OP-Private Korkostrategia

Sijoita korkomarkkinoille maltillisella riskillä
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Korkostrategia -rahasto sopii sijoittajalle, jonka haluaa tasaista tuottoa maltillisella riskillä.

2

Aktiivisesti hoidettu sijoitussalkku

OP-Private Korkostrategia on keskipitkän koron rahasto, joka sijoittaa Euroopan ja OECD-maiden julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin.

3

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri korkomarkkinoille

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, joten hajautus laajasti eri korkoluokkiin ja liikkeeseenlaskijoihin on tehokas.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Korkostrategia  -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa Euroopan ja OECD-maiden korkomarkkinoille.

Rahaston korkoriski voi olla modifioidulla duraatiolla mitattuna enintään 10,0.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,75 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Syyskuu, tuo ikävistä ikävin kuukausi sijoituksille. Tämäkin syyskuu toimi kuten kausivaihtelu tuppaa tekemään ja osakkeiden kurssit laskivat ympäri maailman. Vuosi on ollut oikein hyvä ja tämä olikin vasta ensimmäinen varsinainen laskukuukausi tänä vuonna tammikuun pikkumiinusta lukuun ottamatta. Kiinan kiinteistöjätti Evergranden ongelmat toimivat katalyyttinä korjausliikkeelle, joka oli varmaan jo muutenkin myöhässä. EKP pienentää bondiostojaan ja FED tullee tekemään saman pian, inflaatioluvut jytäävät korkeina odotettua pitempään ja kasvun sekä yritysten tulosten ajatellaan nähneen parhaat päivänsä. Harvinaisesti heikkenevien osakkeiden seurana nähtiin nousevaa korkotasoa, joka siivitti Euroopassakin 10-vuoden swappikorkoa 0.20%-yksikköä korkeammaksi elokuun aikana. Liike ei ehkä kuullosta suurelle, mutta nykyisessä ilmastossa nosteli bondideskeissä vilkkaasti bondidiilereitten kulmakarvoja; aika, jolloin tällaiset liikkeet olivat arkipäiväisiä, vallitsi viimeksi kauan ennen useimpien ensimmäistä vakinaista työsopimusta. Korkotaso on kuitenkin edelleen hyvin matala, edellä mainittukin päätyi nousustaan huolimatta vaatimattomaan 0.15%:n tasoon, joka tuskin toimii esteenä vaikkapa yrityksen investointitarpeelle.

Lokakuussa saamme tulostietoja ensin yhdysvaltalaisilta yrityksiltä. Nämä näyttänevät suuntaa siitä, miten normalisoituvan talouden tuoman aktiviteetin positiivinen vaikutus vertautuu nousseihin raaka-aine ja palkkakustannuksiin nähden. Odotukset tuloskasvulle ovat maltillistuneet, mikä on ymmärrettävää voimakkaan kriisin jälkeisen elpymisen mukana, mutta ovat edelleen tälle ja ensi vuodelle varsin korkeilla tasoilla. Sinänsä talouskasvu näyttää jatkuvan edelleen hyvällä tasolla, vaikkakaan ei enää parhaimmalla tasollaan etenkin, kun näyttää sille, että globaalin kasvu moottorina toimineen Kiinan kasvu heikkenee hallinnon toimien ja Evergranden ongelmien myötä. Elvytysvaraa Kiinassa kuitenkin tarvittaessa on, mutta hallinto on jo pitempään koittanut välttää tämän ohjautumista kiinteistösektorin kuplaa pullistamaan.

Absoluuttisen tuoton näkökulmasta korkojen poikkeuksellinen nousu osakkeiden samaan aikaan laskiessa oli luonnollisesti harmillista, yleensähän korkosijoitukset tuppaavat tuottamaan hieman paremmin hermostuneisuuden vallitessa osakemarkkinoilla. Korkosijoituksissa korkojen nousu rokotti etenkin pidemmän duraation sijoituksia, ja valtionlainat ja etenkin kehittyvien maiden lainat painuivat selvästi.

Koroissa alipainotamme korkoriskiä. Kohdistamme sijoituksista osan euroalueen ulkopuolelle. IG-lainat ovat ylipainossa korkosalkun sisällä, mutta HY-lainat laskimme alipainoon elokuussa. Alipainotamme valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Korkostrategia -erikoissijoitusrahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Euroopan ja OECDmaiden korkomarkkinoille julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, joten sijoitukset tulevat hyvin hajautetuksi eri korkoluokkiin ja liikkeeseenlaskijoihin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan myös johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset voidaan suojata tai jättää suojaamatta valuuttakurssiriskiltä salkunhoitajan näkemyksen mukaan.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 4.5-6.5, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahasto on aktiivinen korkovarainhoitorahasto, joka tavoittelee hyvää tuottoa maltillisella riskillä kaikissa markkinatilanteissa. Sijoituskohteita muutetaan markkinatilanteen mukaan ja sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti painotukset eri korkoluokkien välillä (esimerkiksi rahamarkkinainstrumentit, valtioiden lainat, luottoluokitukseltaan hyvät ja heikommat yrityslainat, vaihtovelkakirjalainat) sekä rahaston korkoriskin säätely. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120639
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
62 Meur
Osuuden arvo (15.10.)
111,87 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (15.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Korkostrategia −0,96 % −0,81 % +0,14 % +0,27 % +1,64 % +0,55 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Private Korkostrategia +3,57 % +1,52 % −3,28 % +5,30 % +1,30 % −1,13 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Korkostrategia 1,85 % 0,44 5,37
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy