OP-Private Strategia 25 -rahasto

Kohtuullista tuottoa pienellä riskillä
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.

2

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri sijoitusmarkkinoille

Rahasto sijoittaa korko- ja osakemarkkinoille sekä kiinteistö- ja metsäomaisuuteen muiden rahastojen avulla.

3

Oiva kivijalka kattavalle sijoitussalkulle

Rahasto sopii sijoitussalkun ydinsijoituksiksi, joita voidaan täydentää markkinatilanteeseen sopivilla lisäsijoituksilla.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahastot sijoittavat maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista on sijoitettuna 25 % osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,45 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 5.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli toukokuussa +0.73% ja tuotto vuoden alusta +1.72%

Huhtikuun korjausliikkeen jälkeen osakemarkkinat jatkoivat vahvaa menestystään toukokuussa. Kuten on edelleen tyypillistä, korkotason lasku etenkin Yhdysvalloissa rohkaisi markkinatoimijoita osakeostoksille eli lisäämään jälleen riskillisten sijoitusten määrää salkuissaan. Korot nousivat huhtikuussa selvästi ja odotettujen ohjauskorkojen ajankohta siirtyi kauemmas, mutta tämä kehitys rauhoittui toukokuussa, joskaan ei dramaattisesti. Osakemarkkinan tekoälyteemalla ratsastava lempilapsi yhdysvaltalainen Nvidia julkisti jälleen ällistyttävän hyvän tuloksen, joka siivitti myös muita tämän teeman piirissä toimivien yritysten kursseja. Tekoälyn hyödyntäminen on merkittävä puheenaihe markkinoilla ja varmasti syystäkin.

Korkomarkkinoilla tuotot jäivät lähelle nollaa korkotason noustua toukokuun laskun jälkeen kuun lopussa lähelle huhtikuun lopun tasoa. Juokseva korkotaso on edelleen varsin hyvä, joka kompensoi mahdollista korkojen nousua ainakin osin. Tuottojen merkittävä koheneminen tapahtuisi korkotason alenemisen myötä joukkolainojen pääomavoittojen kautta tämän juoksevan tuoton kera. Korkosijoituksissa ei tehty merkittäviä muutoksia toukokuussa vaan jatkettiin samalla asemoinnilla kuin aiemmin. Korkoriskin määrä on normaalia hieman korkeampi korkomarkkinoiden tarjoaman houkuttelevan korkotason vallitessa. Korkoriskin määrää on tarkoitus nostaa edelleen, mutta tämä odottaa selkeämpiä merkkejä etenkin Yhdysvaltojen talouden ja inflaation hiljenemisestä. Nämä merkit ovat edelleen varsin vaatimattomia.

Osakemarkkinoiden tuotot olivat toukokuussa aluksi erittäin vahvat, mutta heikkenivät kuun loppua kohden korkojen nousun masennettua tunnelmaa. Aasia-Tyynimeri oli heikoin markkina-alueista Japanin markkinan annettua takaisin alkuvuoden hyvää menestystään. Yhdysvaltain markkina nautti suurien teknologiayritystensä ja dollarin vahvistumisen tuomasta positiivisuudesta. Kehittyvillä markkinoilla voimakkaan nousun tehnyt Kiinan markkina luisui alemmas, korjaten tuota jyrkkää nousuaan. Osakesijoituksissa vähennettiin eurooppalaisia ja pohjoismaisia osakkeita ja lisättiin Aasia-Tyynenmeren ja Yhdysvaltain markkinoita. Kehittyvillä markkinoilla vähennettiin heikkoa JP Morganin pienyhtiörahastoa ja lisättiin Fidelityn vastaavaa sekä myytiin eräs Kiina-ETF ja lisättiin laajempaa Aasiaa. OP Japanin Tähdet -rahasto myytiin kokonaan ja sijoitettiin varat Nikkei-ETF:ään. Euroopassa vähennettiin Iso-Britanniaa ja matalan volatiliteetin osakkeita ja otettiin tilalle suuria kasvuyhtiöitä sisällään pitävä ETF. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa sijoitettiin uuteen Goldman Sachs:n ELTIF II -rahastoon, joka sijoittaa laajasti GS:n vaihtoehtoisten sijoitusten hankevirtaan. Viime vuoden puolella sijoitimme vastaavaan ELTIF I -rahastoon.

Korkomarkkinoilla on käynnissä ”odotuspeli”, jossa korkotaso sahaa sivuttaissuuntaisena ilman selvää suuntaa ennen kuin saadaan selvempiä merkkejä rahapolitiikan toimista. Pitemmän korkotason suhteen huolta aiheuttaa Yhdysvaltojen paisunut valtiontalouden vaje, joka on lisännyt valtionlainojen tarjontaa rajusti samaan aikaan kuin keskuspankin tavoite on pienentää taseestaan sinne kahmittua valtavaa pääosin valtionlainojen määrää. Mukavaa sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta on se, että eräänlainen varoventtiili on olemassa, eli talouden mahdollisesti osoittaessa heikkenemistä, odotuksia korkotason laskusta lisätään, joka puolestaan toimii markkinoita tukevana tekijänä. Kasvun heikkeneminen olisi luonnollisesti pitemmällä tähtäyksellä yrityksille ja sitä kautta niiden osakekursseille huono asia, mutta lyhyemmällä tähtäyksellä tähän liittyvä korkojen lasku toimii tämän negatiivisen tekijän vastavoimana.

Painotamme edelleen osakesijoituksia normaalia enemmän, eli osakkeiden määrä salkuissa on normaalia korkeampi ja korkosijoitusten normaalia pienempi. Jatkamme edelleen suomalaisten ja eurooppalaisten osakkeiden alipainottamista osakesijoituksissa ja vastaavasti muiden alueiden ylipainottamista, etenkin Yhdysvaltojen. Korkosijoituksissa korkeariskisempien yrityslainojen osuus on normaalia pienempi ja valtionlainojen normaalia korkeampi.

Harri Kojonen
​salkunhoitaja

OP-Private Strategia 25 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 25 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 90–60 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 10–40 %. Rahaston korkoriski voi olla modifioidulla duraatiolla mitattuna enintään 10,0. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000132634
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
853 Meur
Osuuden arvo (13.06.)
159,37 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (13.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 25 +0,89 % +1,46 % +4,53 % +7,75 % +0,50 % +2,25 %
Vertailuindeksi +0,78 % +1,31 % +4,69 % +8,85 % +0,15 % +2,65 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 25 +11,50 % +1,96 % +6,23 % −11,69 % +8,49 % +3,09 %
Vertailuindeksi +12,43 % +5,44 % +5,27 % −13,92 % +10,19 % +3,45 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 25 3,97 % - 3,82
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy