OP-Private Strategia 25 -rahasto

Kohtuullista tuottoa pienellä riskillä
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Strategia 25 -rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.

2

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri sijoitusmarkkinoille

Rahasto sijoittaa korko- ja osakemarkkinoille sekä kiinteistö- ja metsäomaisuuteen OP:n, Fidelityn ja JP Morganin rahastovalikoimaan avulla.

3

Oiva kivijalka kattavalle sijoitussalkulle

Rahasto sopii sijoitussalkun ydinsijoituksiksi, joita voidaan täydentää markkinatilanteeseen sopivilla lisäsijoituksilla.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahastot sijoittavat maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista on sijoitettuna 25 % osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,45 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 5.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

”Oivallisesti! Sinä käyt komeasti kuin rakuunahevoinen”, kirjoitti Aleksi Kivi Nummisuutareissa. Samaa voi sanoa globaaleista osakemarkkinoista, jotka niiasivat alemmaksi syyskuussa, vain noustakseen uusiin huippuihin lokakuun lopussa. Rahastojen arvot saavuttavatkin jälleen uudet kaikkien aikojen korkeimmat kuukaudenvaihteen arvonsa lokakuun lopussa! Ongelmia ei ole vaikea nimetä; korkojen nousu, keskuspankkien elvytyksen vähentäminen, todennäköinen kasvu- ja tuloshuippu taloudessa ja yrityksissä, viivästynyt Yhdysvaltain lisäelvytys, globaalit verouudistussuunnitelmat, Kiinan epäselvät kiinteistösektorihuolet ja niin edespäin. Kaikesta tästä huolimatta osakemarkkina on jaksanut höyrytä eteenpäin. Vahvan markkinan tyypillinen piirre on sen kyky nousta huolimatta kasasta negatiivisia seikkoja. Puhtaasti kurssikäyriä katsoen silmään osuu myös se, että monet markkinat Yhdysvaltain ulkopuolella pääsivät vihdoin aiempien huippujensa päälle näitten huippujen toimittua pitkään tulppana. On myös mainittava, että toteutuneet tulokset ovat etenkin Yhdysvalloissa olleet mainioita, joskin esimerkiksi Euroopassa eivät samaa kaliiberia. Yhdysvalloissa koko markkinan yritysten keskimääräiset voittomarginaalit ovat huipputasoilla, ja on vaikea nähdä niitten nousevan nykyistä tasoa merkittävästi korkeammiksi, pikemminkin rauhoittuvan alemmas. Vaikka onkin todennäköistä, että yritysten kasvu, marginaalit, että tulokset tippuvat nykytasoilta, näkee markkinan niitten kuitenkin jatkavan absoluuttisesti vahvoina viime finanssikriisin jälkeiseen totuttuun tasoon nähden ja siten tukevan edelleen osakkeiden kursseja.

Korkojen mataluus on tärkeä, ellei tärkein peruste historiallisesti korkeisiin arvostustasoihin. Korkomarkkinat ovat heränneet unisuudestaan ja ovatkin olleet kiinnostavammat kuin vuosiin. Jopa Euroopassa ohjauskoron nostoja ehdittiin hinnoitella ensi vuoden syksyyn, mutta tämä hinnoittelu kilpistyi omaan mahdottomuuteensa. Joka tapauksessa korot ovat nousseet ja varmaankin jatkavat hidasta nousuaan talouksien normalisoituessa ja keskuspankkien pikkupikkuhiljaa poistaessa elvytystoimiaan. Kuten edellä tuloksista puhuttaessa, markkina näkee korkojen nousun negatiivisena, mutta kuitenkin toistaiseksi niin mitättömänä korkojen kuitenkin pysytellessä naurettavan matalina, ettei tästä ole arvostuskertoimia uhkaamaan.

Korkosijoituksen antoivat lokakuussa hieman negatiivista tuottoa, mutta vähemmän kuin olisi ehkä voinut markkinoilla vallinneesta kovasta kohinasta päätellä. Suuri syy tähän oli kaikkien pisimpien lainojen korkojen aleneminen, joka lainojen pitkän duraation johdosta onnistui netottamaan muun korkokäyrän huomattavaa korkojen nousua. Yrityslainoissa eleltiin edelleen hiljaiseloa korkoerojen hieman levetessä ilman dramatiikkaa. Parhaan tuoton salkussa antoi puntamääräisiin yrityslainoihin sijoittava rahasto, joka onnistui nousemaan punnan vahvistuessa korkojen noususta huolimatta. Osakesijoitusten tuotto oli lokakuussa näitten tuottaessa yli 4%. Parhaat tuotot saatiin jälleen Yhdysvaltain osakemarkkinoilta sekä globaaleista osakkeista. jotka nekin pitävät paljon yhdysvaltalaisia osakkeita sisällään. Aasia-Tyynimeren osakkeet jäivät jopa miinukselle Japanin osakemarkkinan tiputtua takaisin viime kuun voimakkaan hyppynsä jälkeen. Kehittyvien maiden osakkeet eivät sentään jääneet miinukselle, mutta tuottivat vain vaatimattoman positiivisen tuoton. Parhaan tuoton antoi OP Ilmasto 10.7%:n tuotollaan.

Koroissa alipainotamme korkoriskiä. Kohdistamme sijoituksista osan euroalueen ulkopuolelle. IG-lainat ovat ylipainossa korkosalkun sisällä, mutta HY-lainat laskimme alipainoon elokuussa. Alipainotamme valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia. Rahastoissa vallitsee edelleen Varainhoidon allokaation mukaisesti normaalia korkeampi osakepaino. Osakesijoituksissa painotamme laatuyhtiöitä sekä syklisempiä toimialoja ja markkinoita. Pidämme myös pienyhtiöistä. Olemme vähentäneet arvoyhtiöiden painotusta hieman. Maantieteellisesti ylipainotamme Yhdysvaltoja ja Japania sekä kehittyviä talouksia. Eurooppa on laskettu aiemmasta ylipainosta alipainoon.

Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto oli lokakuussa hieman positiivinen, joka ottane huomioon korkomarkkinoiden negatiivisen tuoton oli tervetullut.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Strategia 25 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 25 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille. Rahaston
korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 90 - 60 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 10 - 40 %. Rahaston korkoriski voi olla modifioidulla duraatiolla mitattuna enintään 10,0. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000132634
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
1107 Meur
Osuuden arvo (25.11.)
161,63 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (24.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 25 +1,27 % +0,72 % +4,35 % +7,10 % +6,13 % +4,04 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 25 +4,81 % +2,96 % −3,46 % +11,50 % +1,96 % +6,41 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 25 3,16 % 2,42 4,03
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy