reippaasti. Alavireisyyttä ajoi Israel-Gaza- konflikti, reaalikorkojen edelleen jatkunut reipas nousu ja ehkä myös markkinan herääminen voimakkaasti nousseen korkotason pitempiaikaisiin vaikutuksiin. Korkotaso kuitenkin korjasi kuukauden loppua kohden selvästi alemmas Yhdysvaltain 10-vuoden valtiolainan korkotason vihdoin käytyä hetkellisesti yli vesi kielellä odotetun 5%:n tason. EKP jätti nostamatta pitkästä aikaa ohjauskorkoaan ja indikoi nykyisen tason riittävän inflaation taltuttamiseen, mutta jätti luonnollisesti itselleen varauksen rahapolitiikan kiristämiseen edelleen, jos inflaatio ei laskisikaan odotetusti. Pääjohtajan puheet olivat mielestäni aiempaa pehmeämpiä ja tunnustivat Euroopan talouden olevan aiempaa heikommassa jamassa. Yhdysvalloissa keskuspankki jätti jo toistamiseen nostamassa korkoaan, joka marraskuun alussa piristikin kaikkia markkinoita huomattavasti.

Strategiarahastoissa on varauduttu korkotason saavuttamiseen huippunsa nostamalla korkoriskin määrää aina loppukeväästä asti. Vaikka korkotason voimakas lasku ei vielä olekaan näköpiirissä, jos taloudessa ei nähdä selvää heikkenemistä etenkin Yhdysvalloissa, nykyiset korkotasot markkinoilla on houkuttelevat. Sijoituksissa painotetaan erityisesti paremman luottoluokituksen omaavia yrityslainoja, eli Investment Grade -lainoja ja vähemmän heikomman luottokelpoisuuden High Yield -lainoja. Korkoriskin taso on normaalia korkeampi.

Kevään jälkeen osakemarkkinoiden kehityksessä avainasemassa olleiden suuren markkina-arvon yhdysvaltalaisten yritysten, joita nyt ryhmänä kutsutaan magnificient-7- nimellä, tulosjulkistukset olivat pääsääntöisesti vahvoja, mutta osakekurssien reaktiot vaimeita osoittaen nykyisten arvostustasojen jo pitävän sisällään oletuksen hyvästä tuloskehityksestä. Osa yrityksistä myös viittasi epävarmuuteen tulevaisuudesta, joka luonnollisesti myös vaimensi kurssikehitystä. Kevään jälkeenhän nämä yritykset ovat vastanneet Yhdysvaltain S&P500-indeksin kurssinoususta muiden yritysten osakkeiden polkiessa lähinnä paikallaan. Kiinan toimet taloutensa piristämiseksi jatkuvat ja viimeisimpänä ja toistaiseksi suurimpana toimena maa nosti valtiontalouden vajetavoitetta 3%:sta 3.8%:iin bruttokansantuotteeseen nähden, eli on valmis elvyttämään taloutta velkarahalla. Kiina on nyt julkistanut monia toimia taloutensa tukemiseksi kiinteistösektorin aiheuttaman epätasapainon korjaamiseksi, mutta sikäläinen osakemarkkina ei vielä ole oikein ottanut näitä tosissaan. Pessimismi Kiinaa kohtaan on edelleen korkealla, todennäköisesti liiankin. Japanin keskuspankki jatkoi mikroskooppisia askeleitaan rahapolitiikan kiristämiseksi. Dollariin nähden jeni on viimeksi ollut näin heikko vuonna 1990. Rahapolitiikan odotettua jyrkempi kiristäminen heijastuisi negatiivisesti globaaliin sijoitusmarkkinaan.

Harri Kojonen
​salkunhoitaja

OP-Private Korkostrategia -erikoissijoitusrahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Euroopan ja OECD-maiden korkomarkkinoille julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, joten sijoitukset tulevat hyvin hajautetuksi eri korkoluokkiin ja liikkeeseenlaskijoihin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan myös johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset voidaan suojata tai jättää suojaamatta valuuttakurssiriskiltä salkunhoitajan näkemyksen mukaan. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 4,5—6,5, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti. Rahasto on aktiivinen korkovarainhoitorahasto, joka tavoittelee hyvää tuottoa maltillisella riskillä kaikissa markkinatilanteissa. Sijoituskohteita muutetaan markkinatilanteen mukaan ja sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti painotukset eri korkoluokkien välillä (esimerkiksi rahamarkkinainstrumentit, valtioiden lainat, luottoluokitukseltaan hyvät ja heikommat yrityslainat, vaihtovelkakirjalainat) sekä rahaston korkoriskin säätely. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120639
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
33 Meur
Osuuden arvo (01.12.)
99,69 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Korkostrategia +3,46 % +1,35 % +1,56 % +1,54 % −4,20 % −1,33 %
Vertailuindeksi +3,05 % +1,79 % +2,46 % +2,31 % −3,99 % −0,39 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Private Korkostrategia −3,28 % +5,30 % +1,30 % −1,19 % −14,38 % +4,15 %
Vertailuindeksi −1,25 % +7,06 % +3,68 % −1,18 % −15,02 % +5,56 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Korkostrategia 4,59 % - 6,01
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,325 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy